TERUG

Genealogische website van Jurjen de Boer

INDEX
boek "Boeren van Oudega 1900-2000"

Letter  F-H

blz. Straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr Correcties en opmerkingen
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Doeke   Faber 1876 1959  
157 It West 3 1936-1948   Doeke   Faber 1876 1959  
21   Buorren 2 1925-1936   Doeke A.   Faber 1876 1959  
137 It Soal 2 1942-1944   Jan D.   Faber 1919 1984  
131   Skeane Heawei 25 1971-1998   Meindert W.   Faber 1942    
23   Buorren 12     Wieger   Faber      
117   Sânbuorren 14 1942-1958   Wieger D.   Faber 1909 1990  
131   Skeane Heawei 25 1958-1971   Wieger D.   Faber 1909 1990  
118   Sânbuorren 16 1999-   Wilfred   Faber      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Hiltje   Faber-.... 1880 1949 Hiltje Faber-Papa
59 de Geasten 9 1965-1968   Piet   Feddema      
22   Buorren 11 1983-1996   Bart   Friso      
22   Buorren 11 1983-1996   Jannie   Friso-.........      
82 de Koai 1 1911-1917   Haaije   Gaastra 1880 1970  
118   Sânbuorren 16 1922-1930   Haaije   Gaastra 1880 1970 Haaye Gaastra
131   Skeane Heawei 25 1918-1922   Haaije   Gaastra 1880 1970 Haaye Gaastra
112   Opperbuorren West 1 18..-1899   Roel   Gaastra 1847 1930  
184   Westersanning 1 1973-   Cornelis   Geerligs 1944    
101   Mounehoek 4 1923-1968   Elle   Geerligs 1892 1969  
184   Westersanning 1 1920-1934   Harm   Geerligs 1897    
184   Westersanning 1 1937-1973   Hedzer Annes   Geerligs 1908 1989  
184   Westersanning 1 1911-1920   Hedzer Harms   Geerligs 1865 1941  
101   Mounehoek 4 1923-1967   Jinke   Geerligs-Douma 1888 1967  
169 It West 32 1993-   Stephane van der Geest      
173 It West 48 1900-1908   Douwe de Glee 1841 1934  
88 polder de Kreilen   1908-1917   Hendrik de Glee 1875 1920  
66   Headammen 1 19..-1919   Hendrik   Gorter      
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1924-...   Fokke   Groenewoud      
71   Hegewarren 19 1997-1998   Carin de Groot      
22   Buorren 11 1978-1983   drukkerij de Groot      
155   Utein 32 1934-1956   Eeltje de Groot 1893 1982  
126   Sytebuorren 2 1976-   Klaas W. de Groot      
126   Sytebuorren 2 1956-1976   Wierd de Groot 1922 1999  
126   Sytebuorren 2 1997-   Wierd de Groot      
61 de Geau 2 1998-   Wilco de Groot      
126   Sytebuorren 2 1956-1976   Ike de Groot-Tilma      
117   Sânbuorren 14 1972-1991   Bauke de Haan 1912 1999  
44   Eksteursreed 1 1939-1940   Binne de Haan 1915 1982  
93   Manjepetswei 7 1938-1967   Bouke de Haan 1912 1999  
71   Hegewarren 19 2002-   Cor de Haan      
34   Dykfinne 8 1916-1926   Hendrik de Haan 1855 1939  
44   Eksteursreed 1 1927-1939   Hendrik de Haan 1855 1939  
39   Eastersanning 20 1943-1946   Hielke de Haan      
118   Sânbuorren 16 1900-1909   Jan de Haan      
178 It West b 1900-1912   Jan de Haan      
20   Alle Om Slachte 1 1930-1938   Wiebe de Haan 1888    
117   Sânbuorren 14 1968-1972   Wiebe de Haan      
153   Utein 28 1920-1930   Wiebe de Haan 1888    
98   Manjepetswei 23 2002-   Willem de Haan      
98   Manjepetswei 23 2002-   Cobie de Haan-.....      
117   Sânbuorren 14 1972-1991   Trijntje de Haan-...... 1912 1996 Trijntje de Haan-Bergsma
44   Eksteursreed 1 1927-1939   Akke de Haan-....... 1856 1940 Akke de Haan-de Jong
20   Alle Om Slachte 1 1930-1938   Harmke de Haan-....... 1893   Harmke de Haan-vd Zee
44   Eksteursreed 1 1939-1940   Anna de Haan-........ 1917 2007 Anna de Haan-de Vries
111   Opperbuorren East 9 2001-   R.   Haarsma      
106   Opperbuorren East 1 1955-1972   Sjoerd   Haarsma      
54           H.L. van Haersma      
104       p.m.    Hector Livius van Haersma 1737 1820  
66   Headammen 1 1965-   Cor   Hager      
131   Skeane Heawei 25 1922-1958   Eabele   Haisma 1892 1973  
131   Skeane Heawei 25 1922-1958   Rike Haisma Haisma-Jacobsma 1899 1987 Hendrika Haisma-Jacobsma
129   Skeane Heawei 15 1930-1944 ?1930-1952? Bouke   Halbertsma 1877 1949 Bauke Halbersma
13   Achterwei 27 1923-1961   Arjen   Harmsma 1892 1982  
13   Achterwei 27 1961-1963   Folkert R.   Harmsma 1926 2000  
105   Opperbuorren East 1a  1952-1961   Folkert R.   Harmsma 1926 2000  
105   Opperbuorren East 1a  1900-1923   Hendrik   Harmsma 1855    
105   Opperbuorren East 1a  1952-1972   Hendrik R.   Harmsma 1923 2000  
105   Opperbuorren East 1a  1923-1943   Renze H.   Harmsma 1889 1943 Rinze Harmsma
13   Achterwei 27 1915-1923   Renze R.   Harmsma 1889 1943 Rinze H. Harmsma
105   Opperbuorren East 1a  1943-1952   wed. R.   Harmsma-...... 1886 1959 Eelkje Folkerts Wymenga
140   Swartewei 19 1915-1921   Freark   Havinga 1886 1968  
140   Swartewei 19 1915-1921   Anna   Havinga-...... 1887 1981 Susanna Havinga-Prosee
140   Swartewei 19 1921-1960   Anne van der Heide 1889 1980  
66   Headammen 1 1919-1929   Haaije van der Heide 1892 1973  
138 It Soal 4 1956-1958   Heinze van der Heide      
160 It West 20 1915-1925   Roel van der Heide 1862    
140   Swartewei 19 1921-1960   Duurtje van der Heide-...... 1898 1984 Duurtje vd Heide-Mud
66   Headammen 1 1919-1929   Trijntje van der Heide-...... 1898 1985 Trijntje vd Heide-Wymenga 
147   Utein 14 1896-1902   Wiebe   Hekstra      
37   Eastersanning 16 1959-1966   Jan   Helder      
74   Hegewarren 30 1966-1976   Jan   Helder      
113   Opperbuorren West 2 1967-1968   Jan   Helder      
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1963-   dr.N.   Helmers      
100   Mounehoek 2 1931-1935   Folkert   Hemrica      
170 It West 36 1904-19..   Aele   Herder 1857 1923 Ede Hoekstra
139 It Soal 6 1959-1962   Bouke   Herder      
29   Buorren 35 1992-   Corrie   Herder 1945   Kornelia Herder
49   Gariperwei 54 1925-1948   Douwe   Herder 1877 1958  
29   Buorren 35 1936-1986   Ede H.   Herder 1909 1986 Ede Herder
29   Buorren 35 1923-1936   Hendrik   Herder 1881 1928  
116   Sânbuorren 1 1967-   Hendrik E.   Herder 1942    
77   woonark zo van G.Jellema   1930-1948   Pieter   Herder 1891 1961  
192   Westersanning 26 1948-1959   Pieter   Herder 1891 1961  
61 de Geau 2 1982-1988   Sietze   Herder      
77   woonark zo van G.Jellema   1930-1948   Hiltje   Herder-...... 1895 1954 Hiltje Herder-Postma
29   Buorren 35 1986-1992   Wed. G.   Herder-Landman 1910 1992 Geertje Herder-Landman
158 It West 10 1994-1996   Jelma   Hettema 1964   Jelma Hettinga
169 It West 32 1925-1929   Andries   Hiddema      
98   Manjepetswei 23 1969-2002   Bertus   Hiemstra 1933    
154   Utein 30 1919-1941   Geert   Hiemstra      
94   Manjepetswei 11 1930-1934   Jelmer   Hiemstra 1897 1970  
195   Wolwarren 14 1928-1930   Jelmer   Hiemstra 1897 1970  
62 de Geau 11 1955-1966   Klaas   Hiemstra 1900 1972  
94   Manjepetswei 11 1930-1934   Brechtje   Hiemstra-..... 1905 1997 Bregtje Hiemstra-Landmeter
195   Wolwarren 14 1928-1930   Brechtsje   Hiemstra-...... 1905 1997 Bregtje Hiemstra-Landmeter
82 de Koai 1 1977-   Gerke   Hijlkema      
71   Hegewarren 19/21  1985-   Daan jr. den Hoed      
71   Hegewarren 19/21  1981-1995   Daan sr. den Hoed      
71   Hegewarren 19/21  1995-   Jannie den Hoed-......      
176 It West 57 1976-2000   Jan   Hoeksema      
189   Westersanning 16 1957-1960   Siebe   Hoeksema      
23   Buorren 12 1880-1900   Baukje (Baaie)   Hoekstra 1854 1935  
90   Manjepetswei 3 2002-   D.   Hoekstra      
100   Mounehoek 2 1939-1966   Eelke   Hoekstra 1899 1981  
109   Opperbuorren East 6 1954-1957   Feike   Hoekstra 1931 1999  
94   Manjepetswei 11 1923-1930   Hidde   Hoekstra      
155   Utein 32 2001-   Hilda   Hoekstra      
154   Utein 30 1917-1919   Jacob   Hoekstra      
173 It West 48 1917-1922   Jacob P.   Hoekstra 1875 1925  
117   Sânbuorren 14 1908-1917   Jacobus   Hoekstra      
23   Buorren 12 1900-1932   Johannes   Hoekstra 1881 1942  
41   Eastersanning 26 1937-1954   Marten   Hoekstra 1901 1975  
118   Sânbuorren 16 1937-1971   Oebele   Hoekstra 1904 1992  
113   Opperbuorren West 2 1968-2002   Siemen   Hoekstra      
113   Opperbuorren West 2 1968-   wed.S.   Hoekstra      
182 It West 76 1936-1939   Wieger J.   Hoekstra 1909    
23   Buorren 14     Wierd   Hoekstra      
23   Buorren 14     Meinie   Hoekstra-........ 1958   Meintje Hoekstra-Woudsma
133   Skieppekampen 16 1968-1985   Leo van der Hof      
150   Utein 24 1981-1989   Meine   Hofman      
150   Utein 24 1981-1989   Gré   Hofman-.....      
127   Skeane Heawei 1 1991-   Peter van Holst      
187   Westersanning 6 1969-1976   Benno   Hooghiemstra      
125   Sytebuorren 1 1913-1918   Bouke   Hooghiemstra      
145   Utein 7 1928-1943   Kees   Hoogstins 1898 1966 Cornelis Hoogstins
41   Eastersanning 26 1954-1977   Liebbe   Hoogstins 1925 1999 Libbe Hoogstins
193   Wolwarren 2 1972-   Age   Hospes 1939    
193   Wolwarren 2 1939-1972   Meine   Hospes 1908 1983  
193   Wolwarren 2 1972-   Trienke   Hospes-IJpema     Trienke Hospes-Ipema
147   Utein 14 1946-1959   Fokke van Houten 1921    
150   Utein 24 1959-1981   Fokke van Houten 1921    
147   Utein 14 1917-1946   Hilke van Houten 1890 1981  
150   Utein 24 1946-1959   Hilke van Houten 1890 1981  
45   Eksteursreed 2 1940-1946   Sietze van Houten      
50   Gariperwei achter 26 1917-1946   Sietze van Houten      
147   Utein 14 1916-1917   Sietze van Houten 1862    
150   Utein 24 1959-1981   Jelmina van Houten-...... 1921 2000 Jelmina van Houten-van der Meulen
150   Utein 24 1946-1959   Sietske van Houten-...... 1893 1981 Sietske van Houten-Wiersma
179 It West   p.m.   Eise   Houwink 1928 1996  
181 It West 68 1957-1996   Eise   Houwink 1928 1996 Hendrik Eize Houwink
189   Westersanning 16 1956-1957   Eise   Houwink 1928 1996 Hendrik Eize Houwink
44   Eksteursreed 1 1950-1958   Frits   Houwink 1921 2005  
146   Utein 10 1958-1986   Frits   Houwink 1921 2005  
146   Utein 10 1983-   Linze   Houwink      
181 It West 68 1996-   Linze   Houwink 1959    
181 It West 68 1952-1957   Tjeerd   Houwink 1920 1999  
181 It West 68 1952-1957   wed.    Houwink-...... 1893 1970 Jitske Houwink-de Jong
44   Eksteursreed 1 1950-1958   Geertje   Houwink-......... 1928   Geertje Houwink-Tiekstra
153   Utein 28 1973-1976   Arnold van der Hoven      
21   Buorren 2 1941-1968   Jentje   Hovinga 1903 1978  
148   Utein 16 1935-1941   Jentje   Hovinga 1903 1978  
109   Opperbuorren East 6 1922-1954   fam.   Huisma      
109   Opperbuorren East 6 1885-1897   Petrus   Huisma 1839 1897  
109   Opperbuorren East 6 1897-1922   wed.P.   Huisma-..... 1842 1923 Grietje Huisma-van der Ploeg
23   Buorren 14     Johanna   Huitema 1886 1966 Johanna Bruinsma-Huitema

         NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

        TERUG