TERUG naar MENU
GENEALOGISCHE WEBSITE
van
JURJEN DE BOER
BRONNEN
                    II.            CD-ROM’s

CODE

         Verklaring code

C-GN…

+nr=jaar(laatste 2 cijfers) v.Maandbl.v.d.N.G.V.-op 2 CD-rom’s-jaargangen ‘46-‘95

C-HCC: ’03…

+ code = Cd rom hcc 2003 ( b.v. Nienpar = parenteel Nienhuis)

C-NGVD-JBB

+nr= jaargang en blz van CD-ROM v NGV afd Drenthe-Jub.boek 1999

C-NH…

+nr= jaargang (laatste 2 cijfers) van CD rom Nederlandse Historiën   1967-1998

C-NP…

+ nr = jaargang (laatste 2 cijfers) van Ned.Patriciaat – op CD-rom van  Centraal Bureau voor Genealogie

        jaargangen 1910-1997