TERUG                                                      

Genealogische website van Jurjen de Boer

    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  V
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
26   Buorren 17 1900-1909   Jan   Vaartjes 1865 1933  
29   Buorren 35 1909-1923   Jan   Vaartjes 1865 1933  
26   Buorren 17 1900-1909   Ytske   Vaartjes-..... 1864 1945 Ietske Vaartjes-vd Meulen
196   Wolwarren 16 1990-   Fré   Vaatstra      
196   Wolwarren 16 1962-1990   Haaije   Vaatstra      
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1959-1965   Teo   Vaatstra ...... 1998 Teije Vaatstra
158 It West 10 1994-1996   Jaap van der Veen     Jaap Hans Gerard van Veen
119   Sânbuorren 18 1900-1905   Minne van der Veen 1834 1915 Minne Joukes van der Veen
140   Swartewei 19 1960-1964   Roel van der Veen      
106   Opperbuorren East 1 1982-   W. v.d. Veen      
146   Utein 10 1900-1909 1900-1908? Albert Kl.   Veenstra 1861 1908  
173 It West 48 1922-1923   Anne   Veenstra      
144   Utein 2 1982-1989   Chris   Veenstra      
23   Buorren 14     Dirk Joh.   Veenstra 1922    
25   Buorren 16 1951-1973   Dirk Joh.   Veenstra 1922    
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1937-1958   Ebe   Veenstra 1893 1977  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1958-1964   Eelke   Veenstra 1934 1986  
88 polder de Kreilen   1932-1950   Fokke   Veenstra 1897 1974  
64   Great Haersmawei 11a     Folkert   Veenstra      
152   Utein ?  1922-1953   Harm J.   Veenstra 1888 1978 Harmen Jans Veenstra
150   Utein 24 1989-2003   Jaap   Veenstra      
152   Utein ?  1916-1922   Jan H.   Veenstra 1863    
23   Buorren 14     Jan Johannes   Veenstra 1914 2007  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1958-1964   Jappie   Veenstra 1938   Jacob Veenstra
59 de Geasten 9 1960-1962   Jappie   Veenstra 1938   Jacob Veenstra
97   Manjepetswei 19 1934-1935   Joeke   Veenstra      
25   Buorren 16 1919-1951   Johannes   Veenstra 1880 1969  
102   Mounepaed 1 1967-1968   Pieter   Veenstra      
30   Buorren 41 1909-1984   Remmelt   Veenstra 1899 1984  
112   Opperbuorren West 1 1913-1928   Sander   Veenstra      
39   Eastersanning 20 1941-1943   Siebe   Veenstra      
78   naast Jan Dirkspolder   1939-1941   Siebe   Veenstra      
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1937-1958   Eelkje   Veenstra-.... 1900 1982 Eelkje Veenstra-Boonstra
102   Mounepaed 1 1967-1968   Sjoeke   Veenstra-.....      
150   Utein 24 1989-2003   Feikje   Veenstra-......      
88 polder de Kreilen   1932-1950   Janke   Veenstra-....... 1907 1991 Janke Veenstra-Mud
30   Buorren 41 1909-1929   wed. Albert   Veenstra-........ 1858 1937 Trijntje Remmelts Veenstra-de Haan
25   Buorren 16 1919-1951   Egbertje   Veenstra-......... 1890 1976 Egbertje Veenstra-Noordenbos
60 de Geasten 10 1918-1921   Geert van der Veer      
92   Manjepetswei 6 1941-1949   Luitzen van der Veer 1888 1968  
94   Manjepetswei 11 1996-   Age   Veldboom      
133   Skieppekampen 16 1997-   Eeuwe van der Velde      
19   Aldegeasterdyk 13 1940-1952   Jacobus van der Velde 1925 2006  
79   Jan Dirks polder-a   1956-1966   Joeke van der Velde      
63   Goudtsjepoel 6 1940-1944   Johannes van der Velde 1874 1944  
19   Aldegeasterdyk 13 1940-1952   Jurjen van der Velde 1900 1993  
36   Eastersanning 6 1948-1957   Jurjen van der Velde      
63   Goudtsjepoel 6 1950-2001   Jurjen van der Velde 1923 2000  
65   Great Haersmawei 18 1992-   Jurjen van der Velde      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Jurjen van der Velde      
133   Skieppekampen 16 1985-1997   Sietse van der Velde 1926 2007  
115   Opperbuorren West 5 1906-1918   Sietze van der Velde      
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1986-1988   Thomas van der Velde      
63   Goudtsjepoel 6 1940-1950   wed. J. van der Velde  1880 1969 Trijntje vd Velde-de Boer
133   Skieppekampen 16 1985-1997   Gooitske van der Velde-.... 1928   Goitske vd Velde-Riemersma
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Gryt van der Velde-....      
36   Eastersanning 6 1948-1957   Griet van der Velde-.....      
79   Jan Dirks polder-a   1956-1966   Diet  van der Velde-......     Dieuwke vd Velde-Jelsma
133   Skieppekampen 16 1997-   Karin van der Velde-......     Karin vd Velde-Ronda
95   Manjepetswei 12 1978-1985   Age   Veldhoen      
154   Utein 30 1941-1954   Piet   Veldman 1899 1967  
65   Great Haersmawei 18 1908-1925   Michiel   Venema 1883   Machiel Veenema
65   Great Haersmawei 18 1908-1925   Korneliske   Venema-..... 1883   Korneliske Veenema-Dalstra
180 It West 67 1999-   fam. W.   Verduijn      
68   Headammen 8 1990-1999   Bas   Verhagen      
188   Westersanning 10 1989-   A.M.A.   Verhees      
47   Fabrykswei 11 1967-1990   A.   Veth      
180 It West 67 1958-1999   Grietje   Viser-Wijmenga 1938    
112   Opperbuorren West 1 1959-1967   Binne W.   Visser      
180 It West 67 1958-1999   Harm   Visser 1934   Harmen Visser
184   Westersanning 1 1934-1937   Hendrik   Visser      
17   Aldegeasterdyk 2 1989-   Kornelis   Visser      
137 It Soal 2 19..-1968   N.   Visser      
82 de Koai 1 1936-1938   Sjoerd   Visser 1902 1974  
82 de Koai 1 1956-1958 fout !! Sjoerd   Visser     Onjuiste vermelding !!!
162 It West 24 1931-1936   Sjoerd   Visser 1902 1974  
197     18 1971-1983   Willem van Vlaanderen      
110   Opperbuorren East 8 1936-1958   Ale   Vlietstra 1901   Alle Vlietstra
179 It West c 1949-1962   Jelle   Vlietstra 1913 2005  
179 It West c 1922-1949   Roel   Vlietstra 1881 1967  
179 It West c 1922-1949   Iebeltje   Vlietstra-....... 1882 1966 Ybeltje Vlietsra-Herder
179 It West c 1949-1962   Jantje   Vlietstra-........ 1922 2009 Jantje Vlietstra-de Boer
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1948-1953 ?? Jelle   Vonk      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1948-1953 ?? Anna   Vonk-.....      
124   Sânbuorren 47 1953-1954   Anne Joh. de Vries      
59 de Geasten 9 1915-1930   Auke de Vries 1886 1944  
124   p.m.       Auke de Vries 1921 2008  
129   Skeane Heawei 15 1925-1930   Auke J. de Vries 1868 1944  
53   Geasten,de (vh M.Draaisma) ..... 1910- 1908-1917 Auke Jurjens de Vries 1868 1944  
189   Westersanning 16 1951-1955   Auke M. de Vries 1921 2008  
46   Fabrykswei 9 19..-1916   Bauke de Vries 1868 1955  
139 It Soal 6 1922-19..   Bauke de Vries 1868 1955  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1912-1927   Bauke G. de Vries 1885    
194   Wolwarren 4 1956-1973   Bert de Vries      
183 It West 78 1940-1950   Cornelis Martens de Vries 1877    
15   Achterwei 35 1953-1962   Dirk de Vries 1928    
129   Skeane Heawei 15 1963-1994   Dirk S. de Vries 1928    
165 It West 27 1938-1967   Douwe de Vries 1908 1991  
101   Mounehoek 4 1968-1984   Easgert S. de Vries 1926   Eesger de Vries
65   Great Haersmawei 18 1960-1992   Foppe de Vries 1925 1992  
130           Gerben de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
160 It West 20 1904-1909   Germ W. de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1910-1915   Germ Wopkes de Vries 1853 1915  
83 de Koai ("Koaiplaats")   1900-1904   Germ Wopkes de Vries 1853 1915 Gerben Wopkes de Vries
118   Sânbuorren 16 1909-1910   Germ Wopkes de Vries 1853 1915  
196   Wolwarren 16 1925-1962   Gerrit A. de Vries 1897 1984  
32   Buorren 53 1994-   Halbe de Vries 1958    
13   Achterwei 27 1963-1991   Hendrik de Vries 1920 1988  
54           Hendrik de Vries      
129   Skeane Heawei 15 1994-   Hendrik de Vries 1967    
80   Jan Dirks polder-b   1902-1910   Hendrik S. de Vries 1859 1912  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1952-1957   Hendrik S. de Vries 1924 2010  
144   Utein 2 1910-1912   Hendrik S. de Vries 1859 1912  
141   Swartewei 20 1915-1968   Jelle de Vries 1887 1968  
118   Sânbuorren 16 1971-1999   Joeke M. de Vries 1922 2009  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1900-1910   Johannes de Vries 1863 1930  
129   Skeane Heawei 15 1944-1963 1952-1963 Johannes de Vries 1895 1979  
139 It Soal 6 19..-19..   Johannes de Vries      
180 It West 67 1916-1958   Johannes K. de Vries 1885 1958  
59 de Geasten 9 1915-1917   Jurjen de Vries 1891 1966  
182 It West 76 1973-1975   K.Tj. de Vries      
180 It West 67 1900-1916   Kornelis de Vries 1844 1932  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1951-1958   Kornelis Tj. de Vries 1927 1983  
181 It West 68 1933-1952   Lammert de Vries 1906 1993  
1   (voorwoord-p.m.)       Marten de Vries      
183 It West 78 1877-1940   Marten Hattums de Vries 1840 1940  
12   Achterwei 24 1900-1908   Meint de Vries 1861 1932 Meindert de Vries
60 de Geasten 10 1921-1923   Melle de Vries 1895 1981  
189   Westersanning 16 1922-1933   Melle de Vries 1895 1981  
166 It West 29 1921-1940   Minze   Vries 1887 1958  
197   Wolwarren 18 1925-1947   Paulus de Vries 1899 1989  
18   Aldegeasterdyk 3 1947-1959   Paulus A. de Vries 1899 1989  
129   Skeane Heawei 15 1923-1925   Paulus A. de Vries 1899 1989  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Pieter de Vries      
195   Wolwarren 14 1949-1958   Pieter de Vries      
13   Achterwei 27 1963-1991   Siebe de Vries 1925 1993  
54           Siebe de Vries      
164 It West 25 1983-1999   Sieberen de Vries      
1   (voorwoord-p.m.)       Sierd de Vries 1898 1994  
101   Mounehoek 4 1984-   Sierd E. de Vries      
144   Utein 2 1923-1972   Sierd H. de Vries 1898 1994  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1915-1922   Tjitte de Vries 1895 1945  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 193.-1945   Tjitte K. (Tiete) de Vries 1895 1945 Tiete de Vries
65   Great Haersmawei 18 1947-1960   Willem de Vries 1891 1973  
153   Utein 28 1976-   Willem de Vries      
60 de Geasten 10 2001-   Wobbe de Vries      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1940-19..   Wopke de Vries 1917 1989  
47   Fabrykswei 11 1918-1928   Wopke G. de Vries 1879 1957  
83 de Koai ("Koaiplaats")   1904-1910   Wopke G. de Vries 1879 1957  
54           Wopke Germs de Vries      
118   Sânbuorren 16 1910-1918   Wopke Germs de Vries 1879 1957  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1940-19..   Annie de Vries-.... 1920 2007 Annie de Vries-Koenekoop
144   Utein 2 1910-1923   Antje de Vries-.... 1867    
141   Swartewei 20 1915-1970   Eelkje de Vries-.... 1893 1983 Eelkje de Vries-Veenstra
32   Buorren 53 1994-   Jannie de Vries-.... 1961   Janke de Vries-Elzinga
139 It Soal 6 1922-19..   Martha de Vries-.... 1868 1950 Martha de Vries-Tjeerdsma
189   Westersanning 16 1922-1933   Atje de Vries-..... 1896 1976 Attje de Vries-van der Woude
195   Wolwarren 14 1949-1959   Joukje de Vries-.....      
15   Achterwei 35 1953-1962   Elizabeth (Beth) de Vries-de Boer 1927    
124   p.m.       Anne de Vries-de Haan 1921 2009 Antje de Vries-de Haan
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1912-1933   Hiltje de Vries-Houtman 1888    
166 It West 29 1921-1940   Trijntje   Vries-Jansma 1896 1969  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Froukje de Vries-Kroes      
46   Fabrykswei 9 19..-1916   Martha de Vries-Tjeerdsma 1868 1950  
180 It West 67 1900-1908   Grietje de Vries-van der Wal 1851 1908  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1945-1951   Christina de Vries-Welling 1901 1964  
180 It West 67 1916-1948   Janke de Vries-Ypenga 1889 1948  

         NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

        TERUG