TERUG

Genealogische website van Jurjen de Boer

INDEX
boek "Boeren van Oudega 1900-2000"

Letter  C-E

blz. Straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
112   Opperbuorren West 1 1981-   A.M.   Coffeng      
118   Sânbuorren 16 1930-1937   Lammert   Couperus      
159 It West 16 1978-   Jan A.   Craens      
34   Dykfinne 8 1998-   R.F.P. van Damen      
189   Westersanning 16 1955-1956   Jozef   Debreczeny 1929    
139 It Soal 6 1952-1959   Folkert   Deelstra 1915 1986  
147   Utein 14 1959-1974   Folkert   Deelstra 1915 1986  
152   Utein ?  1900-19.. 1900-1904 Kees Meinderts   Deelstra 1829 1904 Kornelis Meinderts Deelstra
151   Utein 26 1920-1931   Meindert   Deelstra 1874 1931  
82 de Koai 1 1900-1911   Mindert   Deelstra 1864 1917  
173 It West 48 1911-1917   Mindert T.   Deelstra 1864 1917  
82 de Koai 1 1938-1969   Oebele M.   Deelstra 1910 1995  
147   Utein 14 1974-   Siebe Folkerts   Deelstra 1949    
90   Manjepetswei 3 1929-1943   Taede   Deelstra 1908 1994  
161 It West 22 1943-1951   Taede   Deelstra 1908 1994  
82 de Koai 1 1923-1928   Taede M.   Deelstra 1900 1935  
161 It West 22 1906-1943   Tjibbe   Deelstra 1869 1959  
90   Manjepetswei 3 1943-1953   Tsjibbe   Deelstra 1869 1959 Tjibbe Deelstra
161 It West 22 1900-1906   Uitze    Deelstra      
152   Utein ?  1900-19.. 1900-1905 Folkje Baukes   Deelstra-de Jong 1837 1907 Folkjen Baukes Deelstra-de Jong
173 It West 48 1911-1917   Froukje O.   Deelstra-Kooistra 1871 1957  
117   Sânbuorren 14 1923-1931   N. van Dellen     D. van Dellen
63   Goudtsjepoel 6 1908-1923   Willem van Dellen 1872 1953  
168 It West 31 1934-1938   Willem van Dellen 1872 1953  
173 It West 48 1923-1928   Willem van Dellen 1872 1953  
173 It West 48 1938-1942   Willem van Dellen 1872 1953  
172 It West 41 1900-1906   Jan   Dijk      
115   Opperbuorren West 5 1991-   Jan   Dijkshoorn      
55 de Geasten (achter Sk.Heawei 15)   18..- ?? Foppe R.   Dijkstra      
17   Aldegeasterdyk 2 1912-1922   Wiebren   Doornbos 1887 1956 Wybrand Dorenbos
37   Eastersanning 16 1970-   Albert   Dorenbos      
46   Fabrykswei 9 1964-1968   Bernardus   Douma 1898 1968  
79   Jan Dirks polder-a   1924-1956   Bernardus   Douma 1898 1968  
92   Manjepetswei 6 1956-1964   Bernardus   Douma 1898 1968  
45   Eksteursreed 2 1937-1940   Cornelis   Douma 1884 1964  
113   Opperbuorren West 2 1894-1937   Heerco   Douma 1864 1956  
43   Eastersanning 37 1965-   Heerco S.   Douma 1933 2003  
100   Mounehoek 2 1920-1931   Hendrik H.   Douma 1895 1971  
17   Aldegeasterdyk 2 1924-1936   Jan   Douma      
118   Sânbuorren 16 1918-1922   Jan D.   Douma 1876 1959  
47   Fabrykswei 11 1908-1918   Jan Douwes   Douma 1876 1959  
46   Fabrykswei 9 1916-1936   Kees   Douma 1884 1964 Cornelis Douma
46   Fabrykswei 9 1940-1964   Kees   Douma 1884 1964 Cornelis Douma
160 It West 20 18..-1900   Kornelis J.   Douma 1846 1921 (tr. 1878: Grietje Sj, Algra)
112   Opperbuorren West 1 1933-1938   Sibbele   Douma 1906 1969  
113   Opperbuorren West 2 1937-1967   Sibbele H.   Douma 1906 1969  
99   Mounehoek-a   1922-1939   Siebren   Douma 1860 1943 Sieberen Bernardus Douma
46   Fabrykswei 9 1916-1936   Sjoukje   Douma-.... 1886 1963 Sjoukje Douma-Wijma
45   Eksteursreed 2 1937-1940   Sjoukje   Douma-..... 1886 1963 Sjoukje Douma-Wijma
79   Jan Dirks polder-a   1924-1956   Elizabeth   Douma-....... 1895 1994 Elizabeth Douma-de Jong
99   Mounehoek-a   1922-1939   Fopkje    Douma-....... 1860 1940 Fopkjen Douma-Siebinga
46   Fabrykswei 9 1964-1993   Elizabeth   Douma-........ 1895 1994 Elizabeth Douma-de Jong
18   Aldegeasterdyk 3 1889-1921   Hiltje   Douma-de Boer 1848 1921  
53   Geasten,de (vh M.Draaisma) ..... 19..- 1917- Meint   Draaisma 1878 1971 Meindert Draaistra
152   Utein ?  19..-19.. 1904- Geert   Draaistra 1851 1932  
152   Utein ?  19..-1916   Meindert   Draaistra 1878 1971  
117   Sânbuorren 14 1917-1922   Thomas   Draaistra 1890 1920  
117   Sânbuorren 14 1917-1922   Froukje   Draaistra-....... 1890 1977 Froukje Draaistra-Lyklema
115   Opperbuorren West 5 1900-1906   Hedzer   Drent 1875 1962  
175 It West 55 1900-1914   Albert K.   Drenth      
176 It West 57 1905-1947   Klaas Alberts   Drenth 1872 1947  
176 It West 57 1905-1952   Jeltje   Drenth-de Jong 1874    
148   Utein 16 1976-1983   Jan   Droogsma      
32   Buorren 53 1921-1926   Hepke   Drost 1891 1962  
23   Buorren 14     Johan   Dusseljee      
75   Hegewarren 40 1988-   Bouwe   Elzinga      
85 de Koai 2 1925-1967   Bouwe   Elzinga 1896 1968  
188   Westersanning 10 1961-1987   Bouwe   Elzinga 1936 1987  
195   Wolwarren 14 1958-1965   Harm   Elzinga 1933   Harmen Elzinga
67   Headammen 2 1968-   Harmen B.   Elzinga 1933    
85 de Koai 2 1967-1969   Hendrik B.   Elzinga 1942 1998  
197     18 1990-   Henk   Elzinga      
156   Utein 34 1900-1903   Jan   Elzinga 1859 1943  
81   Jan Dirks polder-c   1933-1941   Jasper   Elzinga 1894 1981  
95   Manjepetswei 12 1923-1933   Jasper   Elzinga 1894 1981  
139 It Soal 6 1950--1950   Siebe   Elzinga      
73   Hegewarren 22 2000-   Siebren   Elzinga      
192   Westersanning 26 1925-1939   Sjoerd   Elzinga 1898 1964  
81   Jan Dirks polder-c   1933-1941   Sjoukje   Elzinga-..... 1896 1963 Sjoukje Elzinga-Kooistra
188   Westersanning 10 1961-1989     H.    Elzinga-de Jong 1934   Hielkje Elzinga-de Jong

         NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

        TERUG