TERUG                                                       

Genealogische website van Jurjen de Boer
    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  T
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
176 It West 57 2000-   Gurbe   Tabak      
21   Buorren 2 1936-1941   Ruurd   Talman      
21   Buorren 2 1936-1941   Loltje   Talman-.......      
64   Great Haersmawei 11a     Geeske   Tasma      
39   Eastersanning 20 1923-1941   Hendrik   Tasma 1891 1971  
78   naast Jan Dirkspolder   1941-1948   Hendrik   Tasma 1891 1971  
60 de Geasten 10 1963-1993   Jacob   Tasma 1924 2008  
78   naast Jan Dirkspolder   1948-1963   Jacob Hendriks   Tasma 1924 2008  
99   Mounehoek-a   1900-1922   Japik   Tasma 1852 1924 Jacob Johannes Tasma
39   Eastersanning 20 1923-1941   Grietje   Tasma-...... 1895 1967 Grietje Tasma-vd Mark
78   naast Jan Dirkspolder   1941-1948   Griet   Tasma-......... 1895 1967 Grietje Tasma-van der Mark
19   Aldegeasterdyk 13 ??   fam.   Terpstra      
82 de Koai 1 1928-1929   N.   Terpstra      
117   Sânbuorren 14 1922-1923   N.   Terpstra      
98   Manjepetswei 23 1964-1969   Oebele   Tiekstra      
100   Mounehoek 2 1981-1993   Oebele   Tiekstra      
98   Manjepetswei 23 1964-1969   Martsje   Tiekstra-van der Bij 1932    
121   Sânbuorren 25 1985-1995   Bart   Tiemens      
126   Sytebuorren 2 1921-1956   Anne   Tilma      
16   Aldegeasterdyk 1 1917-1934   Krisje   Tjeeerdsma-......... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
28   Buorren 26 1934-1939   Krisje   Tjeeerdsma-......... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
96   Manjepetswei 17 1960-1964   Cornelis   Tjeerdsma 1917 1999  
189   Westersanning 16 1966-   Germ   Tjeerdsma 1944   Gerben Tjeerdsma
177 It West a  1900-1916   Harm   Tjeerdsma 1883   Harmen Tjeerdsma (zn van Geert Tj. en St. Peul)
46   Fabrykswei 9 1900-19..   Jacobus   Tjeerdsma 1835 1906 Jacob Jacobus Tjeerdsma
153   Utein 28 1910-1920   Jan M.   Tjeerdsma 1886 1974  
123   Sânbuorren 42 1899-1916   Johannes   Tjeerdsma 1865 1917  
165 It West 27 1900-1904   Johannes   Tjeerdsma      
151   Utein 26 1900-1920   Kobes (Jacobus)   Tjeerdsma     ???
110   Opperbuorren East 8 1900-1911   Meense   Tjeerdsma 1842 1919 Minze Pieters Tjeerdsma
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1939-1944   Meenze   Tjeerdsma 1874   Minze Tjeerdsma
16   Aldegeasterdyk 1 1917-1934   Minze   Tjeerdsma 1874    
28   Buorren 26 1934-1939   Minze   Tjeerdsma 1874    
94   Manjepetswei 11 1955-1969   Minze   Tjeerdsma 1911 2006  
154   Utein 30 1912-1917   Minze   Tjeerdsma 1874    
122   Sânbuorren 36 1990-   Oedze   Tjeerdsma      
165 It West 27 1904-1925   Peet   Tjeerdsma 1868 1925 Petrus Uitzes Tjeerdsma
155   Utein 32 1900-1904   Petrus   Tjeerdsma 1868 1925  
96   Manjepetswei 17 1922-1960   Rommert   Tjeerdsma 1889 1961  
158 It West 10 1960-1961   Rommert   Tjeerdsma 1889 1961  
19   Aldegeasterdyk 13 1927-1933   Uitze   Tjeerdsma      
168 It West 31 1938-1944   Uitze   Tjeerdsma 1901 1944  
165 It West 27 1925-1938   Uitze P.   Tjeerdsma 1901 1944  
177 It West a  1900-1916   Stien   Tjeerdsma-.... 1851 1909 Stijntje Tjeerdsma-Peul
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1939-1944   Krisje   Tjeerdsma-..... 1878   Crisje Tjeerdsma-Lageveen
154   Utein 30 1912-1917   Krisje   Tjeerdsma-..... 1878   Crisje Bonnes Tjeerdsma-Lageveen
158 It West 10 1960-1961   Rinskje   Tjeerdsma-........ 1893 1975 Rinskje Tjeerdsma-de Vries
168 It West 31 1938-1945   wed. A.   Tjeerdsma-Breeuwsma 1906 1980 Anna Tjeerdsma-Brouwer
110   Opperbuorren East 8 1900-1911   Wietske   Tjeersma-...... 1842 1933 Wytske Dreves Uitterdijk
78   naast Jan Dirkspolder   1963-   Jelle   Tjepkema      
143 de Tsjollen 4 2000-   Peter   Toering 1969    
143 de Tsjollen 4 1965-2000   Wietse   Toering 1942    
170 It West 36 2000-   Wietse   Toering 1942    
105   Opperbuorren East 1a  1972-2000   Henk J.J.   Tolboom   2000 Henricus IJsbrand Jozef Tolboom
105   Opperbuorren East 1a  2000-   René   Tolboom      
105   Opperbuorren East 1a  2000-   wed. Regina   Tolboom-v.d.Burgwal      
141   Swartewei 20 1980-1984   Adriaan van Tutte      
148   Utein 16 1983-   Jan H.   Twijnstra      

          NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

        TERUG