TERUG

Genealogische website van Jurjen de Boer

INDEX
boek "Boeren van Oudega 1900-2000"

Letter  B

blz. Straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr Correctie en opmerkingen
58 de Geasten 8 1966-       Baars     Baas ??
173 It West 48 1928-1932   Jacob   Bajema      
173 It West 48 1960-1965   Roel   Bajema      
68   Headammen 8 1999-   H.   Bakhuizen      
66   Headammen 1 1960-1965   Dirk   Bakker 1919 2006 Durk Bakker
66   Headammen 1 1960-1965   Brechtje   Bakker-.....   1994 Brugtje Bakker-de Vos
51   Gealânswei 2 1938--1948   Jolle   Balsma 1866 1946  
155   Utein 32 1904-1910   Jolle   Balsma 1866 1946  
164 It West 25 1910-1937   Jolle   Balsma 1866 1946  
51   Gealânswei 2 1938-1959   Popke   Balsma      
54           P.C.   Beets-deWith      
112   Opperbuorren West 1 1938-1940   Jan   Berga      
34   Dykfinne 8 1990-1998   Bareld   Bergsma      
93   Manjepetswei 7 1932-1938   Douwe   Bergsma 1908 1994  
78   naast Jan Dirkspolder   1924-1933   N.   Bergsma     L.Bergsma
28   Buorren 26 1939-1963   Pieter   Bergsma 1908 1986  
100   Mounehoek 2 1935-1939   Pieter   Bergsma 1908 1986  
28   Buorren 26 1963-1971   Renze P.   Bergsma 1938   Rinze Bergsma
93   Manjepetswei 7 1932-1938   Wikje   Bergsma-..... 1906 1991 Wikje Bergsma-de Jong
28   Buorren 26 1939-1963   Sara   Bergsma-......  1911 1992 Sara Bergsma-de Vries
61 de Geau 2 1928-1947   Haije   Bethlehem      
23   Buorren 12 1932-   Jan   Bethlehem      
97   Manjepetswei 19 1922-1934   Jan   Bethlehem      
141   Swartewei 20 1975-1980   Jitse   Bethlehem      
140   Swartewei 19 1994-   Gerke   Biesma      
168 It West 31 2002-   Lolke   Biesma      
140   Swartewei 19 1994-   Marijke van der Biesma-vd Wal      
77   woonark zo van G.Jellema   1951-1960   Feije van der Bij 1915 1988  
191   Westersanning 20 1960-1977   Feije van der Bij 1915 1988  
192   Westersanning 26 1959-1960   Feije van der Bij 1915 1988  
91   Manjepetswei 5 1997-   Haaije van der Bij      
189   Westersanning 16 1933-1951   Hendrik van der Bij      
35   Dykfinne 14 1965-1975   Jaap van der Bij 1942   Jacob vd Bij
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1951-1962   Leffert van der Bij 1902 1988  
77   woonark zo van G.Jellema   1948-1951   Leffert van der Bij 1902 1988  
78   naast Jan Dirkspolder   1933-1939   Leffert van der Bij 1902 1988  
98   Manjepetswei 23 1962-1964   Leffert van der Bij 1902 1988  
192   Westersanning 26 1939-1948   Leffert van der Bij 1902 1988  
176 It West 57 1966-1976   Sibbele van der Bij      
91   Manjepetswei 5 1997-   Ytsje van der Bij-.....      
192   Westersanning 26 1960-1989   N.   Bliedenstijn      
63   Goudtsjepoel 6 2001-   fam.   Blom      
60 de Geasten 10 1940-1950   A.M. de Boer 1910 1988 Auke de Boer
128   Skeane Heawei 9 1965-1989   Auke H. de Boer 1928    
171 It West 37 1956-1968   Auke H. de Boer 1928    
64   Great Haersmawei 11 1913-1967   Auke J. de Boer 1886 1967  
46   Fabrykswei 9 1936-1940   Auke M. de Boer 1910 1988  
171 It West 37 19..-1912   Auke R. de Boer 1838 1912  
128   Skeane Heawei 9 1989-   Bartele de Boer 1965    
126   Sytebuorren 2 1910-1921   Bouke de Boer      
16   Aldegeasterdyk 1 1958-1967   Bouwe H. de Boer 1913 1987  
146   Utein 10 1941-1958   Bouwe Harms de Boer 1913 1987  
123   Sânbuorren 42 1916-1922   Durk de Boer      
140   Swartewei 19 1964-1971   Erwin de Boer      
66   Headammen 1 1900-1905   fam. de Boer      
23   Buorren 14     Fimke de Boer 1922 2007 Fimke Veenstra-de Boer
167 It West 30 1952-1954   Gerrit de Boer      
85 de Koai 2 1981-   Halbe de Boer 1959    
171 It West 37 1924-1953   Halbe A, de Boer 1878 1953  
146   Utein 10 1909-1941 1908?-1941 Harm Jans de Boer 1874 1941 Harmen Jans de Boer
186     p.m.     Harm Jans de Boer 1874 1941  
176 It West 57 1952-1966   Hendrik de Boer 1913 1999  
64   Great Haersmawei 11a     Jan A. de Boer 1920 1973  
178 It West b 1912-1958   Jan Aukes de Boer 1883 1958  
1   (voorwoord-p.m.)       Jan Harms de Boer      
148   Utein 16 1941-1976   Jan Harms de Boer 1908 1999  
186     p.m.     Jan Harms de Boer 1908 1999  
177 It West a  1946-1962   Jan M. de Boer 1914 2003  
155   Utein 32 1966-2001   Kornelis de Boer 1937 2006  
110   Opperbuorren East 8 1911-1916   Meindert A. de Boer 1880 1967  
177 It West a  1916-1946   Meindert A. de Boer 1880 1967  
153   Utein 28 1905-1910   Meint A. de Boer 1880 1967  
106   Opperbuorren East 1 1906-1929 1909-1929? Petrus de Boer 1879 1967  
30   Buorren 41 1985-    Roel de Boer 1959    
108   Opperbuorren East 2 1960-1976   Roel H. de Boer 1914 1992  
161 It West 22 1951-1960   Roel H. de Boer 1914 1992  
61 de Geau 2 1955-1979   Thomas J. de Boer 1921 2009  
63   Goudtsjepoel 6 1929-1938   Wierd de Boer 1903 1938  
173 It West 48 1942-1960   Wietze E. de Boer 1909 1997 Wytze Edzerd de Boer
178 It West b 1959-1962   Sepkje de Boer- 1892 1975 Sepkje de Boer-de Vries
18   Aldegeasterdyk 3 1922-1947   Johannes Foppes de Boer       
85 de Koai 2 1981-   Janke de Boer-.... 1958   Janke de Boer-Soet
176 It West 57 1952-1966   Aaltje de Boer-...... 1918 1999 Aaltje de Boer-Vlietstra
63   Goudtsjepoel 6 1938-1940   wed W. de Boer-...... 1907 1982 Grietje de Boer-Leistra
177 It West a  1946-1963   Froukje de Boer-....... 1922 1981 Froukje de Boer-van Akker
177 It West a  1916-1926   Klaske de Boer-......... 1879 1926 Klaaske de Boer-Bouma
64   Great Haersmawei 11 1913-1972   Griet de Boer-Riemersma 1892 1972  
46   Fabrykswei 9 1936-1940   Grietje de Boer-Slotegraaf 1912 2005  
21   Buorren 2 1968-1969   Anne   Boersma      
124   Sânbuorren 47 1946-1947   Anne   Boersma      
124   Sânbuorren 47 1954-1968   Anne   Boersma 1914 1995  
124   Sânbuorren 47 1969-1983   Anne   Boersma 1914 1995  
59 de Geasten 9 1970-1974   dr.   Boersma      
124   p.m.       Grytzen   Boersma      
124   p.m.       Klaas   Boersma      
19   Aldegeasterdyk 13 ca. 1920   Tjeerd   Boersma     Tjitze Boersma
167 It West 30 1952-1954   Hinkje de Boer-van Houten 1925   Hendrikje de Boer-van Houten
102   Mounepaed 1 1969-1976   G.J.H.   Bolier 1911 1991 Gabriël Jozef Herman Bolier
102   Mounepaed 1 1976-1991   Gabriël J.H.   Bolier 1911 1991 Gabriël Jozef Herman Bolier
102   Mounepaed 1 1991--2003   wed. W.   Bolier-Hamelink 1917 2003 Wytske Bolier-Hamelink
82 de Koai 1 1969-1977   Tije   Bonsema      
58 de Geasten 8 1966- ?? Andries   Booi      
99   Mounehoek-a   1954-1955   Andries   Booi      
99   Mounehoek-a   1954-1955   Jantje   Booi-.....      
124   p.m.       Pieter   Boomsma      
194   Wolwarren 4 1973-1980   Pieter   Boomsma      
96   Manjepetswei 17 1968-   Wietse K.   Boonsma      
153   Utein 28 1969-1973   Jan   Boonstra      
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1988-   J.N.   Boosman      
89 polder de Loete   1907-1918   N.   Borger      
58 de Geasten 8 1966- ??     Borsboom      
154   Utein 30 1983-   Klaas   Bos      
154   Utein 30 1954-1983   Sijbe   Bos 1920 1978  
58 de Geasten 8 1986-   Arjen   Bosgraaf      
52   Geasten,de 1 1972-1988   Bernard   Bosma   1988  
16   Aldegeasterdyk 1 2003-   Eppie   Bosma     Egbert Bosma
38   Eastersanning 18 1956-1966   Peter   Bosma      
160 It West 20 1900-1904   Sjoerd   Bosma      
173 It West 48 1965-1968   Andries   Bosma (Boschma)     Andries Boschma
52   Geasten,de 1 1988-   Fenna   Bosma-Winter      
42   Eastersanning 35 1966-   Anne   Bouma      
88 polder de Kreilen   1950-1966   Bouwe   Bouma 1913 1991  
158 It West 10 1996-   Bouwe   Bouma      
124   Sânbuorren 47 1900-1923   Bouwe K.   Bouma 1841 1923 Bouwe Johannes Bouma
38   Eastersanning 18 1966-1991   Bouwe R.   Bouma 1913 1991  
68   Headammen 8 1924-1938   Gjalt   Bouma 1895 1971  
193   Wolwarren 2 1938-1939   Gjalt   Bouma 1895 1971  
151   Utein 26 1954-1971   Harm   Bouma 1931    
88 polder de Kreilen   1900-1908   Jacob   Bouma 1861 1938  
127   Skeane Heawei 1 1905-19..   Jacob   Bouma 1861 1938  
194   Wolwarren 4 1920-1956   Jacobus   Bouma 1892 1980  
81   Jan Dirks polder-c   19..-1933   Jasper   Bouma 1893 1975  
139 It Soal 6 1948-1950   Johannes   Bouma 1917 1993  
124   Sânbuorren 47 1923-1946   Klaas B.   Bouma 1871 1945  
124   p.m.       Popke   Bouma      
12   Achterwei 24 1951-1998   Popke R.   Bouma 1919 1997  
12   Achterwei 24 1908-1951   Reinder   Bouma 1884 1959  
186     p.m.     Reinder   Bouma 1884 1959  
38   Eastersanning 18 1991-   Reinder B.   Bouma      
49   Gariperwei 54 1920-1925   Siemen   Bouma      
23   Buorren 12     W.   Bouma      
151   Utein 26 1947-1954   Willem   Bouma 1897 1983  
127   Skeane Heawei 1 19..-1929   Willem J.   Bouma 1897 1983  
32   Buorren 53 1929-1947   Willem Jac.   Bouma 1897 1983  
88 polder de Kreilen   1900-1908   Angeniet   Bouma-...... 1861 1926 Angeniet Bouma-Huisman
194   Wolwarren 4 1920-1956   Djoeke   Bouma-...... 1896 1974 Dieuwke Bouma-Jongsma
88 polder de Kreilen   1950-1966   Sjoerdje   Bouma-....... 1917 1962 Sjoerdtje Bouma-de Wal
68   Headammen 8 1924-1936   Minke   Bouma-........ 1901 1936 Minke Bouma-Mud
193   Wolwarren 2 1938-1939   Geeske   Bouma-Stelwagen 1895 1974  
57 de Geasten 7 1945-1961   Fedde   Breeuwsma 1905 1961  
59 de Geasten 9 1930-1945   Fedde   Breeuwsma 1905 1961  
59 de Geasten 9 1959-1960   Jochum   Breeuwsma 1936   Jogchum Breeuwsma
57 de Geasten 7 1914-1945   Thie   Breeuwsma 1872 1958  
59 de Geasten 9 1945-1958   Thie   Breeuwsma 1872 1958  
59 de Geasten 9 1945-1960   wed.   Breeuwsma-........... 1878 1967 Antje Breeuwsma-de Jong
60 de Geasten 10 1910-1918 1908-1918 Elius   Brik 1883   Eles Brik
51   Gealânswei 2 1973-1977   Gijs van der Broek      
57 de Geasten 7 18..-1900 1904-1909 E.   Broekstra 1864   Evert Broekstra
59 de Geasten 9 1914-1915   E.   Broekstra      
59 de Geasten 9 1962-1963   Jacob   Brouwer      
173 It West 48 1935-1938   Lolke   Brouwer 1910 1974  
197     18 1964-1971   Berend v.d. Brug      
18   Aldegeasterdyk 3 1986-   Bouke de Bruin      
112   Opperbuorren West 1 1940-1959   Jan de Bruin      
1   (voorwoord-p.m.)       Heniie de Bruin-de Jong      
164 It West 25 1950-1976   Durk W.   Bruining 1913 1976 Dirk Bruining
164 It West 25 1937-1950   Wietze   Bruining 1876 1951  
164 It West 25 1950-1983   wed. T.   Bruining-Riedstra 1923 2008 Trijntje Bruining-Riedstra
16   Aldegeasterdyk 1 1945-1958   Fonger S.   Bruinsma 1918 1979  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1958-1979   Fonger S.   Bruinsma 1918 1979  
94   Manjepetswei 11 1972-1980   Siebe   Bruinsma      
1   (voorwoord-p.m.)       Sijtze   Bruinsma      
40   Eastersanning 22 1972-   Sijtze   Bruinsma      
127   Skeane Heawei 1 1934-1951   Sijtze   Bruinsma 1885 1974  
23   Buorren 14     Sijtze F.   Bruinsma 1885 1974  
61 de Geau 2 1947-1955   Thijs   Bruinsma 1923 1981  
61 de Geau 2 1947-1955   Hielkje   Bruinsma-...... 1925   Hielkje Bruinsma-de Jong
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1979-1982   Tr.   Bruinsma-de Vries 1923 2006 Trijntje Bruinsma-de Vries
1   (voorwoord-p.m.)       Trijntje   Bruinsma-de Vries      
63   Goudtsjepoel 6 2001-   fam.   Brussé      
97   Manjepetswei 19 1986-1995   Hennie D. v.d. Burgwal      
8   ("De Blauwe zone")       Henry van der Burgwal      

         NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

       TERUG