blz   straat nr. van-tot gecorrig voornaam   achternaam gb. ovl. gecorrig naam en opmerkingen
1   (voorwoord-p.m.)       Jan Harms de Boer    
1   (voorwoord-p.m.)       Heniie de Bruin-de Jong    
1   (voorwoord-p.m.)       Sijtze   Bruinsma    
1   (voorwoord-p.m.)       Trijntje   Bruinsma-de Vries    
1   (voorwoord-p.m.)       Hendrik   Jakobsma    
1   (voorwoord-p.m.)       Dieke   Jonker-Algra    
1   (voorwoord-p.m.)       Marten de Vries    
1   (voorwoord-p.m.)       Sierd de Vries 1898 1994  
1   (voorwoord-p.m.)       Jan Binnes van der Wal    
8   ("De Blauwe zone")       Henry van der Burgwal    
8   ("De Blauwe zone")       maatsch.   Kloosterman    
8   ("De Blauwe zone")       Geert   Kooistra    
8   ("De Blauwe zone")       Yme   Oosterhof    
8   ("De Blauwe zone")       J.   Siderius    
8   ("De Blauwe zone")       R.   Siderius    
8   ("De Blauwe zone")       Louis   Wiersma    
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1900-1910   Johannes de Vries 1863 1930  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1910-1924   Jan   Schuurman 1851 1924 Jan Schuurmans
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1924-...   Fokke   Groenewoud  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   ..... - 1930   Tie   Waaier   Thee Wayer
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1930-1938   Wiebe   Jelsma 1864 .....  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1938-1959   Klaas   Weening 1904 1991  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1959-1965   Teo   Vaatstra ...... 1998 Teije Vaatstra
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1959-1965   Rita   Weening 1933 2010 Eritia Weening
12   Achterwei 24 1900-1908   Meint de Vries 1861 1932 Meindert de Vries
12   Achterwei 24 1908-1951   Reinder   Bouma 1884 1959  
12   Achterwei 24 1951-1998   Popke R.   Bouma 1919 1997  
12   Achterwei 24 1998-1999   Bouko   Noor    
12   Achterwei 24 1999-   Teake   Jelsma    
13   Achterwei 27 1915-1923   Renze R.   Harmsma 1889 1943 Rinze H. Harmsma
13   Achterwei 27 1923-1961   Arjen   Harmsma 1892 1982  
13   Achterwei 27 1961-1963   Folkert R.   Harmsma 1926 2000  
13   Achterwei 27 1963-1991   Hendrik de Vries 1920 1988  
13   Achterwei 27 1963-1991   Siebe de Vries 1925 1993  
13   Achterwei 27 1991-   Hielke Kl.   Weening 1940    
14   Achterwei 28 1900-1932   Jouke   Kooistra 1879 1947  
14   Achterwei 28 1932-1950   Marinus (Tienke)   Wiersma 1871 1950 Martinus Wiersma
14   Achterwei 28 1932-1960   Sietske   Wiersma-Pijl 1878 1960 Sytske Pijl
14   Achterwei 28 1960-1971   Haaie   Wiersma 1901 1971 Haike Wiersma
14   Achterwei 28 1962-1971   Ant   Wiersma-....... 1915 1993 Antje Wiersma-Laanstra
15   Achterwei 35 1914-1951   Jan   Siebenga 1871 1951  
15   Achterwei 35 1914-1953   Trijntje   Siebenga-Herder 1869 1953  
15   Achterwei 35 1953-1962   Dirk de Vries 1928    
15   Achterwei 35 1953-1962   Elizabeth (Beth) de Vries-de Boer 1927    
15   Achterwei 35 1962-1981   Hedzer   Koops    
15   Achterwei 35 1981-   Wiebren de Jong 1926  
15   Achterwei 35 1981-   Gaatske   de Jong-Hoekstra 1930    
16   Aldegeasterdyk 1 1900-..... 1900-1906 Hendrik de Jong 1834 1906  
16   Aldegeasterdyk 1 ......-1917   fam. Aaltje de Jong-Kloosterman 1854 1915 Aaltje Kloosterman
16   Aldegeasterdyk 1 1917-1934   Minze   Tjeerdsma 1874  
16   Aldegeasterdyk 1 1917-1934   Krisje   Tjeeerdsma-......... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
16   Aldegeasterdyk 1 1934-1945   Jacob H. de Jong    
16   Aldegeasterdyk 1 1945-1958   Fonger S.   Bruinsma 1918 1979  
16   Aldegeasterdyk 1 1958-1967   Bouwe H. de Boer 1913 1987  
16   Aldegeasterdyk 1 1967-1984   Jan Joekes   Adema    
16   Aldegeasterdyk 1 1984-2003   Willem van der Kooi    
16   Aldegeasterdyk 1 2003-   Eppie   Bosma   Egbert Bosma
17   Aldegeasterdyk 2 1908-1912   Hendrik   Mulder    
17   Aldegeasterdyk 2 1912-1922   Wiebren   Doornbos 1887 1956 Wybrand Dorenbos
17   Aldegeasterdyk 2 1922-1924   Sjamme de Wal    
17   Aldegeasterdyk 2 1924-1936   Jan   Douma    
17   Aldegeasterdyk 2 1936-1969   Klaas   Sannes 1911 1973  
17   Aldegeasterdyk 2 1969-1989   Jan   Landmeter    
17   Aldegeasterdyk 2 1989-   Kornelis   Visser    
18   Aldegeasterdyk 3 1889-1921   Hiltje   Douma-de Boer 1848 1921  
18   Aldegeasterdyk 3 1922-1947   Johannes Foppes de Boer     
18   Aldegeasterdyk 3 1947-1959   Paulus A. de Vries 1899 1989  
18   Aldegeasterdyk 3 1959-1963   Jelle J.   Jansma    
18   Aldegeasterdyk 3 1963-1986   fam. Adolf   Mulder    
18   Aldegeasterdyk 3 1986-   Bouke de Bruin    
19   Aldegeasterdyk 13 1912-1916   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
19   Aldegeasterdyk 13 1912-1916   Grietje   Slotegraaf-Sibma 1887 1970  
19   Aldegeasterdyk 13 1916-1923   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
19   Aldegeasterdyk 13 1916-1923   Sietske   Slotegraaf-Deelstra 1856 1940  
19   Aldegeasterdyk 13 1923-1927   Jelmer   Slotegraaf 1901 1958  
19   Aldegeasterdyk 13 1923-1927   Baukje   Slotegraaf-Roorda 1901 1991  
19   Aldegeasterdyk 13 1927-1933   Uitze   Tjeerdsma    
19   Aldegeasterdyk 13 1933-1934   Jan A.   Wijmenga    
19   Aldegeasterdyk 13 1934-1940   Romke B. van der  Wal 1907 1988  
19   Aldegeasterdyk 13 1940-1952   Jurjen van der Velde 1900 1993  
19   Aldegeasterdyk 13 1940-1952   Jacobus van der Velde 1925 2006  
19   Aldegeasterdyk 13 1952-1956   Atze   Kempenaar    
19   Aldegeasterdyk 13 1958-1988   Romke B. van der Wal 1907 1988  
19   Aldegeasterdyk 13 1958-1988   Janke van der Wal-........ 1907 2002 Janna vd Wal-Wijmenga
19   Aldegeasterdyk 13 1988-   Siebren   Jacobi    
19   Aldegeasterdyk 13 ca. 1920   Tjeerd   Boersma   Tjitze Boersma
19   Aldegeasterdyk 13 ??   fam.   Rombauts    
19   Aldegeasterdyk 13 ??   fam.   Terpstra    
20   Alle Om Slachte 1 1930-1938   Wiebe de Haan 1888    
20   Alle Om Slachte 1 1930-1938   Harmke de Haan-....... 1893   Harmke de Haan-vd Zee
20   Alle Om Slachte 1 1938-1946   Sietze   Jonker    
20   Alle Om Slachte 1 1946-1970   Gurbe van der Wal 1906 1980  
20   Alle Om Slachte 1 1970-1979   Wiltsje   Siderius    
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Jelle   Siderius    
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Romke   Siderius    
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Dettje   Siderius-....    
21   Buorren 2 1900-19..   Hendrik   Mulder 1866 1932  
21   Buorren 2 1900-19..   Aafke   Mulder-... 1871 1949 Aafke Mulder-Linting
21   Buorren 2 19..-1917   Fokke   Posthuma 1875 1917 Fokke Posthumus
21   Buorren 2 1918-1925   Klaas de Jong    
21   Buorren 2 1925-1936   Doeke A.   Faber 1876 1959  
21   Buorren 2 1936-1941   Ruurd   Talman    
21   Buorren 2 1936-1941   Loltje   Talman-.......    
21   Buorren 2 1941-1968   Jentje   Hovinga 1903 1978  
21   Buorren 2 1968-1969   Anne   Boersma    
22   Buorren 11 1900-1917   Hendrik A.   Mulder 1855 1917  
22   Buorren 11 1917-1921   fam.   Mulder    
22   Buorren 11 1921-1953   Wietze   Mulder 1895 1988  
22   Buorren 11 1953-1962   Franke van der Meer 1916 1990  
22   Buorren 11 1962-1978   Romke van der Meer    
22   Buorren 11 1978-1983   drukkerij de Groot    
22   Buorren 11 1983-1996   Bart   Friso    
22   Buorren 11 1983-1996   Jannie   Friso-.........    
23   Buorren 12 1880-1900   Baukje (Baaie)   Hoekstra 1854 1935  
23   Buorren 12 1900-1932   Johannes   Hoekstra 1881 1942  
23   Buorren 12 1932-   Jan   Bethlehem    
23   Buorren 12     W.   Bouma    
23   Buorren 12     Wieger   Faber    
23   Buorren 12     Jouke   Noordstra 1894 1968  
23   Buorren 12     Jitske   Noordstra-....... 1892 1982 Jitske Noordstra-van Houten
23   Buorren 12     Grietzen   Wijma    
23   Buorren 14 1932-   Lammert   Jelsma 1901 1985  
23   Buorren 14 1932-   Riemkje    Jelsma-.... 1901 1992 Riemkje Jelsma-Wijnia
23   Buorren 14     Bettie   Atsma    
23   Buorren 14     Sijtze F.   Bruinsma 1885 1974  
23   Buorren 14   Johanna   Huitema 1886 1966 Johanna Bruinsma-Huitema
23   Buorren 14     Johan   Dusseljee    
23   Buorren 14     Wierd   Hoekstra    
23   Buorren 14     Meinie   Hoekstra-........ 1958   Meintje Hoekstra-Woudsma
23   Buorren 14     Wieger   Jelsma 1959    
23   Buorren 14     Reiny   Jelsma-........   Reintje Maaike Jelsma-Zeldenrust
23   Buorren 14     Andries de Jong 1912 1994  
23   Buorren 14     Jelske de Jong-..... 1915 2008 Jelske de Jong-vd Meulen
23   Buorren 14     Hendrik   Mulder 1925 1997 Hendrik Adolf Mulder
23   Buorren 14     Dieke   Wilkens 1923   Dieke Mulder-Wilkens
23   Buorren 14     Kornelis   Steendam 1894 1968  
23   Buorren 14     Sietske   Steendam-...... 1897 1984 Sietske Steendam-Vlietstra
23   Buorren 14     Dirk Joh.   Veenstra 1922    
23   Buorren 14     Jan Johannes   Veenstra 1914 2007  
23   Buorren 14     Fimke   de Boer 1922 2007 Fimke Veenstra-de Boer
24   Buorren 15 1900-1905   Minte   Poelstra 1825 1911 Meinte Pyters Poelstra
24   Buorren 15 1905-1911   Rein M.   Poelstra 1871 1915  
24   Buorren 15 1911-1920   Ale   Klaver    
24   Buorren 15 1920-1926   Sikke P.   Procee    
24   Buorren 15 1926-1966   Sipke van der Meulen 1884 1966  
24   Buorren 15 1966-   Hielke Sipkes van der Meulen 1932   Hijlke vd Meulen
24   Buorren 15 2001-   Sipke van der Meulen 1960    
25   Buorren 16 1900-1919   Jan Meints   Mulder (1844 1919) vermoedelijk: Jan Adolfs Mulder?
25   Buorren 16 1919-1951   Johannes   Veenstra 1880 1969  
25   Buorren 16 1919-1951   Egbertje   Veenstra-......... 1890 1976 Egbertje Veenstra-Noordenbos
25   Buorren 16 1951-1973   Dirk Joh.   Veenstra 1922    
26   Buorren 17 1900-1909   Jan   Vaartjes 1865 1933  
26   Buorren 17 1900-1909   Ytske   Vaartjes-..... 1864 1945 Ietske Vaartjes-vd Meulen
26   Buorren 17 1909-1948   Gerrit   Adema 1880 1954  
26   Buorren 17 1909-1948   Grytsje   Adema-..... 1879 1966 Grietje Adema-vd Wal
26   Buorren 17 1948-1976   Siebren   Adema 1916 1995 Sijbren Adema
26   Buorren 17 1948-1976   Anna   Adema-..... 1912 1997 Antje Adema-Posthumus
26   Buorren 17 1976-   Gerrit   Adema 1956    
26   Buorren 17 1976-   Goke   Adema-.......    
27   Buorren 24 1879-1917   Wiebren   Jonker 1857 1924 Wieberen Jacobs Jonker
27   Buorren 24 1917-1955   Harm W.   Jonker 1891 1968 Harmen Jonker
27   Buorren 24 1955-1963   Wiebren H.   Jonker 1925 1998 Wieberen Jonker
27   Buorren 24 1963-1968   maatsch.   Jonker    
27   Buorren 24 1968-1988   Jan H.   Jonker 1931   Jan Jonker
27   Buorren 24 1988-1993   Sietse J.   Jonker 1961   Sijtze Jonker
28   Buorren 26 1900-1910   Oebele   Kooistra 1840 1911 Oebele Wiegers Kooistra
28   Buorren 26 1910-19..   Jan Romkes   Kooistra 1865 1932  
28   Buorren 26 19..-1934   Sjouke Berends   Riemersma 1882 1963  
28   Buorren 26 1934-1939   Minze   Tjeerdsma 1874  
28   Buorren 26 1934-1939   Krisje   Tjeeerdsma-......... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
28   Buorren 26 1939-1963   Pieter   Bergsma 1908 1986  
28   Buorren 26 1939-1963   Sara   Bergsma-......  1911 1992 Sara Bergsma-de Vries
28   Buorren 26 1963-1971   Renze P.   Bergsma 1938   Rinze Bergsma
29   Buorren 35 1909-1923   Jan   Vaartjes 1865 1933  
29   Buorren 35 1923-1936   Hendrik   Herder 1881 1928  
29   Buorren 35 1936-1986   Ede H.   Herder 1909 1986 Ede Herder
29   Buorren 35 1986-1992   Wed. G.   Herder-Landman 1910 1992 Geertje Herder-Landman
29   Buorren 35 1992-   Corrie   Herder 1945   Kornelia Herder
30   Buorren 41 1909-1929   wed. Albert   Veenstra-........ 1858 1937 Trijntje Remmelts Veenstra-de Haan
30   Buorren 41 1909-1984   Remmelt   Veenstra 1899 1984  
30   Buorren 41 1985-    Roel de Boer 1959    
31   Buorren 41/51 1900-19..   Johannes   Adema 1848 1929 Jannes Jans Adema
31   Buorren 41/51 19..-1914   Durk   Noordenbos 1876   Dirk Noordenbos
31   Buorren 41/51 1914-1920   Joeke   Adema 1878 1958  
31   Buorren 41/51 1920-1930   Anne   Kloosterman 1887 1961  
31   Buorren 41/51 1920-1930   Aukje   Kloosterman-..... 1899 1997 Aukje Kloosterman-de Jong
31   Buorren 41/51 1930-1934   Jelle   Rondon 1884  
31   Buorren 41/51 1934-1956   Jan A.   Landmeter 1869 1955  
31   Buorren 41/51 1956-1967   Jan Joekes   Adema  
32   Buorren 53 1900-1914   Hans   Linting 1845 1926  
32   Buorren 53 1914-1921   Foppe   Jansma 1890 1976  
32   Buorren 53 1914-1921   Lies   Jansma-........ 1890 1993 Elisabeth Jansma-Balsma
32   Buorren 53 1921-1926   Hepke   Drost 1891 1962  
32   Buorren 53 1926-1929   Foppe   Kielstra 1876 1965  
32   Buorren 53 1929-1947   Willem Jac.   Bouma 1897 1983  
32   Buorren 53 1947-1966   Broer   Roorda 1907 1966  
32   Buorren 53 1966-1994   wed. Folkje   Roorda-Deelstra 1903 1996  
32   Buorren 53 1994-   Halbe de Vries 1958    
32   Buorren 53 1994-   Jannie de Vries-.... 1961   Janke de Vries-Elzinga
33   Dwarssingel 41 1908-1951   Meindert E.   Riemersma 1890 1963  
33   Dwarssingel 41 1951-1960   Sjouke   Riemersma 1925 1974  
33   Dwarssingel 41 1960-1969   gebr. Sj. en Sj.   Riemersma    
33   Dwarssingel 41 1969-1992   Sjoerd M.   Riemersma 1924    
33   Dwarssingel 41 1992-1999   Jan   Jacobi 1927 1999  
33   Dwarssingel 41 1992-2003   wed. Dieke   Jacobi-Riemersma 1929    
33   Dwarssingel 41 2003-   fam.   Jongsma    
34   Dykfinne 8 1916-1926   Hendrik de Haan 1855 1939  
34   Dykfinne 8 1926-1990   Meindert R.   Kooistra 1900 1991  
34   Dykfinne 8 1990-1998   Bareld   Bergsma    
34   Dykfinne 8 1998-   R.F.P. van Damen    
35   Dykfinne 14 1922-1949   Jan   Stelwagen 1886 1953  
35   Dykfinne 14 1922-1949   Joukje   Stelwagen-....... 1888 1971 Joukje Stelwagen-Bosma
35   Dykfinne 14 1949-1964   Wiebe   Jelsma 1921 1964  
35   Dykfinne 14 1949-1965   wed. W   Jelsma-........ 1924 1984 Jantje Jelsma-de Vries
35   Dykfinne 14 1965-1975   Jaap van der Bij 1942   Jacob vd Bij
35   Dykfinne 14 1975-   Jappie   Alberda 1950   Jacob Alberda
36   Eastersanning 6 1900-19..   Kornelis   Welling 1862  
36   Eastersanning 6 1900-19..   Sjoerdje   Welling-.... 1872 1935 Sjoerdje Welling-Blaauw
36   Eastersanning 6 19..-1935   Martinus (Tienke)   Wiersma  
36   Eastersanning 6 1935-19..   Renze M.   Wiersma  
36   Eastersanning 6 19..-19..   Haring   Oosterbaan    
36   Eastersanning 6 19..-1944   Wopke de Jong    
36   Eastersanning 6 1944-1948   Hendrik van der Wal 1912 1992  
36   Eastersanning 6 1944-1948   Hendrikje van der Wal-...... 1916 1985 Hendrikje vd Wal-de Vries
36   Eastersanning 6 1948-1957   Jurjen van der Velde    
36   Eastersanning 6 1948-1957   Griet van der Velde-.....    
36   Eastersanning 6 1957-1962   Renze van der Wal 1930    
36   Eastersanning 6 1957-1962   Johanna van der Wal-....... 1932   Johanna vd Wal-Kooistra
37   Eastersanning 16 1922-1959   Douwe   Sibma 1882 1959  
37   Eastersanning 16 1922-1959   Aaltje   Sibma-.......... 1897 1982 Aaltje Sibma-Jongsma
37   Eastersanning 16 1959-1966   Jan   Helder    
37   Eastersanning 16 1970-   Albert   Dorenbos    
38   Eastersanning 18 1923-1956   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
38   Eastersanning 18 1923-1956   Grietje   Slotegraaf-....... 1887 1970 Grietje Slotegraaf-Sibma
38   Eastersanning 18 1956-1966   Peter   Bosma    
38   Eastersanning 18 1966-1991   Bouwe R.   Bouma 1913 1991  
38   Eastersanning 18 1991-   Reinder B.   Bouma    
39   Eastersanning 20 1923-1941   Hendrik   Tasma 1891 1971  
39   Eastersanning 20 1923-1941   Grietje   Tasma-...... 1895 1967 Grietje Tasma-vd Mark
39   Eastersanning 20 1941-1943   Siebe   Veenstra    
39   Eastersanning 20 1943-1946   Hielke de Haan    
39   Eastersanning 20 1946-1947   Frederik M. van der Zee 1913 1994  
39   Eastersanning 20 1947-1954   Auke   Postma    
39   Eastersanning 20 1954-1963   Johannes   Jonker 1920 1999  
39   Eastersanning 20 1963-1970   Nutte   Zwart 1911 1968  
39   Eastersanning 20 1963-1970   Aukje   Zwart 1937 1998 Aukje Norbruis-Zwart
39   Eastersanning 20 1970-   Tjibbe de Jong    
40   Eastersanning 22 1972-   Sijtze   Bruinsma    
41   Eastersanning 26 1922-19..   Douwe H.   Welling 1898 1978  
41   Eastersanning 26 19..-1937   Siep   Lapstra   Sybrand Lapstra
41   Eastersanning 26 1937-1954   Marten   Hoekstra 1901 1975  
41   Eastersanning 26 1954-1977   Liebbe   Hoogstins 1925 1999 Libbe Hoogstins
41   Eastersanning 26 1977-1983   Willem van Sloten    
41   Eastersanning 26 1983-2001   Bert van Sloten    
41   Eastersanning 26 2002-   Klaas   Soepboer    
41   Eastersanning 35 1924-1964   Meindert   Slotegraaf 1989 1964 Meint Slotegraaf
42   Eastersanning 35 1924-1964   Froukje   Slotegraaf-.... 1892 1967 Froukje Slotegraaf-Posthuma
42   Eastersanning 35 1966-   Anne   Bouma    
42   Eastersanning 37 1926-1964   Reinder   Wiersma 1898 1960  
43   Eastersanning 37 1926-1964   Jeltje   Wiersma-..... 1904 1982 Jeltje Wiersma-Herder
43   Eastersanning 37 1965-   Heerco S.   Douma 1933 2003  
44   Eksteursreed 1 1927-1939   Hendrik de Haan 1855 1939  
44   Eksteursreed 1 1927-1939   Akke de Haan-....... 1856 1940 Akke de Haan-de Jong
44   Eksteursreed 1 1939-1940   Binne de Haan 1915 1982  
44   Eksteursreed 1 1939-1940   Anna de Haan-........ 1917 2007 Anna de Haan-de Vries
44   Eksteursreed 1 1940-1950   Tsjibbe   Spinder 1888 1957 Tjibbe Spinder
44   Eksteursreed 1 1940-1950   Froukje   Spinder-.... 1873 1957 Froukje Spinder-vd Meer
44   Eksteursreed 1 1950-1958   Frits   Houwink 1921 2005  
44   Eksteursreed 1 1950-1958   Geertje   Houwink-......... 1928   Geertje Houwink-Tiekstra
44   Eksteursreed 1 1958-1974   Thomas de Jong 1897 1984  
44   Eksteursreed 1 1958-1974   Tjitske de Jong-van den Berg 1905 1980 Tjitske de Jong-van den Berg
44   Eksteursreed 1 1974-1990   Lenze   Annema    
44   Eksteursreed 1 1990-   Sieberen   Idzenga    
45   Eksteursreed 2 1926-1937   Fokke   Wiersma 1864  
45   Eksteursreed 2 1926-   Hendrikje   Wiersma-.... 1868 1930 Hendrikje Wiersma-Jansma
45   Eksteursreed 2 1929-1937   Lammert   Steendam 1901 1969  
45   Eksteursreed 2 1937-1940   Cornelis   Douma 1884 1964  
45   Eksteursreed 2 1937-1940   Sjoukje   Douma-..... 1886 1963 Sjoukje Douma-Wijma
45   Eksteursreed 2 1940-1946   Sietze van Houten    
45   Eksteursreed 2 1946-1962   Bouwe   Wiersma 1899 1977  
45   Eksteursreed 2 1946-1962   Griet   Wiersma-....... 1902 1990 Grietje Wiersma-Boonstra
45   Eksteursreed 2 1962-1963   Jan Joh. van der Wal    
45   Eksteursreed 2 1963-1968   Sietze   Swier    
45   Eksteursreed 2 1968-1968   Corrie   Swier-.....  
45   Eksteursreed 2 1968-1993   Fokke de Jong 1944 1993  
45   Eksteursreed 2 1968-   Jantsje de Jong-de Boer 1947    
46   Fabrykswei 9 1900-19..   Jacobus   Tjeerdsma 1835 1906 Jacob Jacobus Tjeerdsma
46   Fabrykswei 9 19..-1916   Bauke de Vries 1868 1955  
46   Fabrykswei 9 19..-1916   Martha de Vries-Tjeerdsma 1868 1950  
46   Fabrykswei 9 1916-1936   Kees   Douma 1884 1964 Cornelis Douma
46   Fabrykswei 9 1916-1936   Sjoukje   Douma-.... 1886 1963 Sjoukje Douma-Wijma
46   Fabrykswei 9 1936-1940   Auke M. de Boer 1910 1988  
46   Fabrykswei 9 1936-1940   Grietje de Boer-Slotegraaf 1912 2005  
46   Fabrykswei 9 1940-1964   Kees   Douma 1884 1964 Cornelis Douma
46   Fabrykswei 9 1964-1968   Bernardus   Douma 1898 1968  
46   Fabrykswei 9 1964-1993   Elizabeth   Douma-........ 1895 1994 Elizabeth Douma-de Jong
46   Fabrykswei 9 1993-   Marten   Wijma 1955    
47   Fabrykswei 11 1908-1918   Jan Douwes   Douma 1876 1959  
47   Fabrykswei 11 1918-1928   Wopke G. de Vries 1879 1957  
47   Fabrykswei 11 1928-1936   Kornelis J.   Welling 1862  
47   Fabrykswei 11 1928-1936   Alle K.   Welling 1900 1987  
47   Fabrykswei 11 1963-1967   Anne van der Wal    
47   Fabrykswei 11 1963-1967   L.   Kuipers   Lykele Kuipers
47   Fabrykswei 11 1967-1990   A.   Veth    
48   Feansterdyk 14 1924-1950   Jan   Kloosterman 1895 1957  
48   Feansterdyk 14 1950-1984   Joeke   Kloosterman 1920 1984  
48   Feansterdyk 14 1950-1984   Griet   Kloosterman-..... 1923   Grietje Kloosterman-vd Wal
48   Feansterdyk 14 1979-   Renze   Kloosterman 1960    
48   Feansterdyk 14 1979--   Hans   Kloostermasn 1959    
49   Gariperwei 54 1920-1925   Siemen   Bouma    
49   Gariperwei 54 1925-1948   Douwe   Herder 1877 1958  
49   Gariperwei 54 1948-1983   Hendrik J.   Kooistra 1920 1983  
49   Gariperwei 54 1985-   Jouke H.   Kooistra 1950    
50   Gariperwei achter 26 1905-1917   Gjalt. J. de Jong    
50   Gariperwei achter 26 1917-1946   Sietze van Houten    
50   Gariperwei achter 26 1946-1971   Hendrik van der Wal 1912 1992  
51   Gealânswei 2 1918-1919   Alle   Welling 1863 1928  
51   Gealânswei 2 1918-1919   Janna   Welling-..... 1879 1954 Janna Welling-Kuperus
51   Gealânswei 2 1919-1926   Sipke van der Meulen 1884 1966  
51   Gealânswei 2 1926-1930   Harm   Algra 1892 1984  
51   Gealânswei 2 1930-1938   Sietze   Jonker    
51   Gealânswei 2 1930-1938   Hinke   Jonker-......    
51   Gealânswei 2 1938--1948   Jolle   Balsma 1866 1946  
51   Gealânswei 2 1938-1959   Popke   Balsma    
51   Gealânswei 2 1959-1966   Klaas   Weening 1904 1991  
51   Gealânswei 2 1959-1973   Hielke   Weening 1940    
51   Gealânswei 2 1973-1977   Gijs van der Broek    
51   Gealânswei 2 1984-   Anton van der Ploeg    
52   Geasten,de 1 1907-1942 1907-1932 Paulus van der Wal 1871 1932  
52   Geasten,de 1 ............... 1932-1942 ?? ?? ??    
52   Geasten,de 1 1942-1972   Hattum P. van der Wal 1912 2005  
52   Geasten,de 1 1972-1988   Bernard   Bosma   1988  
52   Geasten,de 1 1988-   Fenna   Bosma-Winter    
53   Geasten,de (vh M.Draaisma) ..... 1910- 1908-1917 Auke Jurjens de Vries 1868 1944  
53   Geasten,de (vh M.Draaisma) ..... 19..- 1917- Meint   Draaisma 1878 1971 Meindert Draaistra
54   Geasten,de (Boorlocatie) ..... 1900-1910   Eeuwe   Riemersma 1844 1909  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1910-1915   Germ Wopkes de Vries 1853 1915  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1912-1927   Bauke G. de Vries 1885  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1912-1933   Hiltje de Vries-Houtman 1888  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1933-1936   Wietse   Jongsma  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1937-1958   Ebe   Veenstra 1893 1977  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1937-1958   Eelkje   Veenstra-.... 1900 1982 Eelkje Veenstra-Boonstra
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1958-1964   Eelke   Veenstra 1934 1986  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1958-1964   Jappie   Veenstra 1938   Jacob Veenstra
54           P.C.   Beets-deWith    
54           H.L. van Haersma    
54           Gerben van der Laan    
54           Andreas   Lindeboom    
54           Tiete   Lindeboom-......    
54           Hendrik de Vries    
54           Siebe de Vries    
54           Wopke Germs de Vries    
55 de Geasten (achter Sk.Heawei 15)   18..- ?? Foppe R.   Dijkstra    
55 de Geasten (achter Sk.Heawei 15)     ?? Antsje        
55 de Geasten (achter Sk.Heawei 15)     ?? Lykele        
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Anne de Jong 1891    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Folkert de Jong 1891    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Mine de Jong    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Wopkje (Wobbigje) de Jong-de Jong 1896    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Johannes   Oldenburger    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Aaltje   Oldenburger-de Jong    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Pieter de Vries    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Froukje de Vries-Kroes    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1932-1963 ?? Wieger   Lindeboom 1886    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1932-1964 ?? Antje (Agnietje)   Lindeboom-Hoekema 1890    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1947-1948 ?? Andreas   Lindeboom    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1947-1948 ?? Tiete   Lindeboom-....    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1948-1953 ?? Jelle   Vonk    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1948-1953 ?? Anna   Vonk-.....    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1953-1963 ?? Pieter   Lindeboom    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1953-1963 ?? Renskje   Lindeboom-.....    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Berend   Riemesma 1847 1916  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Wopke   Ritsma    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Tjitske   Ritsma-.....    
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1900-1927   Pieter   Pool 1858 1942  
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1927-1962   Lolke   Wiersma 1900  
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1927-1962   Sjoltsje   Wiersma-.......   Tjaltje Wiersma-Ypma
57 de Geasten 7 18..-1900 1904-1909 E.   Broekstra 1864   Evert Broekstra
57 de Geasten 7 1900-1905 ?? Jan   Kuperus    
57 de Geasten 7 1905-1906 ?? gebr.   Kuik    
57 de Geasten 7 1906-1914 ?? Jacob   Stelwagen 1851 1915  
57 de Geasten 7 1914-1945   Thie   Breeuwsma 1872 1958  
57 de Geasten 7 1945-1961   Fedde   Breeuwsma 1905 1961  
57 de Geasten 7 1961-1990   Otto   Kooi 1934    
57 de Geasten 7 1961-1990   Froukje   Kooi-Breeuwsma 1934    
57 de Geasten 7 1990-   Gerke O.   Kooi   Gerk Kooi
58 de Geasten 8 1908-1923   Wieger   Kooistra 1879 1956  
58 de Geasten 8 1923-1933   Klaas   Ritsma 1890 1957  
58 de Geasten 8 1933-1934   Romke B. van der Wal 907 1988  
58 de Geasten 8 1934-1966   Oebele W.   Kooistra 1909 1997  
58 de Geasten 8 1966-       Baars   Baas ??
58 de Geasten 8 1966- ?? Andries   Booi    
58 de Geasten 8 1966- ??     Borsboom    
58 de Geasten 8 1966- ??     Wagenaar    
58 de Geasten 8 1986-   Arjen   Bosgraaf  
59 de Geasten 9 1900-1906   Gosse   Stelwagen 1836 1911  
59 de Geasten 9 1906-1913   gebr.   Kuik    
59 de Geasten 9 1913-1914   Pieter   Mudstra 1836    
59 de Geasten 9 1914-1915   E.   Broekstra    
59 de Geasten 9 1915-1930   Auke de Vries 1886 1944  
59 de Geasten 9 1915-1917   Jurjen de Vries 1891 1966  
59 de Geasten 9 1930-1945   Fedde   Breeuwsma 1905 1961  
59 de Geasten 9 1945-1958   Thie   Breeuwsma 1872 1958  
59 de Geasten 9 1945-1960   wed.   Breeuwsma-........... 1878 1967 Antje Breeuwsma-de Jong
59 de Geasten 9 1959-1960   Jochum   Breeuwsma 1936   Jogchum Breeuwsma
59 de Geasten 9 1960-1962   Jappie   Veenstra 1938   Jacob Veenstra
59 de Geasten 9 1962-1963   Jacob   Brouwer    
59 de Geasten 9 1963-1964   Jacob de Ruiter    
59 de Geasten 9 1964-1965   Johannes   Schonenburg    
59 de Geasten 9 1965-1968   Piet   Feddema    
59 de Geasten 9 1968-1970   Lammert van Rijs    
59 de Geasten 9 1970-1974   dr.   Boersma    
59 de Geasten 9 1974-1980   fam. de Jong    
59 de Geasten 9 1980-1992       Kloosterman    
59 de Geasten 9 1992-   Joop   Kielstra    
60 de Geasten 10 1910-1918 1908-1918 Elius   Brik 1883   Eles Brik
60 de Geasten 10 1918-1921   Geert van der Veer    
60 de Geasten 10 1921-1923   Melle de Vries 1895 1981  
60 de Geasten 10 1923-1925   Auke   Sietema   Auke Sytema
60 de Geasten 10 1925-1940   Berend B. van der Wal 1899 1959  
60 de Geasten 10 1940-1950   A.M. de Boer 1910 1988 Auke de Boer
60 de Geasten 10 1950-1955   Klaas J.   Schipstra   1955  
60 de Geasten 10 1950-1958   wed. K.   Schipstra    
60 de Geasten 10 1958-1963   Jelle de Leeuw 1931   Jelle vd Leeuw
60 de Geasten 10 1963-1993   Jacob   Tasma 1924 2008  
60 de Geasten 10 1993-2001   Sjoerd   Woudsma 1962    
60 de Geasten 10 2001-   Wobbe de Vries    
61 de Geau 2 1928-1947   Haije   Bethlehem    
61 de Geau 2 1947-1955   Thijs   Bruinsma 1923 1981  
61 de Geau 2 1947-1955   Hielkje   Bruinsma-...... 1925   Hielkje Bruinsma-de Jong
61 de Geau 2 1955-1979   Thomas J. de Boer 1921 2009  
61 de Geau 2 1982-1988   Sietze   Herder    
61 de Geau 2 1988-1998   Henk   Postma    
61 de Geau 2 1998-   Wilco de Groot    
61 de Geau 2 1998-   Bea van der Wal    
62 de Geau 11 1927-1941   Thomas de Jong 1897 1984  
62 de Geau 11 1927-1941   Tjitske de Jong-.............. 1905 1980 Tjitske de Jong-van den Berg
62 de Geau 11 1941-1955   Siebe   Liemburg 1913 1985  
62 de Geau 11 1941-1955   Anna   Liemburg-........ 1910 1995 Anna Liemburg-de Jong
62 de Geau 11 1955-1966   Klaas   Hiemstra 1900 1972  
63   Goudtsjepoel 6 1908-1923   Willem van Dellen 1872 1953  
63   Goudtsjepoel 6 1923-1926   Rinke van der Ploeg    
63   Goudtsjepoel 6 1926-1929   Minze   Wijma    
63   Goudtsjepoel 6 1929-1938   Wierd de Boer 1903 1938  
63   Goudtsjepoel 6 1938-1940   wed W. de Boer-...... 1907 1982 Grietje de Boer-Leistra
63   Goudtsjepoel 6 1940-1944   Johannes van der Velde 1874 1944  
63   Goudtsjepoel 6 1940-1950   wed. J. van der Velde  1880 1969 Trijntje vd Velde-de Boer
63   Goudtsjepoel 6 1950-2001   Jurjen van der Velde 1923 2000  
63   Goudtsjepoel 6 2001-   fam.   Blom    
63   Goudtsjepoel 6 2001-   fam.   Brussé    
64   Great Haersmawei 11 1913-1967   Auke J. de Boer 1886 1967  
64   Great Haersmawei 11 1913-1972   Griet de Boer-Riemersma 1892 1972  
64   Great Haersmawei 11 1973-   Sietse   Reitsma 1942    
64   Great Haersmawei 11 1973-   Jannie   Reitsma-  1941   Jantje Reitsma-vd Wal
64   Great Haersmawei 11a     Jan A. de Boer 1920 1973  
64   Great Haersmawei 11a     Geeske   Tasma    
64   Great Haersmawei 11a     Folkert   Veenstra    
65   Great Haersmawei 18 1908-1925   Michiel   Venema 1883   Machiel Veenema
65   Great Haersmawei 18 1908-1925   Korneliske   Venema-..... 1883   Korneliske Veenema-Dalstra
65   Great Haersmawei 18 1925-1947   Rypke   Paulusma 1897 1991  
65   Great Haersmawei 18 1947-1960   Willem de Vries 1891 1973  
65   Great Haersmawei 18 1960-1992   Foppe de Vries 1925 1992  
65   Great Haersmawei 18 1992-   Jurjen van der Velde    
66   Headammen 1 1900-1905   fam. de Boer  
66   Headammen 1 1905-19..   Tj. van Manen  
66   Headammen 1 19..-1919   Hendrik   Gorter    
66   Headammen 1 1919-1929   Haaije van der Heide 1892 1973  
66   Headammen 1 1919-1929   Trijntje van der Heide-...... 1898 1985 Trijntje vd Heide-Wymenga 
66   Headammen 1 1929-1934   Jacob H. de Jong 1882 1964  
66   Headammen 1 1929-1934   Meintje de Jong-..... 1888 1961 Meintje de Jong-Stenekes
66   Headammen 1 1934-1960   Hendrik   Liemburg 1894 1981  
66   Headammen 1 1934-1960   Albertje   Liemburg-...... 1899 1995 Albertina Jurritdina Liemburg-Welles
66   Headammen 1 1960-1965   Dirk   Bakker 1919 2006 Durk Bakker
66   Headammen 1 1960-1965   Brechtje   Bakker-.....   1994 Brugtje Bakker-de Vos
66   Headammen 1 1965-   Cor   Hager    
67   Headammen 2 1921-1931   Siemen W.   Jelsma 1865 1931  
67   Headammen 2 1921-1944   wed.   Jelsma-...... 1868    
67   Headammen 2 1944-1956   Hendrik   Jelsma 1909  
67   Headammen 2 1944-1956   Engbert   Jelsma 1911 1996  
67   Headammen 2 1956-1964   Wieger S.   Jelsma 1898 1982  
67   Headammen 2 1964-1967   Hendrik   Jelsma 1933    
67   Headammen 2 1964-1967   Siemen   Jelsma 1930    
67   Headammen 2 1968-   Harmen B.   Elzinga 1933    
68   Headammen 8 1924-1938   Gjalt   Bouma 1895 1971  
68   Headammen 8 1924-1936   Minke   Bouma-........ 1901 1936 Minke Bouma-Mud
68   Headammen 8 1938-1939   Geert   Olivier 1906 1959  
68   Headammen 8 1939-1953   Jan Durks de Jong 1912 1986 Jan de Jong
68   Headammen 8 1953-1958   Durk Jans de Jong 1879 1957 Dirk Jans de Jong
68   Headammen 8 1958-1963   Fokke   Wiersma 1931 2008  
68   Headammen 8 1963-1977   Durk J. de Jong 1941   Dirk de Jong
68   Headammen 8 1977-1990   Marten   Riepstra    
68   Headammen 8 1990-1999   Bas   Verhagen    
68   Headammen 8 1999-   H.   Bakhuizen    
69   Hegewarren 10 1969-1990   Ate sr.   Oosterhof  
69   Hegewarren 10 1990-   Ate jr.   Oosterhof  
70   Hegewarren 15 1969-1977   Hidde J.   Kooistra 1913 2006  
70   Hegewarren 15 1977-   Roel H.   Kooistra  
71   Hegewarren 19/21 1967-1969   Uitze de Jong 1924 1969  
71   Hegewarren 19/21 1967-1981   Tjibbe de Jong 1935    
71   Hegewarren 19/21 1969-1973   Sjouke   Riemersma 1925 1974  
71   Hegewarren 19/21  1981-1995   Daan sr. den Hoed    
71   Hegewarren 19/21  1985-   Daan jr. den Hoed    
71   Hegewarren 19/21  1995-   Jannie den Hoed-......    
71   Hegewarren 19 1997-1998   Carin de Groot    
71   Hegewarren 19 1998-1998   Hans   Welling 1963    
71   Hegewarren 19 2000-2002   Doede   Okkema    
71   Hegewarren 19 2002-   Cor de Haan    
72   Hegewarren 20 1967-1977   maatsch. J.D.en D.J. de Jong   Jan Dirks en Dirks Jans de Jong
72   Hegewarren 20 1977-   Uilke J. de Jong 1951    
73   Hegewarren 22 1977-1999   Dirk J. de Jong 1941    
73   Hegewarren 22 2000-   Siebren   Elzinga    
74   Hegewarren 30 1966-1976   Jan   Helder    
74   Hegewarren 30 1976-1997   Joop   Arendsz.   Johannes Arendsz
74   Hegewarren 30 1997-   maatsch. J.en J.   Arendsz    
74   Hegewarren 30 1997-   P.   Arendsz   Petrus Arendsz
75   Hegewarren 40 1967-19..   Hendrik   Jelsma 1933    
75   Hegewarren 40 1967-19..   Siemen   Jelsma 1930    
75   Hegewarren 40 1988-   Bouwe   Elzinga    
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1929-19..   Gerke   Jellema 1885 1978  
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1929-19..   Romkje   Jellema-..... 1890 1973 Romkje Jellema-van den Berg
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1951-1962   Leffert van der Bij 1902 1988  
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1963-   dr.N.   Helmers  
77   woonark zo van G.Jellema   1930-1948   Pieter   Herder 1891 1961  
77   woonark zo van G.Jellema   1930-1948   Hiltje   Herder-...... 1895 1954 Hiltje Herder-Postma
77   woonark zo van G.Jellema   1948-1951   Leffert van der Bij 1902 1988  
77   woonark zo van G.Jellema   1951-1960   Feije van der Bij 1915 1988  
77   zo van woonark   Abraham W. de Jong 1926  
78   naast Jan Dirkspolder   1924-1933   N.   Bergsma   L.Bergsma
78   naast Jan Dirkspolder   1933-1939   Leffert van der Bij 1902 1988  
78   naast Jan Dirkspolder   1939-1941   Siebe   Veenstra    
78   naast Jan Dirkspolder   1941-1948   Hendrik   Tasma 1891 1971  
78   naast Jan Dirkspolder   1941-1948   Griet   Tasma-......... 1895 1967 Grietje Tasma-van der Mark
78   naast Jan Dirkspolder   1948-1963   Jacob Hendriks   Tasma 1924 2008  
78   naast Jan Dirkspolder   1963-   Jelle   Tjepkema    
79   Jan Dirks polder-a   1900-19..   Bartele   Reitsma  
79   Jan Dirks polder-a   19..-1924   Durk   Leistra    
79   Jan Dirks polder-a   1924-1956   Bernardus   Douma 1898 1968  
79   Jan Dirks polder-a   1924-1956   Elizabeth   Douma-....... 1895 1994 Elizabeth Douma-de Jong
79   Jan Dirks polder-a   1956-1966   Joeke van der Velde    
79   Jan Dirks polder-a   1956-1966   Diet  van der Velde-......   Dieuwke vd Velde-Jelsma
80   Jan Dirks polder-b   1886-1902   Jan Durks sr. de Jong 1855 1914  
80   Jan Dirks polder-b   1902-1910   Hendrik S. de Vries 1859 1912  
80   Jan Dirks polder-b   1910-1953   Dirk J. de Jong 1879 1957  
80   Jan Dirks polder-b   1953-1967   Jan Dirks jr. de Jong 1912 1986  
81   Jan Dirks polder-c   19..-1923   Jan   Jongsma 1866 1948  
81   Jan Dirks polder-c   1923-19..   Wietse de Jong  
81   Jan Dirks polder-c   19..-1933   Jasper   Bouma 1893 1975  
81   Jan Dirks polder-c   1933-1941   Jasper   Elzinga 1894 1981  
81   Jan Dirks polder-c   1933-1941   Sjoukje   Elzinga-..... 1896 1963 Sjoukje Elzinga-Kooistra
81   Jan Dirks polder-c   1941-1951   Jacob D. de Jong 1915    
81   Jan Dirks polder-c   1951-1953   Jaap   Klinker   Jacob Klinker
81   Jan Dirks polder-c   1953-1965   Hedzer   Koops 1920 1999  
82 de Koai 1 1900-1911   Mindert   Deelstra 1864 1917  
82 de Koai 1 1911-1917   Haaije   Gaastra 1880 1970  
82 de Koai 1 1917-1923   Rinke van der Ploeg    
82 de Koai 1 1923-1928   Taede M.   Deelstra 1900 1935  
82 de Koai 1 1928-1929   N.   Terpstra    
82 de Koai 1 1929-1934   Jan   Landmeter    
82 de Koai 1 1934-1936   Jouke   Noordstra    
82 de Koai 1 1936-1938   Sjoerd   Visser 1902 1974  
82 de Koai 1 1938-1969   Oebele M.   Deelstra 1910 1995  
82 de Koai 1 1956-1958 fout !! Sjoerd   Visser   Onjuiste vermelding !!!
82 de Koai 1 1969-1977   Tije   Bonsema    
82 de Koai 1 1977-   Gerke   Hijlkema    
83 de Koai ("Koaiplaats")   1900-1904   Germ Wopkes de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
83 de Koai ("Koaiplaats")   1904-1910   Wopke G. de Vries 1879 1957  
84 de Koai (west van nr 1)   1900-1906   Wiebe sr.   Jelsma 1864    
84 de Koai (west van nr 1)   1906-1928   Kees   ?? (Poep)    
84 de Koai (west van nr 1)   1928-1948   Iebele   Jelsma 1892 1966 Ybele Jelsma
84 de Koai (west van nr 1)   1928-1948   Detje   Jelsma-...... 1894 1990 Dettje Jelsma-Posthuma
84 de Koai (west van nr 1)   1948-1949 1948-1950? Wiebe jr.   Jelsma 1921 1964  
85 de Koai 2 1910-1925   Jan van der Wal    
85 de Koai 2 1925-1967   Bouwe   Elzinga 1896 1968  
85 de Koai 2 1967-1969   Hendrik B.   Elzinga 1942 1998  
85 de Koai 2 1969-1981   fam.   Rademaker    
85 de Koai 2 1981-   Halbe de Boer 1959    
85 de Koai 2 1981-   Janke de Boer-.... 1958   Janke de Boer-Soet
86 de Koai 3 1898-1903   Jan M.   Sibma    
86 de Koai 3 1903-1913   Jacob   Stelwagen 1851 1915  
86 de Koai 3 1913-1925   Hendrik   Jonkman    
86 de Koai 3 1925-1934   Jouke   Noordstra 1894 1968  
86 de Koai 3 1934-1963   Jan de Jong 1906 1988  
86 de Koai 3 1934-1963   Bintje de Jong-van Houten 1907 1988  
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1929-1946   Ale de Jong 1898 1946  
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1929-1962   Wietske de Jong-Jelsma 1904 1997  
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1962-1963   Siemen de Jong 1936   Symen de jong
87     5 1962-1963   Hennie de Jong-.... 1939   Hendrikje de Jong-Elzinga
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1963-1969   Wietske de Jong-Jelsma 1904 1997  
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1969-1986   N.   Alleman    
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1986-1988   Thomas van der Velde    
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1988-   J.N.   Boosman    
88 polder de Kreilen   1900-1908   Jacob   Bouma 1861 1938  
88 polder de Kreilen   1900-1908   Angeniet   Bouma-...... 1861 1926 Angeniet Bouma-Huisman
88 polder de Kreilen   1908-1917   Hendrik de Glee 1875 1920  
88 polder de Kreilen   1917-1923   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
88 polder de Kreilen   1917-1923   Grietje   Slotegraaf-.......... 1887 1970 Grietje Slotegraaf-Sibma
88 polder de Kreilen   1923-1930   Wiebe   Jelsma    
88 polder de Kreilen   1930-1932   Durk van der Ploeg 1897 1953  
88 polder de Kreilen   1930-1932   Wip van der Ploeg-...... 1903 1970 Wipke vd Ploeg-Wijmenga
88 polder de Kreilen   1932-1950   Fokke   Veenstra 1897 1974  
88 polder de Kreilen   1932-1950   Janke   Veenstra-....... 1907 1991 Janke Veenstra-Mud
88 polder de Kreilen   1950-1966   Bouwe   Bouma 1913 1991  
88 polder de Kreilen   1950-1966   Sjoerdje   Bouma-....... 1917 1962 Sjoerdtje Bouma-de Wal
89 polder de Loete   1900-1907   Paulus van der Wal 1871 1932  
89 polder de Loete   1900-1907   Jantje van der Wal-....... 1870 1938 Jantje vd Wal-Herder
89 polder de Loete   1907-1918   N.   Borger    
89 polder de Loete   1918-1920   Minne   Mulder    
90   Manjepetswei 3 1926-1929   Hendrik   Lijkelema 1881 1951 Hendrik Lykelema
90   Manjepetswei 3 1926-1929   Jantje   Lijkelema-...... 1893 1975 Jantje Lykelema-Jongsma
90   Manjepetswei 3 1929-1943   Taede   Deelstra 1908 1994  
90   Manjepetswei 3 1943-1953   Tsjibbe   Deelstra 1869 1959 Tjibbe Deelstra
90   Manjepetswei 3 1953-2000   Taede de Jong 1929 2000  
90   Manjepetswei 3 2002-   D.   Hoekstra    
91   Manjepetswei 5 1922-1963   Louis sr.   Wiersma 1897 1977  
91   Manjepetswei 5 1963-1985   Fokke   Wiersma 1931 2008  
91   Manjepetswei 5 1985-1995   Louis jr.   Wiersma    
91   Manjepetswei 5 1997-   Haaije van der Bij    
91   Manjepetswei 5 1997-   Ytsje van der Bij-.....    
92   Manjepetswei 6 1924-1933   Jacob   Anjema    
92   Manjepetswei 6 1933-1941   Rienk   Mud    
92   Manjepetswei 6 1941-1949   Luitzen van der Veer 1888 1968  
92   Manjepetswei 6 1949-1956   Gauke   Mud    
92   Manjepetswei 6 1956-1964   Bernardus   Douma 1898 1968  
92   Manjepetswei 6 1964-1966   Geale   Stoker    
92   Manjepetswei 6 1966-1995   Ieme   Oosterhof 1936    
92   Manjepetswei 6 1996-   Ulbe   Postma    
92   Manjepetswei 6 1996-   Mirjam   Postma-.....    
93   Manjepetswei 7 1923-1932   Lambertus de Jong 1894 1976  
93   Manjepetswei 7 1923-1932   Jantje de Jong-...... 1900 1991 Jantje de Jong-Mud
93   Manjepetswei 7 1932-1938   Douwe   Bergsma 1908 1994  
93   Manjepetswei 7 1932-1938   Wikje   Bergsma-..... 1906 1991 Wikje Bergsma-de Jong
93   Manjepetswei 7 1938-1967   Bouke de Haan 1912 1999  
93   Manjepetswei 7 1976-   Krijn de Jager    
93   Manjepetswei 7 1976-   Alice de Jager-.....    
94   Manjepetswei 11 1923-1930   Hidde   Hoekstra    
94   Manjepetswei 11 1930-1934   Jelmer   Hiemstra 1897 1970  
94   Manjepetswei 11 1930-1934   Brechtje   Hiemstra-..... 1905 1997 Bregtje Hiemstra-Landmeter
94   Manjepetswei 11 1934-1946   Gurbe van der Wal 1906 1980  
94   Manjepetswei 11 1946-1955   Anne   Kloosterman 1887 1961  
94   Manjepetswei 11 1955-1969   Minze   Tjeerdsma 1911 2006  
94   Manjepetswei 11 1969-1972   Haaije   Kampen    
94   Manjepetswei 11 1972-1980   Siebe   Bruinsma    
94   Manjepetswei 11 1980-1995   Geert   Kooistra    
94   Manjepetswei 11 1996-   Marijke W.   Meeuwse    
94   Manjepetswei 11 1996-   Age   Veldboom    
95   Manjepetswei 12 1923-1933   Jasper   Elzinga 1894 1981  
95   Manjepetswei 12 1933-1935   Klaas   Ritsma 1890 1957  
95   Manjepetswei 12 1935-1940   Jan   Kampen 1900 1973  
95   Manjepetswei 12 1940-1963   Anne van der Meulen 1903 1995  
95   Manjepetswei 12 1963-1976   Marten   Souman    
95   Manjepetswei 12 1978-1985   Age   Veldhoen    
95   Manjepetswei 12 1985-1998   Ruurd   Wester    
95   Manjepetswei 12 1998-   André   Wiersma    
96   Manjepetswei 17 1922-1960   Rommert   Tjeerdsma 1889 1961  
96   Manjepetswei 17 1960-1964   Cornelis   Tjeerdsma 1917 1999  
96   Manjepetswei 17 1968-   Wietse K.   Boonsma    
97   Manjepetswei 19 1922-1934   Jan   Bethlehem    
97   Manjepetswei 19 1934-1935   Joeke   Veenstra    
97   Manjepetswei 19 1935-1975   Bernard   Smit 1909 2007 Bernardus Smid
97   Manjepetswei 19 1975-1986   Antonie van Kooten    
97   Manjepetswei 19 1986-1995   Hennie D. v.d. Burgwal    
97   Manjepetswei 19 1997-   Hein T.B.   Kernkamp    
98   Manjepetswei 23 1925-1936   Wietse de Jong    
98   Manjepetswei 23 1936-1939   Heinze   Mulder    
98   Manjepetswei 23 1939-1962   Rein   Siekman 1902 1961  
98   Manjepetswei 23 1939-1962   Fetsje   Siekman-...... 1904 1958 Fetje Siekman-Sytema
98   Manjepetswei 23 1962-1964   Leffert van der Bij 1902 1988  
98   Manjepetswei 23 1964-1969   Oebele   Tiekstra    
98   Manjepetswei 23 1964-1969   Martsje   Tiekstra-van der Bij 1932    
98   Manjepetswei 23 1969-2002   Bertus   Hiemstra 1933    
98   Manjepetswei 23 2002-   Willem de Haan    
98   Manjepetswei 23 2002-   Cobie de Haan-.....    
99   Mounehoek-a   1900-1922   Japik   Tasma 1852 1924 Jacob Johannes Tasma
99   Mounehoek-a   1922-1939   Siebren   Douma 1860 1943 Sieberen Bernardus Douma
99   Mounehoek-a   1922-1939   Fopkje    Douma-....... 1860 1940 Fopkjen Douma-Siebinga
99   Mounehoek-a   1939-1954   Harm de Jong 1915 2006  
99   Mounehoek-a   1939-1954   Griet de Jong-...... 1918   Grietje de Jong-de Vries
99   Mounehoek-a   1954-1955   Andries   Booi    
99   Mounehoek-a   1954-1955   Jantje   Booi-.....    
100   Mounehoek 2 1900-1910   Wilco   Wilkens 1843 1917  
100   Mounehoek 2 1910-1918   Jinke   Wikens-Douma 1888 1967  
100   Mounehoek 2 1910-1918   Anske   Wilkens 1887 1918  
100   Mounehoek 2 1918-1920   Aukje   Posthuma-Wilkens 1880   Aukje Posthumus-Wilkens
100   Mounehoek 2 1920-1931   Hendrik H.   Douma 1895 1971  
100   Mounehoek 2 1931-1935   Folkert   Hemrica    
100   Mounehoek 2 1935-1939   Pieter   Bergsma 1908 1986  
100   Mounehoek 2 1939-1966   Eelke   Hoekstra 1899 1981  
100   Mounehoek 2 1959-1981   Wiebren de Jong 1926    
100   Mounehoek 2 1966-1981   Gatske de Jong-Hoekstra 1930   Gaatske de Jong-Hoekstra
100   Mounehoek 2 1981-1993   Oebele   Tiekstra    
100   Mounehoek 2 1993-   Sietse J.   Jonker 1961   Sijtze Jonker
101   Mounehoek 4 1918-1923   Jinke   Wilkens-Douma 1888 1967  
101   Mounehoek 4 1923-1968   Elle   Geerligs 1892 1969  
101   Mounehoek 4 1923-1967   Jinke   Geerligs-Douma 1888 1967  
101   Mounehoek 4 1968-1984   Easgert S. de Vries 1926   Eesger de Vries
101   Mounehoek 4 1984-   Sierd E. de Vries    
102   Mounepaed 1 1913-1951   Broer   Roorda 1879 1951  
102   Mounepaed 1 1913-1951   Geeske   Roorda-.... 1883 1958 Geeske Roorda-Tasma
102   Mounepaed 1 1951-19..   Andries B.   Roorda 1923 1986  
102   Mounepaed 1 19.-1967   Wieger van Smeden  
102   Mounepaed 1 1967-1968   Pieter   Veenstra    
102   Mounepaed 1 1967-1968   Sjoeke   Veenstra-.....    
102   Mounepaed 1 1968-1969   N. van der Kloet    
102   Mounepaed 1 1969-1976   G.J.H.   Bolier 1911 1991 Gabriël Jozef Herman Bolier
102   Mounepaed 1 1976-1991   Gabriël J.H.   Bolier 1911 1991 Gabriël Jozef Herman Bolier
102   Mounepaed 1 1991--2003   wed. W.   Bolier-Hamelink 1917 2003 Wytske Bolier-Hamelink
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1900-1913   Gjalt W.   Welling 1860 1913  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1913-1915   Froukje   Welling-deVries 1883 1974  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1915-1922   Tjitte de Vries 1895 1945  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1922-1925   Adolf   Mulder 1873 1959  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1922-1925   Froukje   Mulder-deVries 1883 1974  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1925-1931   Atze   Nicolai 1888 1973  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1925-1931   Hinke   Nicolai-..... 1890 1961 Hinke Nicolai-Teyema
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1931-1934   Johannes   Jongsma 1908 1989  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1931-1934   Tsjet   Jongsma-.... 1911 1988 Tjetje Jongsma-vd Heide
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1934-19..   Harm   Algra 1892 1984  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1934-19..   Baukje   Algra-.... 1897 1982 Baukje Algra-Bouma
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Joeke van der Woude 1866 1954  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Wiepkje van der Woude-.... 1871 1944 Wiepkje vd Woude-Pijl
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Doeke   Faber 1876 1959  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Hiltje   Faber-.... 1880 1949 Hiltje Faber-Papa
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-1942   wed.R.   Koops 1886 1969 Hiltje Koos-van der Velde
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1940-19..   Wopke de Vries 1917 1989  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1940-19..   Annie de Vries-.... 1920 2007 Annie de Vries-Koenekoop
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Jurjen van der Velde  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Gryt van der Velde-....  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1942-19..   Herman   Koops 1913 1993  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1942-19..   Akke   Koops-.... 1917   Akke Koops-Oosterman
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Tjitse de Jong 1920 1994  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Trijntje de Jong-.....   1994 Trijntje de Jong-van der Tuin
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1952-1957   Hendrik S. de Vries 1924 2010  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1957-1964   Jan   Jongsma 1932    
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1957-1964   Trijnie   Jongsma-.....    
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 ??   Klaas   Mud 1919 1942  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 ??   Ybeltje   Mud-van der Heide    
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1900-193.   Gjalt H.   Welling 1869 1949  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 193.-1945   Tjitte K. (Tiete) de Vries 1895 1945 Tiete de Vries
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1945-1951   Christina de Vries-Welling 1901 1964  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1951-1958   Kornelis Tj. de Vries 1927 1983  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1958-1979   Fonger S.   Bruinsma 1918 1979  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1979-1982   Tr.   Bruinsma-de Vries 1923 2006 Trijntje Bruinsma-de Vries
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1982-1988   Christina   Pool-Bruinsma    
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1988-   Wietze H.   Welling 1938    
104       p.m.    Hector Livius van Haersma 1737 1820  
105   Opperbuorren East 1a  1900-1923   Hendrik   Harmsma 1855    
105   Opperbuorren East 1a  1923-1943   Renze H.   Harmsma 1889 1943 Rinze Harmsma
105   Opperbuorren East 1a  1943-1952   wed. R.   Harmsma-...... 1886 1959 Eelkje Folkerts Wymenga
105   Opperbuorren East 1a  1952-1961   Folkert R.   Harmsma 1926 2000  
105   Opperbuorren East 1a  1952-1972   Hendrik R.   Harmsma 1923 2000  
105   Opperbuorren East 1a  1972-2000   Henk J.J.   Tolboom   2000 Henricus IJsbrand Jozef Tolboom
105   Opperbuorren East 1a  2000-   René   Tolboom    
105   Opperbuorren East 1a  2000-   wed. Regina   Tolboom-v.d.Burgwal    
106   Opperbuorren East 1 1906-1929 1909-1929? Petrus de Boer 1879 1967  
106   Opperbuorren East 1 1929-1933   Minse G.   Wijma 1869 1949  
106   Opperbuorren East 1 1933-1935   Jan R.   Wijmenga    
106   Opperbuorren East 1 1935-1955   Melle B. van der Wal 1900 1996  
106   Opperbuorren East 1 1955-1972   Sjoerd   Haarsma    
106   Opperbuorren East 1 1982-   H.   Schouman    
106   Opperbuorren East 1 1982-   W. v.d. Veen    
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1900-1905   wed.   Oude Oeke 1831 1910 Uilkje Minzes Welling-Wijma
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1905-1937   Alle   Welling 1864 1937  
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1905-1939   Antsje   Welling 1868 1946 Antje Welling
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1939-1944   Meenze   Tjeerdsma 1874   Minze Tjeerdsma
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1939-1944   Krisje   Tjeerdsma-..... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1944-1952   Jacobus   Wilkens    
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1944-1952   Anna   Wilkens-.... 1924   Antje Wilkens-de Jong
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1952-1962   Feike   Mulder 1928 2006  
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1952-1962   Fokje   Mulder-......   Fokje Mulder-van der Heide
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1962-1967   Frits   Reitsma    
108   Opperbuorren East 2 1900-1910   Gjalt   Wijma    
108   Opperbuorren East 2 1910-1917   Sjoerd   Riedstra 1853 1928  
108   Opperbuorren East 2 1917-1937   Jan S.   Riedstra 1897    
108   Opperbuorren East 2 1937-1960   Lubbert van Wieren 1903 1987  
108   Opperbuorren East 2 1960-1976   Roel H. de Boer 1914 1992  
108   Opperbuorren East 2 1976-   Ernst van Reenen    
109   Opperbuorren East 6 1885-1897   Petrus   Huisma 1839 1897  
109   Opperbuorren East 6 1897-1922   wed.P.   Huisma-..... 1842 1923 Grietje Huisma-van der Ploeg
109   Opperbuorren East 6 1922-1954   fam.   Huisma    
109   Opperbuorren East 6 1954-1957   Feike   Hoekstra 1931 1999  
109   Opperbuorren East 6 1957-   Tjeerd   Wijma 1931    
110   Opperbuorren East 8 1900-1911   Meense   Tjeerdsma 1842 1919 Minze Pieters Tjeerdsma
110   Opperbuorren East 8 1900-1911   Wietske   Tjeersma-...... 1842 1933 Wytske Dreves Uitterdijk
110   Opperbuorren East 8 1911-1916   Meindert A. de Boer 1880 1967  
110   Opperbuorren East 8 1916-1920   Durk van der Meulen    
110   Opperbuorren East 8 1920-1936   Tabe de Jong 1869 1937  
110   Opperbuorren East 8 1920-1958   wed.t. de Jong-..... 1883 1980 Antje de Jong-Vlietstra
110   Opperbuorren East 8 1936-1958   Ale   Vlietstra 1901   Alle Vlietstra
110   Opperbuorren East 8 1958-1994   Siebren de Jong 1925   Sieberen de Jong
110   Opperbuorren East 8 1994-   Fokke v.d. West    
111   Opperbuorren East 9 1980-2001   Goaitsen van der Lei    
111   Opperbuorren East 9 2001-   R.   Haarsma    
112   Opperbuorren West 1 18..-1899   Roel   Gaastra 1847 1930  
112   Opperbuorren West 1 1899-1913   Jacob   Kempenaar    
112   Opperbuorren West 1 1913-1928   Sander   Veenstra    
112   Opperbuorren West 1 1928-1933   Tjerk   Spoelstra    
112   Opperbuorren West 1 1933-1938   Sibbele   Douma 1906 1969  
112   Opperbuorren West 1 1938-1940   Jan   Berga    
112   Opperbuorren West 1 1940-1959   Jan de Bruin    
112   Opperbuorren West 1 1959-1967   Binne W.   Visser    
112   Opperbuorren West 1 1975-1981   Evert   Wilhelm    
112   Opperbuorren West 1 1981-   A.M.   Coffeng    
112   Opperbuorren West 1 1981-   Els   Martin    
113   Opperbuorren West 2 18..-1894   Hendrik Alles   Welling 1833 1906  
113   Opperbuorren West 2 18..-1889   Tjitske   Welling-Wijma 1838 1889  
113   Opperbuorren West 2 1894-1937   Heerco   Douma 1864 1956  
113   Opperbuorren West 2 1937-1967   Sibbele H.   Douma 1906 1969  
113   Opperbuorren West 2 1967-1968   Jan   Helder    
113   Opperbuorren West 2 1968-2002   Siemen   Hoekstra    
113   Opperbuorren West 2 1968-   wed.S.   Hoekstra    
114   Opperbuorren West 3 18..-1896   Romke J.   Kooistra   ?? informatie onzeker
114   Opperbuorren West 3 1896-1941   Binne van der Wal 1866 1941  
114   Opperbuorren West 3 1896-1950   Gooitske van der Wal-.... 1875 1957 Goitske vd Wal-Duursma
114   Opperbuorren West 3 1950-1965   Harm Binnes van der Wal 1909 2002  
114   Opperbuorren West 3 1967-1989   Binne M. van der Wal 1943    
114   Opperbuorren West 3 1989-   Piet B. van der Wal    
115   Opperbuorren West 5 1900-1906   Hedzer   Drent 1875 1962  
115   Opperbuorren West 5 1906-1918   Sietze van der Velde    
115   Opperbuorren West 5 1918-1933   Jan J.   Wijmenga 1873 1966  
115   Opperbuorren West 5 1933-1971   Albert   Wijmenga 1904 1983  
115   Opperbuorren West 5 1971-1991   Jochem   Wijmenga    
115   Opperbuorren West 5 1991-   Jan   Dijkshoorn    
116   Sânbuorren 1 1902-1914   Jan Dirks de Jong 1855 1914  
116   Sânbuorren 1 1902-1919   wed. J. de Jong-.... 1856 1923 Sijtske Tjibbes de Jong-van der Veer
116   Sânbuorren 1 1919-1947   Hendrik J. de Jong 1894 1947  
116   Sânbuorren 1 1919-1956   wed. R. de Jong-Wijma 1899 1989 Riemkje de Jong-Wijma
116   Sânbuorren 1 1956-1967   Tjibbe de Jong 1935    
116   Sânbuorren 1 1956-1967   Uitze de Jong 1924 1969  
116   Sânbuorren 1 1967-   Hendrik E.   Herder 1942    
117   Sânbuorren 14 1900-1908   Enne   Steenbeek 1870 1933  
117   Sânbuorren 14 1908-1917   Jacobus   Hoekstra    
117   Sânbuorren 14 1917-1922   Thomas   Draaistra 1890 1920  
117   Sânbuorren 14 1917-1922   Froukje   Draaistra-....... 1890 1977 Froukje Draaistra-Lyklema
117   Sânbuorren 14 1922-1923   N.   Terpstra    
117   Sânbuorren 14 1923-1931   N. van Dellen   D. van Dellen
117   Sânbuorren 14 1931-1942   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
117   Sânbuorren 14 1942-1958   Wieger D.   Faber 1909 1990  
117   Sânbuorren 14 1958-1968   Tjibbe de Jong 1935    
117   Sânbuorren 14 1958-1968   Akke de Jong-... 1939   Akke de Jong-de Haan
117   Sânbuorren 14 1968-1972   Wiebe de Haan    
117   Sânbuorren 14 1972-1991   Bauke de Haan 1912 1999  
117   Sânbuorren 14 1972-1991   Trijntje de Haan-...... 1912 1996 Trijntje de Haan-Bergsma
117   Sânbuorren 14 1991-   Bouke   Mulder    
118   Sânbuorren 16 1900-1909   Jan de Haan    
118   Sânbuorren 16 1909-1910   Germ Wopkes de Vries 1853 1915  
118   Sânbuorren 16 1910-1918   Wopke Germs de Vries 1879 1957  
118   Sânbuorren 16 1918-1922   Jan D.   Douma 1876 1959  
118   Sânbuorren 16 1922-1930   Haaije   Gaastra 1880 1970 Haaye Gaastra
118   Sânbuorren 16 1930-1937   Lammert   Couperus    
118   Sânbuorren 16 1937-1971   Oebele   Hoekstra 1904 1992  
118   Sânbuorren 16 1971-1999   Joeke M. de Vries 1922 2009  
118   Sânbuorren 16 1999-   Wilfred   Faber    
119   Sânbuorren 18 1900-1905   Minne van der Veen 1834 1915 Minne Joukes van der Veen
119   Sânbuorren 18 1905-1945   Lenze   Kuperus 1872 1954  
119   Sânbuorren 18 1945-1952   Johannes   Wilkens 1909 1952  
119   Sânbuorren 18 1945-1963   wed. H.   Wilkens-Kuperus 1913 1997 Hinke Wilkens-Kuperus
119   Sânbuorren 18 1963-1972   Klaas R.   Wijmenga 1911 1986  
119   Sânbuorren 18 1972-   Harm Kl.   Wijmenga 1949    
120   Sânbuorren 19 1900-1937   Roel   Wijmenga 1872 1937  
120   Sânbuorren 19 1937-1964   Klaas R.   Wijmenga 1911 1986  
120   Sânbuorren 19 1964-1976   Roel Kl.   Wijmenga 1933 1991  
120   Sânbuorren 19 1976-1987   Oeds   Pietersma    
120   Sânbuorren 19 1987-2001   Ritske   Kleinhuis    
120   Sânbuorren 19 2001-2002   Doede   Okkema    
120   Sânbuorren 19 2002-   Eesger   Okkema    
121   Sânbuorren 25 1900-19..   Jacob van der Kooi  
121   Sânbuorren 25 19..-19..   Albert   Kooiker  
121   Sânbuorren 25 19..-1935   Hendrik   Kooiker  
121   Sânbuorren 25 19..-1935   Feitse   Kooiker    
121   Sânbuorren 25 1935-1958   Jan Tj. van der Wal 1890 1958  
121   Sânbuorren 25 1958-1984   wed. J.Tj. van der Wal-....   Geertje van der Wal-van der Zee
121   Sânbuorren 25 1985-1995   Bart   Tiemens    
121   Sânbuorren 25 1996-1997   J.B.   IJzerman    
121   Sânbuorren 25 1998-   Eelke van der Wal    
122   Sânbuorren 36 1914-1946   Tjibbe J. de Jong 1888 1960  
122   Sânbuorren 36 1946-1973   Jan Tj. de Jong 1918 1985  
122   Sânbuorren 36 1973-1990   Hielke Kl.   Weening 1940    
122   Sânbuorren 36 1990-   Oedze   Tjeerdsma    
123   Sânbuorren 42 1890-1899   wed.Folkerts Fokje   Wymenga-..... 1862 1921 Fokje Wymenga-Kramer
123   Sânbuorren 42 1899-1916   Johannes   Tjeerdsma 1865 1917  
123   Sânbuorren 42 1899-1916   wed.    Wymenga-..... 1862 1921 Fokje Tjeerdsma-Kramer
123   Sânbuorren 42 1916-1922   Durk de Boer    
123   Sânbuorren 42 1922-1951   Jacob W.   Jonker 1883 1972  
123   Sânbuorren 42 1951-1983   Romke   Kooistra 1922 1998  
123   Sânbuorren 42 1983-   Jelle R.   Kooistra 1954    
124   Sânbuorren 47 1900-1923   Bouwe K.   Bouma 1841 1923 Bouwe Johannes Bouma
124   Sânbuorren 47 1923-1946   Klaas B.   Bouma 1871 1945  
124   Sânbuorren 47 1946-1947   Anne   Boersma    
124   Sânbuorren 47 1947-1953   Bareld de Jong    
124   Sânbuorren 47 1947-1953   Tiete de Jong-.....    
124   Sânbuorren 47 1953-1954   Anne Joh. de Vries    
124   Sânbuorren 47 1954-1968   Anne   Boersma 1914 1995  
124   Sânbuorren 47 1969-1983   Anne   Boersma 1914 1995  
124   Sânbuorren 47 1983-1999   Romke   Kooistra 1922 1998  
124   Sânbuorren 47 1999-   Marten   Postmus  
124   Sânbuorren 47 1999-   Froukje   Kooistra 1963    
124   p.m.   Klaas   Boersma  
124   p.m.       Grytzen   Boersma    
124   p.m.       Pieter   Boomsma    
124   p.m.       Popke   Bouma    
124   p.m.       Auke de Vries 1921 2008  
124   p.m.       Anne de Vries-de Haan 1921 2009 Antje de Vries-de Haan
125   Sytebuorren 1 1903-1913   H.   Zijlstra    
125   Sytebuorren 1 1913-1918   Bouke   Hooghiemstra    
125   Sytebuorren 1 1918-1939   Jacob   Peenstra    
125   Sytebuorren 1 1939-1968   Gooitzen   Peenstra    
125   Sytebuorren 1 1968-1975   Klaas   Jansma    
125   Sytebuorren 1 1975-   Sietse   Jonker    
125   Sytebuorren 1 1975-   Tjeerd   Jonker    
126   Sytebuorren 2 1900-1910   Johannes   Kooistra    
126   Sytebuorren 2 1910-1921   Bouke de Boer    
126   Sytebuorren 2 1921-1956   Anne   Tilma    
126   Sytebuorren 2 1956-1976   Wierd de Groot 1922 1999  
126   Sytebuorren 2 1956-1976   Ike de Groot-Tilma    
126   Sytebuorren 2 1976-   Klaas W. de Groot    
126   Sytebuorren 2 1997-   Wierd de Groot    
127   Skeane Heawei 1 1905-19..   Jacob   Bouma 1861 1938  
127   Skeane Heawei 1 19..-1929   Willem J.   Bouma 1897 1983  
127   Skeane Heawei 1 1929-1934   Ritske   Mud 1902 1981  
127   Skeane Heawei 1 1934-1951   Sijtze   Bruinsma 1885 1974  
127   Skeane Heawei 1 1951-1991   Hendrik A.   Mulder 1925 1997  
127   Skeane Heawei 1 1991-   Peter van Holst    
128   Skeane Heawei 9 1963-1965   Klaas   Roorda 1935 1989  
128   Wieberen   Jonker 1925 1998  
128   Skeane Heawei 9 1965-1989   Auke H. de Boer 1928    
128   Skeane Heawei 9 1989-   Bartele de Boer 1965    
129   Skeane Heawei 15 1923-1925   Paulus A. de Vries 1899 1989  
129   Skeane Heawei 15 1925-1930   Auke J. de Vries 1868 1944  
129   Skeane Heawei 15 1930-1944 ?1930-1952? Bouke   Halbertsma 1877 1949 Bauke Halbersma
129   Skeane Heawei 15 1944-1963 1952-1863 Johannes de Vries 1895 1979  
129   Skeane Heawei 15 1963-1994   Dirk S. de Vries 1928    
129   Skeane Heawei 15 1994-   Hendrik de Vries 1967    
130   Skeane Heawei 23 1916-1932   Jeen   Slotegraaf 1878 1945  
130   Skeane Heawei 23 1916-1932   Klaske   Slotegraaf-..... 1878 1959 Klaaske Slotegraaf-de Vries
130   Skeane Heawei 23 1932-1937   Sjoerd   Wagenaar    
130   Skeane Heawei 23 1937-1948   Harm Sj.   Slotegraaf 1909 1989  
130   Skeane Heawei 23 1948-1963   Sietse   Paulusma 1904 1983 Sytze Paulusma
130   Skeane Heawei 23 1948-1963   Anna   Paulusma-Slotegraaf 1906 1952 Antje Paulusma-Slotegraaf
130   Skeane Heawei 23 1963-1998   Jentje S.   Paulusma 1941    
130   Skeane Heawei 23 1998-   Gerben van der Laan    
130           Gerben de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
131   Skeane Heawei 25 1900-1918   Melle   Sibma 1847 1920 Melle Douwes Sibma
131   Skeane Heawei 25 1918-1922   Haaije   Gaastra 1880 1970 Haaye Gaastra
131   Skeane Heawei 25 1922-1958   Eabele   Haisma 1892 1973  
131   Skeane Heawei 25 1922-1958   Rike Haisma Haisma-Jacobsma 1899 1987 Hendrika Haisma-Jacobsma
131   Skeane Heawei 25 1958-1971   Wieger D.   Faber 1909 1990  
131   Skeane Heawei 25 1971-1998   Meindert W.   Faber 1942    
131   Skeane Heawei 25 1998-   Jentje   Paulusma 1941    
132   Skieppekampen 8 1924-1935   Haaije van der Wal 1874 1943 Haaye Van der Wal
132   Skieppekampen 8 1924-1935   Wimke van der Wal-..... 1870 1925 Wimke vd Wal-van der Zee
132   Skieppekampen 8 1935-1950   Kornelis van der Wal 1903 1965  
132   Skieppekampen 8 1950-1971   F.   Walstra    
132   Skieppekampen 8 1971-1990   N.   Kooren    
132   Skieppekampen 8 1990-   Folkert   Klazinga    
133   Skieppekampen 16 1932-1942   Douwe   Jansma 1880 1964  
133   Skieppekampen 16 1932-1942   Froukje   Jansma-..... 1885 1972 Froukje Jansma-Haarsma
133   Skieppekampen 16 1942-1963   Anne van der Wal    
133   Skieppekampen 16 1942-1963   Zwaantje van der Wal-........    
133   Skieppekampen 16 1968-1985   Leo van der Hof    
133   Skieppekampen 16 1985-1997   Sietse van der Velde 1926 2007  
133   Skieppekampen 16 1985-1997   Gooitske van der Velde-.... 1928   Goitske vd Velde-Riemersma
133   Skieppekampen 16 1997-   Eeuwe van der Velde    
133   Skieppekampen 16 1997-   Karin van der Velde-......     Karin vd Velde-Ronda
134   Slotsingel 9 1902-1918   Alle   Welling 1863 1928  
134   Slotsingel 9 1902-1918 1902-1918? Janna   Welling-Kuperus 1879 1954  
134   Slotsingel 9 1918-1919 1918?-1918 Wiebe   Posthuma 1889 1918  
134   Slotsingel 9 1919-1922 1918-1922 Jan   Stelwagen 1886 1953  
134   Slotsingel 9 1919-1922   Joukje   Stelwagen-.... 1888 1971 Joukje Stelwagen-Bosma
134   Slotsingel 9 1922-1935   Willem de Jong 1879 1930  
134   Slotsingel 9 1935-1977   Fokke W. de Jong 1910 1988  
134   Slotsingel 9 1977-1999   Piebe F. de Jong 1943    
134   Slotsingel 9 1999-2001   Anna   Rispens    
134   Slotsingel 9 2001-   Geert   Karsten    
134       p.m.   Anske   Wilkens 1887 1918  
135   Slotsingel 10 1925-1949   Freark   Postema 1864 1951 Freerk Posthuma
135   Slotsingel 10 1925-1949 1925-1936 Aafke   Postema-..... 1857 1936 Aafke Posthuma-Heddema
135   Slotsingel 10 1949-1966   Iebele   Jelsma 1892 1966 Ybele Jelsma
135   Slotsingel 10 1949-1990   Detje   Jelsma-Postema 1894 1990 Dettje Jelsma-Posthuma
135   Slotsingel 10 1990-   Eelke   Poeze    
136   Slotsingel 32 1925-1959   Adolf   Mulder 1873 1959  
136   Slotsingel 32 1925-1963   Froukje   Mulder-deVries 1883 1974  
136   Slotsingel 32 1964-1976   J.F. de Jong    
136   Slotsingel 32 1964-1977   Sjoerd   Pool 1944 2001  
136   Slotsingel 32 1964-1977   Tineke   Pool-......   Tineke Pool-Bruinsma
136   Slotsingel 32 1977-1986   Roel Kl.   Wijmenga 1933 1991  
136   Slotsingel 32 1977-1986   Antje   Wijmenga-Wijmenga-...... 1936   Antje Wijmenga-van der Sluis
136   Slotsingel 32 1986-   fam.   Mulder    
137 It Soal 2 1923-1930   Tjitze van der Wal    
137 It Soal 2 1923-1930   Akke van der Wal-......    
137 It Soal 2 1930-1937   Hendrikus   Koops 1885 1936 Henderikus Koops
137 It Soal 2 1937-1942   Herman   Koops 1913 1993 Hermanus Koops
137 It Soal 2 1942-1944   Jan D.   Faber 1919 1984  
137 It Soal 2 1944-1949   Wiebe J. van der Wal    
137 It Soal 2 1949-1963   Andreas   Lindeboom 1920 2009  
137 It Soal 2 1963-19..   N.   Schonebeek    
137 It Soal 2 19..-1968   N.   Visser  
137 It Soal 2 1968-1989   Kees   Oosterhuis    
137 It Soal 2 1989-   Jan   Sterk    
138 It Soal 4 1923-1946   Joeke   Adema 1878 1958  
138 It Soal 4 1923-1946   Dieuwke   Adema-...... 1877 1939 Dieuwke Adema-Weening
138 It Soal 4 1946-1956   Jan Joekes   Adema    
138 It Soal 4 1956-1958   Heinze van der Heide    
138 It Soal 4 1958-1964   Fokke   Wester    
138 It Soal 4 1967-   fam.   Le Poole    
139 It Soal 6 1922-19..   Bauke de Vries 1868 1955  
139 It Soal 6 1922-19..   Martha de Vries-.... 1868 1950 Martha de Vries-Tjeerdsma
139 It Soal 6 19..-19..   Johannes de Vries  
139 It Soal 6 19..-19..   Henne   Smeding  
139 It Soal 6 19..-1936   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
139 It Soal 6 1936-1948   Sietze   Paulusma 1904 1983  
139 It Soal 6 1948-1950   Johannes   Bouma 1917 1993  
139 It Soal 6 1950--1950   Siebe   Elzinga    
139 It Soal 6 1950-1951   Durk   Zandstra    
139 It Soal 6 1951-1952   Sjoerd van der Meulen    
139 It Soal 6 1952-1959   Folkert   Deelstra 1915 1986  
139 It Soal 6 1959-1962   Bouke   Herder    
139 It Soal 6 1962--1993   N.   Zwartsenburg    
139 It Soal 6 1993-   Tjitte de Jong    
140   Swartewei 19 1915-1921   Freark   Havinga 1886 1968  
140   Swartewei 19 1915-1921   Anna   Havinga-...... 1887 1981 Susanna Havinga-Prosee
140   Swartewei 19 1921-1960   Anne van der Heide 1889 1980  
140   Swartewei 19 1921-1960   Duurtje van der Heide-...... 1898 1984 Duurtje vd Heide-Mud
140   Swartewei 19 1960-1964   Roel van der Veen    
140   Swartewei 19 1964-1971   Erwin de Boer    
140   Swartewei 19 1971-1992   Hendrik van der Wal 1912 1992  
140   Swartewei 19 1992-1993   Taede van der  Wal 1940    
140   Swartewei 19 1994-   Gerke   Biesma    
140   Swartewei 19 1994-   Marijke van der Biesma-vd Wal    
141   Swartewei 20 1915-1968   Jelle de Vries 1887 1968  
141   Swartewei 20 1915-1970   Eelkje de Vries-.... 1893 1983 Eelkje de Vries-Veenstra
141   Swartewei 20 1970-1975   Egbert van Akker    
141   Swartewei 20 1975-1980   Jitse   Bethlehem    
141   Swartewei 20 1980-1984   Adriaan van Tutte    
141   Swartewei 20 1984-1994   Geke van Rooijen    
141   Swartewei 20 1984-2002   Christa van Rooijen    
142   Swartewei 36 1915-1927   Hendrik van der Lei    
142   Swartewei 36 1915-1927   Sjoerdje van der Lei-......    
142   Swartewei 36 1927-1933   Brand   Zuiderveld    
142   Swartewei 36 1933-1956   Tjeerd Joh.   Kingma    
142   Swartewei 36 1956-   Fokke R.   Steenstra    
143 de Tsjollen 4 1912-1959   Jan Tj.   Slotegraaf 1881 1959  
143 de Tsjollen 4 1959-1965   Pieter   Slotegraaf 1926 1993  
143 de Tsjollen 4 1965-2000   Wietse   Toering 1942    
143 de Tsjollen 4 2000-   Peter   Toering 1969    
144   Utein 2 1909-1910   Hielke   Spoelstra 1873 1932  
144   Utein 2 1910-1912   Hendrik S. de Vries 1859 1912  
144   Utein 2 1910-1923   Antje de Vries-.... 1867    
144   Utein 2 1923-1972   Sierd H. de Vries 1898 1994  
144   Utein 2 1972-1982   Jan   Prins    
144   Utein 2 1982-1989   Chris   Veenstra    
144   Utein 2 1989-   Binne M. van der Wal 1943    
145   Utein 7 1900-1905 1900-1904? Jan Roels   Wijmenga 1854 1904  
145   Utein 7 1905-1913 1904?-1913 Uitze   Wijma 1870 1960  
145   Utein 7 1913-1918   Sietze   Andringa    
145   Utein 7 1918-1928   Cornelis   Sietsma 1865 1942  
145   Utein 7 1928-1943   Kees   Hoogstins 1898 1966 Cornelis Hoogstins
145   Utein 7 1943-1946   Roel   Wijmenga 1878 1946  
145   Utein 7 1943-1946   Berend   Wijmenga 1915 1984  
145   Utein 7 1943-1971   Reinder   Wijmenga 1914 1991  
145   Utein 7 1971-   Siemen H.   Kooistra    
146   Utein 10 1900-1909 1900-1908? Albert Kl.   Veenstra 1861 1908  
146   Utein 10 1909-1941 1908?-1941 Harm Jans de Boer 1874 1941 Harmen Jans de Boer
146   Utein 10 1941-1958   Bouwe Harms de Boer 1913 1987  
146   Utein 10 1958-1986   Frits   Houwink 1921 2005  
146   Utein 10 1983-   Linze   Houwink    
147   Utein 14 1896-1902   Wiebe   Hekstra    
147   Utein 14 1902-1904   Gjalt Aalzens de Jong 1839 1909  
147   Utein 14 1902-1904   Akke (Aukjen) Jans de Jong-...... 1844 1917 Aukje Jans de Jong-Elzinga
147   Utein 14 1904-1907   Jan G. de Jong 1871 1953  
147   Utein 14 1907-1916   Durk J. van der Meulen    
147   Utein 14 1916-1917   Sietze van Houten 1862    
147   Utein 14 1917-1946   Hilke van Houten 1890 1981  
147   Utein 14 1946-1959   Fokke van Houten 1921    
147   Utein 14 1959-1974   Folkert   Deelstra 1915 1986  
147   Utein 14 1974-   Siebe Folkerts   Deelstra 1949    
148   Utein 16 1908-1925   Taede   Mud 1875 1954  
148   Utein 16 1925-1935   Melle B. van der Wal 1900 1996  
148   Utein 16 1935-1941   Jentje   Hovinga 1903 1978  
148   Utein 16 1941-1976   Jan Harms de Boer 1908 1999  
148   Utein 16 1976-1983   Jan   Droogsma    
148   Utein 16 1983-   Jan H.   Twijnstra    
149   Utein 22 1900-1908   Hielke   Sietsma 1868 1949  
149   Utein 22 1908-1914   Joeke   Adema 1878 1958  
149   Utein 22 1914-1947   Auke   Postma 1880 1954  
149   Utein 22 1947-1994   Frederik M. van der Zee 1913 1994  
149   Utein 22 1947-   wed. N. van der Zee-Drenth 1913 2006 Neeltje vd Zee-Drent
150   Utein 24 1900-1908   Tamme van der Wal 1858 1936  
150   Utein 24 1908-1926   Fokke   Wiersma 1864    
150   Utein 24 1908-1927   Hendrikje   Wiersma-..... 1868 1930 Hendrikje Wiersma-Jansma
150   Utein 24 1926-1946   Bouwe   Wiersma 1899 1977  
150   Utein 24 1926-1946   Griet   Wiersma-...... 1902 1990 Grietje Wiersma-Boonstra
150   Utein 24 1946-1959   Hilke van Houten 1890 1981  
150   Utein 24 1946-1959   Sietske van Houten-...... 1893 1981 Sietske van Houten-Wiersma
150   Utein 24 1959-1981   Fokke van Houten 1921    
150   Utein 24 1959-1981   Jelmina van Houten-...... 1921 2000 Jelmina van Houten-van der Meulen
150   Utein 24 1981-1989   Meine   Hofman    
150   Utein 24 1981-1989   Gré   Hofman-.....    
150   Utein 24 1989-2003   Jaap   Veenstra    
150   Utein 24 1989-2003   Feikje   Veenstra-......    
150   Utein 24 2003-   Feikje   Kooistra    
151   Utein 26 1900-1920   Kobes (Jacobus)   Tjeerdsma   ???
151   Utein 26 1920-1931   Meindert   Deelstra 1874 1931  
151   Utein 26 1931-1947   Broer   Roorda 1907 1966  
151   Utein 26 1947-1954   Willem   Bouma 1897 1983  
151   Utein 26 1954-1971   Harm   Bouma 1931    
151   Utein 26 1971-1986   Jaap van der Plaats    
151   Utein 26 1986-1993   Uitze   Riemersma    
151   Utein 26 1993-   Klaas   Struiksma    
151   p.m.       Jan Binnes van der Wal 1911 2007  
151   p.m.       Foockes Karstens       (Foocke Carstes)
152   Utein ?  1900-19.. 1900-1904 Kees Meinderts   Deelstra 1829 1904 Kornelis Meinderts Deelstra
152   Utein ?  1900-19.. 1900-1905 Folkje Baukes   Deelstra-de Jong 1837 1907 Folkjen Baukes Deelstra-de Jong
152   Utein ?  19..-19.. 1904- Geert   Draaistra 1851 1932  
152   Utein ?  19..-1916   Meindert   Draaistra 1878 1971  
152   Utein ?  1916-1922   Jan H.   Veenstra 1863    
152   Utein ?  1922-1953   Harm J.   Veenstra 1888 1978 Harmen Jans Veenstra
152   Utein ?  1953-1954   Pieter   Idzardie    
152   p.m.       A. van der Meulen   Anne vd Meulen
153   Utein 28 1900-1905   Jan   Jonker 1832 1914 Jan Henricus Sietzes Jonker
153   Utein 28 1905-1910   Meint A. de Boer 1880 1967  
153   Utein 28 1910-1920   Jan M.   Tjeerdsma 1886 1974  
153   Utein 28 1920-1930   Wiebe de Haan 1888    
153   Utein 28 1930-1966   Albert   Landmeter 1899 1973  
153   Utein 28 1966-1969   Jan   Landmeter    
153   Utein 28 1969-1973   Jan   Boonstra    
153   Utein 28 1973-1976   Arnold van der Hoven    
153   Utein 28 1976-   Willem de Vries    
154   Utein 30 1900-1912   Jelle van der Wal 1862 1928  
154   Utein 30 1912-1917   Minze   Tjeerdsma 1874    
154   Utein 30 1912-1917   Krisje   Tjeerdsma-..... 1878   Crisje Bonnes Tjeerdsma-Lageveen
154   Utein 30 1917-1919   Jacob   Hoekstra    
154   Utein 30 1919-1941   Geert   Hiemstra    
154   Utein 30 1941-1954   Piet   Veldman 1899 1967  
154   Utein 30 1954-1983   Sijbe   Bos 1920 1978  
154   Utein 30 1983-   Klaas   Bos    
155   Utein 32 1900-1904   Petrus   Tjeerdsma 1868 1925  
155   Utein 32 1904-1910   Jolle   Balsma 1866 1946  
155   Utein 32 1910-1923   Germ van der Ploeg    
155   Utein 32 1923-1934   Rinze   IJselstein 1888 1976  
155   Utein 32 1934-1956   Eeltje de Groot 1893 1982  
155   Utein 32 1956-1966   Klaas   Jansma    
155   Utein 32 1966-2001   Kornelis de Boer 1937 2006  
155   Utein 32 2001-   Jacob   Poppema  
155   Utein 32 2001-   Hilda   Hoekstra    
156   Utein 34 1900-1903   Jan   Elzinga 1859 1943  
156   Utein 34 1903-1905   Auke   Siebenga 1875 1959  
156   Utein 34 1905-1941   Jan   Kooistra 1868 1946  
156   Utein 34 1941-1969   Hidde   Kooistra 1913 2006  
156   Utein 34 1969-1986   Piet   Wijnia    
156   Utein 34 1986-   Wieger   Wijnia    
157 It West 3 18..-1918   wed. Elisabeth van der Wal-.... 1840 1922 Elisabeth vd Wal-Mulder
157 It West   p.m.   Jan H.   Mulder 1838 1874  
157 It West   p.m.   Johannes J. van der Wal 1840 1897  
157 It West 3 1918-1925   Freerk   Postma    
157 It West 3 1925-1935   Jan Joh. van der Wal 1884 1964  
157 It West 3 1935-1936   Jan   Stelwagen 1877 1936  
157 It West 3 1935-1936   Geeske   Stelwagen 1895 1974 (tr. 1937: Gjalt J.Bouma)
157 It West 3 1936-1948   Doeke   Faber 1876 1959  
157 It West 3 1949-1991   Melle D.   Sibma 1920 2006  
157 It West 3 1991-   Douwe M.   Sibma    
158 It West 10 1899-1916   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
158 It West 10 1899-1916   Sietske   Slotegraaf-....... 1856 1940 Sietske Slotegraaf-Deelstra
158 It West 10 1916-1923   Meindert   Slotegraaf 1889 1964  
158 It West 10 1916-1923   Froukje   Slotegraaf-........... 1892 1967 Froukje Slotegraaf-Posthuma
158 It West 10 1923-1927   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
158 It West 10 1923-1927   Sietske   Slotegraaf-....... 1856 1940 Sietske Slotegraaf-Deelstra
158 It West 10 1927-1958   Jelmer   Slotegraaf 1901 1958  
158 It West 10 1927-1958   Boukje   Slotegraaf-.......... 1901 1991 Baukje Slotegraaf-Roorda
158 It West 10 1958-1986   fam.   Slotegraaf    
158 It West 10 1960-1961   Rommert   Tjeerdsma 1889 1961  
158 It West 10 1960-1961   Rinskje   Tjeerdsma-........ 1893 1975 Rinskje Tjeerdsma-de Vries
158 It West 10 1986-1994   Sietske   Slotegraaf 1925   Sijtske Slotegraaf
158 It West 10 1994-1996   Jelma   Hettema 1964   Jelma Hettinga
158 It West 10 1994-1996   Jaap van der Veen   Jaap Hans Gerard van Veen
158 It West 10 1996-   Bouwe   Bouma    
159 It West 16 1900-1933   Jan   Jacobsma 1860 1927  
159 It West 16 1933-1956   Hendrik J.   Jacobsma 1907 1999  
159 It West 16 1956-1978   Oebele   Paulusma 1930 2009  
159 It West 16 1956-1978   Gryt H.   Paulusma-Jacobsma   Grietje Paulusma-Jacobsma
159 It West 16 1978-   Jan A.   Craens    
160 It West 20 18..-1900   Kornelis J.   Douma 1846 1921 (tr. 1878: Grietje Sj, Algra)
160 It West 20 1900-1904   Sjoerd   Bosma    
160 It West 20 1904-1909   Germ W. de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
160 It West 20 1909-1915   Jacob   Kempenaar    
160 It West 20 1915-1925   Roel van der Heide 1862    
160 It West 20 1925-1945   Taede   Mud 1875 1954  
160 It West 20 1945-1955   Bouwe T.   Mud 1912 2005  
160 It West 20 1955-1966   Melle B. van der Wal 1900 1996  
160 It West 20 1966-1967   Binne M. van der Wal 1943    
160 It West 20 1967-1968   Frits   Reitsma    
161 It West 22 1900-1906   Uitze    Deelstra    
161 It West 22 1906-1943   Tjibbe   Deelstra 1869 1959  
161 It West 22 1943-1951   Taede   Deelstra 1908 1994  
161 It West 22 1951-1960   Roel H. de Boer 1914 1992  
161 It West 22 1960-1969   Lubbert van Wieren 1903 1987  
161 It West 22 1969-   Durk H. de Jong 1928 2005  
162 It West 24 1913-1920   Izaäk   Kijlstra 1847 1920 Izaäk Hielkes Kijlstra (ongehuwd)
162 It West 24 1920-1923   Janke   Kijlstra 1881 1949 Janke Kornelis Kijlstra (oomzegger van Izaäk)
162 It West 24 1923-1931   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
162 It West 24 1931-1936   Sjoerd   Visser 1902 1974  
162 It West 24 1936-1952   Tjitse   Zijlstra 1908 1985 Tjiske Sjoerds Zijlstra
162 It West 24 1952-1963   Tepske   Zuidersma  
162 It West 24 1952-1963   Jeen   Zuidersma    
162 It West 24 1963-1989   Anne van der Meulen 1903 1995  
162 It West 24 1989-   Tom   Alma    
163 It West 26/28 1900-1913   Izaäk Hielkes   Kijlstra 1847 1920  
163 It West 26/28 1900-1913   Grietje Hielkes   Kijlstra 1851 1917  
163 It West 26/28 1913-1923   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
163 It West 26/28 1913-1923   Aaltje Binnes   Wijma-............ 1876 1954 Aaltje Wijma-Wietzema
163 It West 26/28 1923-1965   Wiebren U.   Wijma 1900 1971  
163 It West 26/28 1923-1965   Iekje   Wijma-......... 1902 1977 Iekje Wijma-Veninga
163 It West 26/28 1965-1969   Uitze W.   Wijma 1928 1984  
163 It West 26/28 1965-1969   Afke   Wijma-..... 1929   Afke Wijma-Hoekstra
164 It West 25 1900-1910   Gooitzen   Riemersma 1864 1924  
164 It West 25 1910-1937   Jolle   Balsma 1866 1946  
164 It West 25 1937-1950   Wietze   Bruining 1876 1951  
164 It West 25 1950-1976   Durk W.   Bruining 1913 1976 Dirk Bruining
164 It West 25 1950-1983   wed. T.   Bruining-Riedstra 1923 2008 Trijntje Bruining-Riedstra
164 It West 25 1983-1999   Sieberen de Vries    
164 It West 25 1999-   Dirk Jans de Jong 1941    
165 It West 27 1900-1904   Johannes   Tjeerdsma    
165 It West 27 1904-1925   Peet   Tjeerdsma 1868 1925 Petrus Uitzes Tjeerdsma
165 It West 27 1925-1938   Uitze P.   Tjeerdsma 1901 1944  
165 It West 27 1938-1967   Douwe de Vries 1908 1991  
165 It West 27 1967-1988   Wieberen   Jonker 1925 1998  
165 It West 27 1983-1998   Wolter   Jonker 1958  
165 It West 27 1983-   Henk   Jonker 1963   Hendrik Douwe Jonker
166 It West 29 1900-1903   Fredrik van der Laan 1870   Freerk Linzes van der Laan
166 It West 29 1903-1921   Egbert   Jansma 1851 1935  
166 It West 29 1921-1940   Minze   Vries 1887 1958  
166 It West 29 1921-1940   Trijntje   Vries-Jansma 1896 1969  
166 It West 29 1940-1968   Louw   Oosterhof 1908 1987  
166 It West 29 1968-1992   Sjoerd   Oosterhof    
166 It West 29 1992-   Gjalt   Wijmenga    
167 It West 30 1926-1928   Jelle van der Wal 1862 1928  
167 It West 30 1926-1954   Jeltje van der Wal-Wijma 1875 1954  
167 It West 30 1928-1952   Berend   Wijmenga 1915 1984  
167 It West 30 1928-1952   Tine   Wijmenga-van der Wal 1916 1992 Trijntje Wijmenga-vd Wal
167 It West 30 1952-1954   Gerrit de Boer    
167 It West 30 1952-1954   Hinkje de Boer-van Houten 1925   Hendrikje de Boer-van Houten
167 It West 30 1954-1955   N. van der Wal    
167 It West 30 1955-1963   Harm W.   Jonker 1891 1968  
167 It West 30 1955-1963   Hetje   Leistra-Jonker 1926 2006  
167 It West 30 1963-1968   Jan   Jonker 1931    
167 It West 30 1963-1968   Dieke   Jonker-Algra 1935    
167 It West 30 1968-   Jelle   Wijma 1939    
167 It West 30 1968-   Hieke   Wijma-van der Wal 1943   Hielkje Wijma-van der Wal
167 It West   p.m.   Wieberen   Jonker 1925 1998  
167 It West   p.m.   Reinder   Wijmenga 1914 1991  
168 It West 31 1900-1905   Uitze   Wijma 1870 1960  
168 It West 31 1905-1916   Andries Klazes   Reitsma 1852 1916  
168 It West 31 1905-1916   Djoeke   Reitsma-............ 1851 1941 Dieuwke Reitsma-van der heide
168 It West 31 1916-1926   Foppe   Kijlstra (Kielstra) 1876 1965 Foppe Kielstra
168 It West 31 1926-1932   Rinke van der Ploeg    
168 It West 31 1932-1934   Siebe   Riedstra 1893 1976 Sybe Riedstra
168 It West 31 1934-1938   Willem van Dellen 1872 1953  
168 It West 31 1938-1944   Uitze   Tjeerdsma 1901 1944  
168 It West 31 1938-1945   wed. A.   Tjeerdsma-Breeuwsma 1906 1980 Anna Tjeerdsma-Brouwer
168 It West 31 1945-1968   Gjalt van der Lei 1909 1977  
168 It West 31 1968-2000   Jelke van der Lei 1938 2000  
168 It West 31 1968-2001   wed. G. van der Lei-..... 1938   Grietje vd Lei- Feersma Hoekstra
168 It West 31 2002-   Lolke   Biesma    
168 It West 31 2002-   Nicolien   Ritsma    
169 It West 32 1912-1925   Jelle van der Wal 1862 1928  
169 It West 32 1925-1929   Andries   Hiddema    
169 It West 32 1929-1951   Jan S.   Leistra 1874 1951 Jan Tjeerds Leistra
169 It West 32 1929-1952   wed. J.   Leistra 1871 1952 Jeltje Leistra-Brouwer
169 It West 32 1952-1955   Berend   Wijmenga 1915 1984  
169 It West 32 1955-1969   Piet   Wijnia    
169 It West 32 1969-1988   Uitze Wiebrens   Wijma 1928 1984  
169 It West 32 1988-1993   Tjeerd U.   Wijma 1958    
169 It West 32 1993-   Stephane van der Geest    
170 It West 36 1904-19..   Aele   Herder 1857 1923 Ede Hoekstra
170 It West 36 19..-1932   Jitske   Rypkema's 1860 1940 Jitske Rypkema-Welling
170 It West 36 1932-1976   Lambertus (Bertus) de Jong 1894 1976  
170 It West 36 1991-1999   Auke Lambertus de Jong 1932 1999 Auke de Jong
170 It West 36 2000-   Wietse   Toering 1942    
171 It West 37 1900-19..   Iebele   Jelsma 1836 1921  
171 It West 37 19..-1912   Auke R. de Boer 1838 1912  
171 It West 37 1924-1953   Halbe A, de Boer 1878 1953  
171 It West 37 1956-1968   Auke H. de Boer 1928    
171 It West 37 1968-1973   Gjalt van der Lei 1909 1977  
171 It West 37 1968-1982   wed. Gj. van der Lei-.... 1908 1982 Lolkje vd Lei-de Boer
171 It West 37 1982-   Leendert Gj. van der Lei 1951    
172 It West 41 1900-1906   Jan   Dijk    
172 It West 41 1906-1919   Wiebe   Jelsma 1864    
172 It West 41 1919-1936   Jan   Postma 1881 1936 Jan Posthumus
172 It West 41 1936-1945   Gauke   Lammers 1904 1968 Gouke Lammers
172 It West 41 1945-1952   Harm   Kloosterman 1919 1999  
172 It West 41 1952-1962   Uitze W.   Wijma 1928 1984  
172 It West 41 1962-1968   Grietzen W.   Wijma 1937    
172 It West 41 1968-1970   Jacob G. van der Wal 1939    
172 It West 41 1970-1980   Gurbe J. van der Wal 1906 1980 Gurbe K. vd Wal
172 It West 41 1970-1986   Willemke van der Wal-van der Bij 1908 1987  
172 It West 41 1986-   Piet   Wijnia    
173 It West 48 1900-1908   Douwe de Glee 1841 1934  
173 It West 48 1908-1911   Minze   Wijma   1911 (ov.l. datum onzeker?)
173 It West 48 1911-1917   Mindert T.   Deelstra 1864 1917  
173 It West 48 1911-1917   Froukje O.   Deelstra-Kooistra 1871 1957  
173 It West 48 1917-1922   Jacob P.   Hoekstra 1875 1925  
173 It West 48 1922-1923   Anne   Veenstra    
173 It West 48 1923-1928   Willem van Dellen 1872 1953  
173 It West 48 1928-1932   Jacob   Bajema    
173 It West 48 1932-1935   N. van der Werf    
173 It West 48 1935-1938   Lolke   Brouwer 1910 1974  
173 It West 48 1938-1942   Willem van Dellen 1872 1953  
173 It West 48 1942-1960   Wietze E. de Boer 1909 1997 Wytze Edzerd de Boer
173 It West 48 1960-1965   Roel   Bajema    
173 It West 48 1965-1968   Andries   Bosma (Boschma)   Andries Boschma
173 It West 48 1968-1979   Louw   Oosterhof    
173 It West 48 1979-1998   Loek jr.   Oosterhof    
173 It West 48 1998-   Menno de Jong    
173 It West 48 1998-   Alina de Jong-......    
174 It West 53 1900-1925   Hendrik H. de Jong 1867 1925  
174 It West 53 1900-1937   wed. H. de Jong-de Boer 1869 1937 Hylkje de Jong-de Boer
174 It West 53 1937-1958   Auke de Jong 1893 1974  
174 It West 53 1937-1958   Tjitze de Jong 1901 1972  
174 It West 53 1958-   Grietzen   Wijma 1937    
175 It West 55 1900-1914   Albert K.   Drenth    
175 It West 55 1914-1934   Siebe   Westenbrink 1884 1934 Siebe Westerbrink
175 It West 55 1914-1946   wed. K.   Westenbrink-....... 1890   Korneliske Westerbrink-Edema
175 It West 55 1946-1968   Minte   Westenbrink 1916 1972 Mente Westerbrink
175 It West 55 1968-1974   Auke de Jong 1893 1974  
175 It West 55 1968-1972   Tjitze de Jong 1901 1972  
175 It West 55 1974-1983   Wieger S.   Jelsma 1898 1982  
175 It West 55 1974-1983   Trijntje   Jelsma-de Jong 1905 2006  
175 It West 55 1983-   Willem van Sloten    
175 It West 55 1983-   Maasje van Sloten-.....    
176 It West 57 1905-1947   Klaas Alberts   Drenth 1872 1947  
176 It West 57 1905-1952   Jeltje   Drenth-de Jong 1874    
176 It West 57 1952-1966   Hendrik de Boer 1913 1999  
176 It West 57 1952-1966   Aaltje de Boer-...... 1918 1999 Aaltje de Boer-Vlietstra
176 It West 57 1966-1976   Sibbele van der Bij    
176 It West 57 1976-2000   Jan   Hoeksema    
176 It West 57 2000-   Gurbe   Tabak    
177 It West a  1900-1916   Folkert   1872   Folkert Teyes de Jong
177 It West a  1900-1916   Griet   1862   Grietje Folkerts de Jong-de Jong
                  1834 1901 Geert Tjeerdsma (vader van Harm)
177 It West a  1900-1916   Harm   Tjeerdsma 1883   Harmen Tjeerdsma (zn van Geert Tj. en St. Peul)
177 It West a  1900-1916   Stien   Tjeerdsma-.... 1851 1909 Stijntje Tjeerdsma-Peul
177 It West a  1916-1946   Meindert A. de Boer 1880 1967  
177 It West a  1916-1926   Klaske de Boer-......... 1879 1926 Klaaske de Boer-Bouma
177 It West a  1946-1962   Jan M. de Boer 1914 2003  
177 It West a  1946-1963   Froukje de Boer-....... 1922 1981 Froukje de Boer-van Akker
178 It West b 1900-1912   Jan de Haan    
178 It West b 1912-1958   Jan Aukes de Boer 1883 1958  
178 It West b 1959-1962   Sepkje de Boer- 1892 1975 Sepkje de Boer-de Vries
178 It West p.m.     Tj. van Zonneveld   Tjebbel van Zonneveld
179 It West c 1900-1922   Ale (Alle)   Wagenaar 1841 1921 Alle Wagenaar
179 It West c 1900-1922   Hanne   Wagenaar-..... 1845 1931 Johanna Wagenaar-de Jong
179 It West c 1922-1949   Roel   Vlietstra 1881 1967  
179 It West c 1922-1949   Iebeltje   Vlietstra-....... 1882 1966 Ybeltje Vlietsra-Herder
179 It West c 1949-1962   Jelle   Vlietstra 1913 2005  
179 It West c 1949-1962   Jantje   Vlietstra-........ 1922 2009 Jantje Vlietstra-de Boer
179 It West   p.m.   Eise   Houwink 1928 1996  
180 It West 67 1900-1916   Kornelis de Vries 1844 1932  
180 It West 67 1900-1908   Grietje de Vries-van der Wal 1851 1908  
180 It West 67 1916-1958   Johannes K. de Vries 1885 1958  
180 It West 67 1916-1948   Janke de Vries-Ypenga 1889 1948  
180 It West 67 1958-1999   Harm   Visser 1934   Harmen Visser
180 It West 67 1958-1999   Grietje   Viser-Wijmenga 1938    
180 It West 67 1999-   fam. J.   Plantinga 1939 2005 Jan Plantinga
180 It West 67 1999-   fam. W.   Verduijn    
181 It West 68 1900-1916   Hendrik F. de Jong    
181 It West 68 1916-1929   Jacob H. de Jong    
181 It West 68 1929-1930   Kees (Kornelis)   Steendam 1894 1968  
181 It West 68 1930-1933   Harm   Algra 1892 1984  
181 It West 68 1933-1952   Lammert de Vries 1906 1993  
181 It West 68 1952-1957   wed.    Houwink-...... 1893 1970 Jitske Houwink-de Jong
181 It West 68 1952-1957   Tjeerd   Houwink 1920 1999  
181 It West 68 1957-1996   Eise   Houwink 1928 1996 Hendrik Eize Houwink
181 It West 68 1996-   Linze   Houwink 1959    
182 It West 76 1900-1903 ....-1898 Sjirk J.   Wiersma 1849 1898 Sjirk Siebes Wiersma
182 It West 76 1903-1927   Jan S.   Wiersma 1875 1935 Jan Sjirks Wiersma
182 It West 76 1927-1936   Gauke   Lammers 1904 1968 Gouke Lammers
182 It West 76 1927-1937   Trijntje   Lammers-Wiersma 1906 1991  
182 It West 76 1936-1939   Wieger J.   Hoekstra 1909    
182 It West 76 1939-1973   Willem   Mud 1909 1996  
182 It West 76 1939-1974   Antsje   Mud-Wieling 1910  
182 It West 76 1973-1975   K.Tj. de Vries    
182 It West 76 1975-   Hans van der Zee    
182 It West p.m.       Bareld W.   Mud 1877 1960 Bareld Jans Mud
183 It West 78 1877-1940   Marten Hattums de Vries 1840 1940  
183 It West 78 1940-1950   Cornelis Martens de Vries 1877    
184   Westersanning 1 1911-1920   Hedzer Harms   Geerligs 1865 1941  
184   Westersanning 1 1920-1934   Harm   Geerligs 1897    
184   Westersanning 1 1934-1937   Hendrik   Visser    
184   Westersanning 1 1937-1973   Hedzer Annes   Geerligs 1908 1989  
184   Westersanning 1 1973-   Cornelis   Geerligs 1944    
185   Westersanning 2 1910-1932   Johannes de Jong    
185   Westersanning 2 1932-1968   Sijtse M.   Algra 1909 1972 Sytze Algra
185   Westersanning 2 1968-2000   Folkert S.   Algra 1947    
185   Westersanning 2 2000-   Sijtse F.   Algra    
186   Westersanning 4 1923-1968   Hendrik de Jong 1889 1968  
186   Westersanning 4 1923-1982   Jitske de Jong-.....   Jitske de Jong-van der Zee
186   Westersanning 4 1982-   Hendrik de Jong    
186   Westersanning 4 1982-   Tjitske de Jong-van der Zee    
186   p.m.   Jan Harms de Boer 1908 1999  
186     p.m.     Harm Jans de Boer 1874 1941  
186     p.m.     Reinder   Bouma 1884 1959  
187   Westersanning 6 1923-1940   Jan   Jongsma 1866 1948  
187   Westersanning 6 1923-1940   Jacoba   Jongsma-.............. 1874   Jacoba Jongsma-Baron
187   Westersanning 6 1940-1945   Germ J.   Jongsma 1910 1989 Gerben Jongsma
187   Westersanning 6 1945-1958   Klaas   Nauta 1875    
187   Westersanning 6 1958-1963   Jan   Jonker 1931    
187   Westersanning 6 1958-1963   Dieke   Jonker-Algra 1935    
187   Westersanning 6 1963-1967   Siemen de Jong 1936   Simon de jong
187   Westersanning 6 1963-1967   Hennie de Jong-..... 1939   Hendrikje de Jong-Elzinga
187   Westersanning 6 1967-1969   Cor   Wolters    
187   Westersanning 6 1967-1969   Jetske   Wolters-van der Bij    
187   Westersanning 6 1969-1976   Benno   Hooghiemstra    
187   Westersanning 6 1976-   Johan van Seijst    
188   Westersanning 10 1942-1961   Halbe de Jong 1912 2003  
188   Westersanning 10 1942-1961   Anna de Jong-...... 1919   Anna de Jong-Veenstra
188   Westersanning 10 1961-1987   Bouwe   Elzinga 1936 1987  
188   Westersanning 10 1961-1989   H.     Elzinga-de Jong 1934   Hielkje Elzinga-de Jong
188   Westersanning 10 1989-   A.M.A.   Verhees    
189   Westersanning 16 1922-1933   Melle de Vries 1895 1981  
189   Westersanning 16 1922-1933   Atje de Vries-..... 1896 1976 Attje de Vries-van der Woude
189   Westersanning 16 1933-1951   Hendrik van der Bij    
189   Westersanning 16 1951-1955   Auke M. de Vries 1921 2008  
189   Westersanning 16 1955-1956   Jozef   Debreczeny 1929    
189   Westersanning 16 1956-1957   Eise   Houwink 1928 1996 Hendrik Eize Houwink
189   Westersanning 16 1957-1960   Siebe   Hoeksema    
189   Westersanning 16 1960-1966   Willem de Jong    
189   Westersanning 16 1966-   Germ   Tjeerdsma 1944   Gerben Tjeerdsma
190   Westersanning 18 1922-1958   Hendrik de Jong 1892 1958  
190   Westersanning 18 1922-1958   Renskje de Jong-..... 1899 1976 Rinske de Jong-Bakker
190   Westersanning 18 1958-   H.   Siersema    
191   Westersanning 20 1926-1933   Wietze   Jongsma 1899 1972  
191   Westersanning 20 1926-1933   Grietje   Jongsma-Kooistra 1904 1980 Grietje Jongsma-Kooistra
191   Westersanning 20 1933-1950   Tjeerd   Slotegraaf 1911 1988  
191   Westersanning 20 1950-1960   Sjoerd   Riemersma 1924    
191   Westersanning 20 1960-1977   Feije van der Bij 1915 1988  
191   Westersanning 20 1977-   Jan H. van Osnabrugge    
192   Westersanning 26 1923-1925   Mechiel van der Zee    
192   Westersanning 26 1923-1925   Christine van der Zee-......    
192   Westersanning 26 1925-1939   Sjoerd   Elzinga 1898 1964  
192   Westersanning 26 1939-1948   Leffert van der Bij 1902 1988  
192   Westersanning 26 1948-1959   Pieter   Herder 1891 1961  
192   Westersanning 26 1959-1960   Feije van der Bij 1915 1988  
192   Westersanning 26 1960-1989   N.   Bliedenstijn    
192   Westersanning 26 1989-1998   Ch. M.   Innemee    
192   Westersanning 26 1998-   Auke   Mulder    
193   Wolwarren 2 1900-1926   Ljibbe   Stelwagen 1849- 1926 Liebbe Stelwagen
193   Wolwarren 2 1936-1938   Jan   Posthuma 1881 1936 Jan Posthumus
193   Wolwarren 2 1938-1939   Gjalt   Bouma 1895 1971  
193   Wolwarren 2 1938-1939   Geeske   Bouma-Stelwagen 1895 1974  
193   Wolwarren 2 1939-1972   Meine   Hospes 1908 1983  
193   Wolwarren 2 1972-   Age   Hospes 1939    
193   Wolwarren 2 1972-   Trienke   Hospes-IJpema   Trienke Hospes-Ipema
194   Wolwarren 4 1920-1956   Jacobus   Bouma 1892 1980  
194   Wolwarren 4 1920-1956   Djoeke   Bouma-...... 1896 1974 Dieuwke Bouma-Jongsma
194   Wolwarren 4 1956-1973   Bert de Vries    
194   Wolwarren 4 1973-1980   Pieter   Boomsma    
194   Wolwarren 4 1980-   Gauke van der Plaats    
194   Wolwarren 4 1980-   Attie van der Plaats-......    
195   Wolwarren 14 1923-1928   Renze   Wester    
195   Wolwarren 14 1928-1930   Jelmer   Hiemstra 1897 1970  
195   Wolwarren 14 1928-1930   Brechtsje   Hiemstra-...... 1905 1997 Bregtje Hiemstra-Landmeter
195   Wolwarren 14 1930-1936   Piebe Jeens   Wester 1871   Piebe Jeens van der Berg
195   Wolwarren 14 1936-1939   Rein   Siekmans 1902 1961 Rein Siekman
195   Wolwarren 14 1936-1939   Fetsje   Siekmans-...... 1904 1958 fetje Siekman-Sytema
195   Wolwarren 14 1939-1949   Folkert   Algra 1915 2004  
195   Wolwarren 14 1949-1958   Pieter de Vries    
195   Wolwarren 14 1949-1959   Joukje de Vries-.....    
195   Wolwarren 14 1958-1965   Harm   Elzinga 1933   Harmen Elzinga
195   Wolwarren 14 1968-   Ir.S.   Lammers    
196   Wolwarren 16 1925-1962   Gerrit A. de Vries 1897 1984  
196   Wolwarren 16 1962-1990   Haaije   Vaatstra    
196   Wolwarren 16 1990-   Fré   Vaatstra    
197   Wolwarren 18 1925-1947   Paulus de Vries 1899 1989  
197     18 1947-1964   Oeds   Postma 1902 1978  
197     18 1964-1971   Berend v.d. Brug    
197     18 1971-1983   Willem van Vlaanderen    
197     18 1983-1990   Ido van der Molen    
197     18 1990-   Henk   Elzinga