TERUG                                                     

Genealogische website van Jurjen de Boer

    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  R-S
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
85 de Koai 2 1969-1981   fam.   Rademaker      
108   Opperbuorren East 2 1976-   Ernst van Reenen      
168 It West 31 1905-1916   Andries Klazes   Reitsma 1852 1916  
79   Jan Dirks polder-a   1900-19..   Bartele   Reitsma      
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1962-1967   Frits   Reitsma      
160 It West 20 1967-1968   Frits   Reitsma      
64   Great Haersmawei 11 1973-   Sietse   Reitsma 1942    
64   Great Haersmawei 11 1973-   Jannie   Reitsma-  1941   Jantje Reitsma-vd Wal
168 It West 31 1905-1916   Djoeke   Reitsma-............ 1851 1941 Dieuwke Reitsma-van der heide
108   Opperbuorren East 2 1917-1937   Jan S.   Riedstra 1897    
168 It West 31 1932-1934   Siebe   Riedstra 1893 1976 Sybe Riedstra
108   Opperbuorren East 2 1910-1917   Sjoerd   Riedstra 1853 1928  
54   Geasten,de (Boorlocatie) ..... 1900-1910   Eeuwe   Riemersma 1844 1909  
33   Dwarssingel 41 1960-1969   gebr. Sj. en Sj.   Riemersma      
164 It West 25 1900-1910   Gooitzen   Riemersma 1864 1924  
33   Dwarssingel 41 1908-1951   Meindert E.   Riemersma 1890 1963  
191   Westersanning 20 1950-1960   Sjoerd   Riemersma 1924    
33   Dwarssingel 41 1969-1992   Sjoerd M.   Riemersma 1924    
33   Dwarssingel 41 1951-1960   Sjouke   Riemersma 1925 1974  
71   Hegewarren 19/21 1969-1973   Sjouke   Riemersma 1925 1974  
28   Buorren 26 19..-1934   Sjouke Berends   Riemersma 1882 1963  
151   Utein 26 1986-1993   Uitze   Riemersma      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Berend   Riemesma 1847 1916  
68   Headammen 8 1977-1990   Marten   Riepstra      
59 de Geasten 9 1968-1970   Lammert van Rijs      
134   Slotsingel 9 1999-2001   Anna   Rispens      
58 de Geasten 8 1923-1933   Klaas   Ritsma 1890 1957  
95   Manjepetswei 12 1933-1935   Klaas   Ritsma 1890 1957  
168 It West 31 2002-   Nicolien   Ritsma      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Wopke   Ritsma      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)     ?? Tjitske   Ritsma-.....      
19   Aldegeasterdyk 13 ??   fam.   Rombauts      
31   Buorren 41/51 1930-1934   Jelle   Rondon 1884    
141   Swartewei 20 1984-2002   Christa van Rooijen      
141   Swartewei 20 1984-1994   Geke van Rooijen      
102   Mounepaed 1 1951-19..   Andries B.   Roorda 1923 1986  
32   Buorren 53 1947-1966   Broer   Roorda 1907 1966  
102   Mounepaed 1 1913-1951   Broer   Roorda 1879 1951  
151   Utein 26 1931-1947   Broer   Roorda 1907 1966  
128   Skeane Heawei 9 1963-1965   Klaas   Roorda 1935 1989  
102   Mounepaed 1 1913-1951   Geeske   Roorda-.... 1883 1958 Geeske Roorda-Tasma
32   Buorren 53 1966-1994   wed. Folkje   Roorda-Deelstra 1903 1996  
59 de Geasten 9 1963-1964   Jacob de Ruiter      
170 It West 36 19..-1932   Jitske   Rypkema's 1860 1940 Jitske Rypkema-Welling
17   Aldegeasterdyk 2 1936-1969   Klaas   Sannes 1911 1973  
60 de Geasten 10 1950-1955   Klaas J.   Schipstra   1955  
60 de Geasten 10 1950-1958   wed. K.   Schipstra      
137 It Soal 2 1963-19..   N.   Schonebeek      
59 de Geasten 9 1964-1965   Johannes   Schonenburg      
106   Opperbuorren East 1 1982-   H.   Schouman      
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1910-1924   Jan   Schuurman 1851 1924 Jan Schuurmans
187   Westersanning 6 1976-   Johan van Seijst      
37   Eastersanning 16 1922-1959   Douwe   Sibma 1882 1959  
157 It West 3 1991-   Douwe M.   Sibma      
86 de Koai 3 1898-1903   Jan M.   Sibma      
131   Skeane Heawei 25 1900-1918   Melle   Sibma 1847 1920 Melle Douwes Sibma
157 It West 3 1949-1991   Melle D.   Sibma 1920 2006  
37   Eastersanning 16 1922-1959   Aaltje   Sibma-.......... 1897 1982 Aaltje Sibma-Jongsma
8   ("De Blauwe zone")       J.   Siderius      
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Jelle   Siderius      
8   ("De Blauwe zone")       R.   Siderius      
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Romke   Siderius      
20   Alle Om Slachte 1 1970-1979   Wiltsje   Siderius      
20   Alle Om Slachte 1 1979-   Dettje   Siderius-....      
156   Utein 34 1903-1905   Auke   Siebenga 1875 1959  
15   Achterwei 35 1914-1951   Jan   Siebenga 1871 1951  
15   Achterwei 35 1914-1953   Trijntje   Siebenga-Herder 1869 1953  
98   Manjepetswei 23 1939-1962   Rein   Siekman 1902 1961  
98   Manjepetswei 23 1939-1962   Fetsje   Siekman-...... 1904 1958 Fetje Siekman-Sytema
195   Wolwarren 14 1936-1939   Rein   Siekmans 1902 1961 Rein Siekman
195   Wolwarren 14 1936-1939   Fetsje   Siekmans-...... 1904 1958 fetje Siekman-Sytema
190   Westersanning 18 1958-   H.   Siersema      
60 de Geasten 10 1923-1925   Auke   Sietema     Auke Sytema
145   Utein 7 1918-1928   Cornelis   Sietsma 1865 1942  
149   Utein 22 1900-1908   Hielke   Sietsma 1868 1949  
158 It West 10 1958-1986   fam.   Slotegraaf      
130   Skeane Heawei 23 1937-1948   Harm Sj.   Slotegraaf 1909 1989  
19   Aldegeasterdyk 13 1912-1916   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
38   Eastersanning 18 1923-1956   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
88 polder de Kreilen   1917-1923   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
139 It Soal 6 19..-1936   Jacob   Slotegraaf 1884 1971  
143 de Tsjollen 4 1912-1959   Jan Tj.   Slotegraaf 1881 1959  
130   Skeane Heawei 23 1916-1932   Jeen   Slotegraaf 1878 1945  
19   Aldegeasterdyk 13 1923-1927   Jelmer   Slotegraaf 1901 1958  
158 It West 10 1927-1958   Jelmer   Slotegraaf 1901 1958  
41   Eastersanning 35 1924-1964   Meindert   Slotegraaf 1989 1964 Meint Slotegraaf
158 It West 10 1916-1923   Meindert   Slotegraaf 1889 1964  
143 de Tsjollen 4 1959-1965   Pieter   Slotegraaf 1926 1993  
158 It West 10 1986-1994   Sietske   Slotegraaf 1925   Sijtske Slotegraaf
19   Aldegeasterdyk 13 1916-1923   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
158 It West 10 1899-1916   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
158 It West 10 1923-1927   Tjeerd   Slotegraaf 1851 1931  
191   Westersanning 20 1933-1950   Tjeerd   Slotegraaf 1911 1988  
42   Eastersanning 35 1924-1964   Froukje   Slotegraaf-.... 1892 1967 Froukje Slotegraaf-Posthuma
130   Skeane Heawei 23 1916-1932   Klaske   Slotegraaf-..... 1878 1959 Klaaske Slotegraaf-de Vries
38   Eastersanning 18 1923-1956   Grietje   Slotegraaf-....... 1887 1970 Grietje Slotegraaf-Sibma
158 It West 10 1899-1916   Sietske   Slotegraaf-....... 1856 1940 Sietske Slotegraaf-Deelstra
158 It West 10 1923-1927   Sietske   Slotegraaf-....... 1856 1940 Sietske Slotegraaf-Deelstra
158 It West 10 1927-1958   Boukje   Slotegraaf-.......... 1901 1991 Baukje Slotegraaf-Roorda
88 polder de Kreilen   1917-1923   Grietje   Slotegraaf-.......... 1887 1970 Grietje Slotegraaf-Sibma
158 It West 10 1916-1923   Froukje   Slotegraaf-........... 1892 1967 Froukje Slotegraaf-Posthuma
19   Aldegeasterdyk 13 1916-1923   Sietske   Slotegraaf-Deelstra 1856 1940  
19   Aldegeasterdyk 13 1923-1927   Baukje   Slotegraaf-Roorda 1901 1991  
19   Aldegeasterdyk 13 1912-1916   Grietje   Slotegraaf-Sibma 1887 1970  
41   Eastersanning 26 1983-2001   Bert van Sloten      
41   Eastersanning 26 1977-1983   Willem van Sloten      
175 It West 55 1983-   Willem van Sloten      
175 It West 55 1983-   Maasje van Sloten-.....      
102   Mounepaed 1 19.-1967   Wieger van Smeden      
139 It Soal 6 19..-19..   Henne   Smeding      
97   Manjepetswei 19 1935-1975   Bernard   Smit 1909 2007 Bernardus Smid
41   Eastersanning 26 2002-   Klaas   Soepboer      
95   Manjepetswei 12 1963-1976   Marten   Souman      
44   Eksteursreed 1 1940-1950   Tsjibbe   Spinder 1888 1957 Tjibbe Spinder
44   Eksteursreed 1 1940-1950   Froukje   Spinder-.... 1873 1957 Froukje Spinder-vd Meer
144   Utein 2 1909-1910   Hielke   Spoelstra 1873 1932  
112   Opperbuorren West 1 1928-1933   Tjerk   Spoelstra      
117   Sânbuorren 14 1900-1908   Enne   Steenbeek 1870 1933  
181 It West 68 1929-1930   Kees (Kornelis)   Steendam 1894 1968  
23   Buorren 14     Kornelis   Steendam 1894 1968  
45   Eksteursreed 2 1929-1937   Lammert   Steendam 1901 1969  
23   Buorren 14     Sietske   Steendam-...... 1897 1984 Sietske Steendam-Vlietstra
142   Swartewei 36 1956-   Fokke R.   Steenstra      
157 It West 3 1935-1936   Geeske   Stelwagen 1895 1974 (tr. 1937: Gjalt J.Bouma)
59 de Geasten 9 1900-1906   Gosse   Stelwagen 1836 1911  
57 de Geasten 7 1906-1914 ?? Jacob   Stelwagen 1851 1915  
86 de Koai 3 1903-1913   Jacob   Stelwagen 1851 1915  
35   Dykfinne 14 1922-1949   Jan   Stelwagen 1886 1953  
134   Slotsingel 9 1919-1922 1918-1922 Jan   Stelwagen 1886 1953  
157 It West 3 1935-1936   Jan   Stelwagen 1877 1936  
193   Wolwarren 2 1900-1926   Ljibbe   Stelwagen 1849- 1926 Liebbe Stelwagen
134   Slotsingel 9 1919-1922   Joukje   Stelwagen-.... 1888 1971 Joukje Stelwagen-Bosma
35   Dykfinne 14 1922-1949   Joukje   Stelwagen-....... 1888 1971 Joukje Stelwagen-Bosma
137 It Soal 2 1989-   Jan   Sterk      
92   Manjepetswei 6 1964-1966   Geale   Stoker      
151   Utein 26 1993-   Klaas   Struiksma      
45   Eksteursreed 2 1963-1968   Sietze   Swier      
45   Eksteursreed 2 1968-1968   Corrie   Swier-.....      

          NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

        TERUG