TERUG                                                     

Genealogische website van Jurjen de Boer
    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  K-L
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
94   Manjepetswei 11 1969-1972   Haaije   Kampen      
95   Manjepetswei 12 1935-1940   Jan   Kampen 1900 1973  
134   Slotsingel 9 2001-   Geert   Karsten      
19   Aldegeasterdyk 13 1952-1956   Atze   Kempenaar      
112   Opperbuorren West 1 1899-1913   Jacob   Kempenaar      
160 It West 20 1909-1915   Jacob   Kempenaar      
97   Manjepetswei 19 1997-   Hein T.B.   Kernkamp      
32   Buorren 53 1926-1929   Foppe   Kielstra 1876 1965  
59 de Geasten 9 1992-   Joop   Kielstra      
163 It West 26/28 1900-1913   Grietje Hielkes   Kijlstra 1851 1917  
162 It West 24 1913-1920   Izaäk   Kijlstra 1847 1920 Izaäk Hielkes Kijlstra (ongehuwd)
163 It West 26/28 1900-1913   Izaäk Hielkes   Kijlstra 1847 1920  
162 It West 24 1920-1923   Janke   Kijlstra 1881 1949 Janke Kornelis Kijlstra (oomzegger van Izaäk)
168 It West 31 1916-1926   Foppe   Kijlstra (Kielstra) 1876 1965 Foppe Kielstra
142   Swartewei 36 1933-1956   Tjeerd Joh.   Kingma      
24   Buorren 15 1911-1920   Ale   Klaver      
132   Skieppekampen 8 1990-   Folkert   Klazinga      
120   Sânbuorren 19 1987-2001   Ritske   Kleinhuis      
81   Jan Dirks polder-c   1951-1953   Jaap   Klinker     Jacob Klinker
102   Mounepaed 1 1968-1969   N. van der Kloet      
31   Buorren 41/51 1920-1930   Anne   Kloosterman 1887 1961  
94   Manjepetswei 11 1946-1955   Anne   Kloosterman 1887 1961  
172 It West 41 1945-1952   Harm   Kloosterman 1919 1999  
48   Feansterdyk 14 1924-1950   Jan   Kloosterman 1895 1957  
48   Feansterdyk 14 1950-1984   Joeke   Kloosterman 1920 1984  
8   ("De Blauwe zone")       maatsch.   Kloosterman      
48   Feansterdyk 14 1979-   Renze   Kloosterman 1960    
59 de Geasten 9 1980-1992       Kloosterman      
31   Buorren 41/51 1920-1930   Aukje   Kloosterman-..... 1899 1997 Aukje Kloosterman-de Jong
48   Feansterdyk 14 1950-1984   Griet   Kloosterman-..... 1923   Grietje Kloosterman-vd Wal
48   Feansterdyk 14 1979--   Hans   Kloostermasn 1959    
57 de Geasten 7 1990-   Gerke O.   Kooi     Gerk Kooi
121   Sânbuorren 25 1900-19..   Jacob van der Kooi      
57 de Geasten 7 1961-1990   Otto   Kooi 1934    
16   Aldegeasterdyk 1 1984-2003   Willem van der Kooi      
57 de Geasten 7 1961-1990   Froukje   Kooi-Breeuwsma 1934    
121   Sânbuorren 25 19..-19..   Albert   Kooiker      
121   Sânbuorren 25 19..-1935   Feitse   Kooiker      
121   Sânbuorren 25 19..-1935   Hendrik   Kooiker      
150   Utein 24 2003-   Feikje   Kooistra      
124   Sânbuorren 47 1999-   Froukje   Kooistra 1963    
8   ("De Blauwe zone")       Geert   Kooistra      
94   Manjepetswei 11 1980-1995   Geert   Kooistra      
49   Gariperwei 54 1948-1983   Hendrik J.   Kooistra 1920 1983  
156   Utein 34 1941-1969   Hidde   Kooistra 1913 2006  
70   Hegewarren 15 1969-1977   Hidde J.   Kooistra 1913 2006  
156   Utein 34 1905-1941   Jan   Kooistra 1868 1946  
28   Buorren 26 1910-19..   Jan Romkes   Kooistra 1865 1932  
123   Sânbuorren 42 1983-   Jelle R.   Kooistra 1954    
126   Sytebuorren 2 1900-1910   Johannes   Kooistra      
14   Achterwei 28 1900-1932   Jouke   Kooistra 1879 1947  
49   Gariperwei 54 1985-   Jouke H.   Kooistra 1950    
34   Dykfinne 8 1926-1990   Meindert R.   Kooistra 1900 1991  
28   Buorren 26 1900-1910   Oebele   Kooistra 1840 1911 Oebele Wiegers Kooistra
58 de Geasten 8 1934-1966   Oebele W.   Kooistra 1909 1997  
70   Hegewarren 15 1977-   Roel H.   Kooistra      
123   Sânbuorren 42 1951-1983   Romke   Kooistra 1922 1998  
124   Sânbuorren 47 1983-1999   Romke   Kooistra 1922 1998  
114   Opperbuorren West 3 18..-1896   Romke J.   Kooistra     ?? informatie onzeker
145   Utein 7 1971-   Siemen H.   Kooistra      
58 de Geasten 8 1908-1923   Wieger   Kooistra 1879 1956  
15   Achterwei 35 1962-1981   Hedzer   Koops      
81   Jan Dirks polder-c   1953-1965   Hedzer   Koops 1920 1999  
137 It Soal 2 1930-1937   Hendrikus   Koops 1885 1936 Henderikus Koops
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1942-19..   Herman   Koops 1913 1993  
137 It Soal 2 1937-1942   Herman   Koops 1913 1993 Hermanus Koops
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-1942   wed.R.   Koops 1886 1969 Hiltje Koos-van der Velde
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1942-19..   Akke   Koops-.... 1917   Akke Koops-Oosterman
132   Skieppekampen 8 1971-1990   N.   Kooren      
97   Manjepetswei 19 1975-1986   Antonie van Kooten      
57 de Geasten 7 1905-1906 ?? gebr.   Kuik      
59 de Geasten 9 1906-1913   gebr.   Kuik      
47   Fabrykswei 11 1963-1967   L.   Kuipers     Lykele Kuipers
57 de Geasten 7 1900-1905 ?? Jan   Kuperus      
119   Sânbuorren 18 1905-1945   Lenze   Kuperus 1872 1954  
166 It West 29 1900-1903   Fredrik van der Laan 1870   Freerk Linzes van der Laan
54           Gerben van der Laan      
130   Skeane Heawei 23 1998-   Gerben van der Laan      
172 It West 41 1936-1945   Gauke   Lammers 1904 1968 Gouke Lammers
182 It West 76 1927-1936   Gauke   Lammers 1904 1968 Gouke Lammers
195   Wolwarren 14 1968-   Ir.S.   Lammers      
182 It West 76 1927-1937   Trijntje   Lammers-Wiersma 1906 1991  
153   Utein 28 1930-1966   Albert   Landmeter 1899 1973  
17   Aldegeasterdyk 2 1969-1989   Jan   Landmeter      
82 de Koai 1 1929-1934   Jan   Landmeter      
153   Utein 28 1966-1969   Jan   Landmeter      
31   Buorren 41/51 1934-1956   Jan A.   Landmeter 1869 1955  
41   Eastersanning 26 19..-1937   Siep   Lapstra     Sybrand Lapstra
138 It Soal 4 1967-   fam.   Le Poole      
60 de Geasten 10 1958-1963   Jelle de Leeuw 1931   Jelle vd Leeuw
168 It West 31 1945-1968   Gjalt van der Lei 1909 1977  
171 It West 37 1968-1973   Gjalt van der Lei 1909 1977  
111   Opperbuorren East 9 1980-2001   Goaitsen van der Lei      
142   Swartewei 36 1915-1927   Hendrik van der Lei      
168 It West 31 1968-2000   Jelke van der Lei 1938 2000  
171 It West 37 1982-   Leendert Gj. van der Lei 1951    
171 It West 37 1968-1982   wed. Gj. van der Lei-.... 1908 1982 Lolkje vd Lei-de Boer
168 It West 31 1968-2001   wed. G. van der Lei-..... 1938   Grietje vd Lei- Feersma Hoekstra
142   Swartewei 36 1915-1927   Sjoerdje van der Lei-......      
79   Jan Dirks polder-a   19..-1924   Durk   Leistra      
169 It West 32 1929-1951   Jan S.   Leistra 1874 1951 Jan Tjeerds Leistra
169 It West 32 1929-1952   wed. J.   Leistra 1871 1952 Jeltje Leistra-Brouwer
167 It West 30 1955-1963   Hetje   Leistra-Jonker 1926 2006  
66   Headammen 1 1934-1960   Hendrik   Liemburg 1894 1981  
62 de Geau 11 1941-1955   Siebe   Liemburg 1913 1985  
66   Headammen 1 1934-1960   Albertje   Liemburg-...... 1899 1995 Albertina Jurritdina Liemburg-Welles
62 de Geau 11 1941-1955   Anna   Liemburg-........ 1910 1995 Anna Liemburg-de Jong
90   Manjepetswei 3 1926-1929   Hendrik   Lijkelema 1881 1951 Hendrik Lykelema
90   Manjepetswei 3 1926-1929   Jantje   Lijkelema-...... 1893 1975 Jantje Lykelema-Jongsma
54           Andreas   Lindeboom      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1947-1948 ?? Andreas   Lindeboom      
137 It Soal 2 1949-1963   Andreas   Lindeboom 1920 2009  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1953-1963 ?? Pieter   Lindeboom      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1932-1963 ?? Wieger   Lindeboom 1886    
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1947-1948 ?? Tiete   Lindeboom-....      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1953-1963 ?? Renskje   Lindeboom-.....      
54           Tiete   Lindeboom-......      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1932-1964 ?? Antje (Agnietje)   Lindeboom-Hoekema 1890    
32   Buorren 53 1900-1914   Hans   Linting 1845 1926  

          NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z


         TERUG