TERUG

Genealogische website van Jurjen de Boer

INDEX
boek "Boeren van Oudega 1900-2000"

Letter  I-J

blz. Straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
152   Utein ?  1953-1954   Pieter   Idzardie      
44   Eksteursreed 1 1990-   Sieberen   Idzenga      
155   Utein 32 1923-1934   Rinze   IJselstein 1888 1976  
121   Sânbuorren 25 1996-1997   J.B.   IJzerman      
192   Westersanning 26 1989-1998   Ch. M.   Innemee      
33   Dwarssingel 41 1992-1999   Jan   Jacobi 1927 1999  
19   Aldegeasterdyk 13 1988-   Siebren   Jacobi      
33   Dwarssingel 41 1992-2003   wed. Dieke   Jacobi-Riemersma 1929    
159 It West 16 1933-1956   Hendrik J.   Jacobsma 1907 1999  
159 It West 16 1900-1933   Jan   Jacobsma 1860 1927  
93   Manjepetswei 7 1976-   Krijn de Jager      
93   Manjepetswei 7 1976-   Alice de Jager-.....      
1   (voorwoord-p.m.)       Hendrik   Jakobsma      
133   Skieppekampen 16 1932-1942   Douwe   Jansma 1880 1964  
166 It West 29 1903-1921   Egbert   Jansma 1851 1935  
32   Buorren 53 1914-1921   Foppe   Jansma 1890 1976  
18   Aldegeasterdyk 3 1959-1963   Jelle J.   Jansma      
125   Sytebuorren 1 1968-1975   Klaas   Jansma      
155   Utein 32 1956-1966   Klaas   Jansma      
133   Skieppekampen 16 1932-1942   Froukje   Jansma-..... 1885 1972 Froukje Jansma-Haarsma
32   Buorren 53 1914-1921   Lies   Jansma-........ 1890 1993 Elisabeth Jansma-Balsma
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1929-19..   Gerke   Jellema 1885 1978  
76   Jan Dirks polder-Headamsleat 40 1929-19..   Romkje   Jellema-..... 1890 1973 Romkje Jellema-van den Berg
67   Headammen 2 1944-1956   Engbert   Jelsma 1911 1996  
67   Headammen 2 1944-1956   Hendrik   Jelsma 1909    
67   Headammen 2 1964-1967   Hendrik   Jelsma 1933    
75   Hegewarren 40 1967-19..   Hendrik   Jelsma 1933    
84 de Koai (west van nr 1)   1928-1948   Iebele   Jelsma 1892 1966 Ybele Jelsma
135   Slotsingel 10 1949-1966   Iebele   Jelsma 1892 1966 Ybele Jelsma
171 It West 37 1900-19..   Iebele   Jelsma 1836 1921  
23   Buorren 14 1932-   Lammert   Jelsma 1901 1985  
67   Headammen 2 1964-1967   Siemen   Jelsma 1930    
75   Hegewarren 40 1967-19..   Siemen   Jelsma 1930    
67   Headammen 2 1921-1931   Siemen W.   Jelsma 1865 1931  
12   Achterwei 24 1999-   Teake   Jelsma      
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1930-1938   Wiebe   Jelsma 1864 .....  
35   Dykfinne 14 1949-1964   Wiebe   Jelsma 1921 1964  
88 polder de Kreilen   1923-1930   Wiebe   Jelsma      
172 It West 41 1906-1919   Wiebe   Jelsma 1864    
84 de Koai (west van nr 1)   1948-1949 1948-1950? Wiebe jr.   Jelsma 1921 1964  
84 de Koai (west van nr 1)   1900-1906   Wiebe sr.   Jelsma 1864    
23   Buorren 14     Wieger   Jelsma 1959    
67   Headammen 2 1956-1964   Wieger S.   Jelsma 1898 1982  
175 It West 55 1974-1983   Wieger S.   Jelsma 1898 1982  
23   Buorren 14 1932-   Riemkje    Jelsma-.... 1901 1992 Riemkje Jelsma-Wijnia
84 de Koai (west van nr 1)   1928-1948   Detje   Jelsma-...... 1894 1990 Dettje Jelsma-Posthuma
67   Headammen 2 1921-1944   wed.   Jelsma-...... 1868    
23   Buorren 14     Reiny   Jelsma-........     Reintje Maaike Jelsma-Zeldenrust
35   Dykfinne 14 1949-1965   wed. W   Jelsma-........ 1924 1984 Jantje Jelsma-de Vries
175 It West 55 1974-1983   Trijntje   Jelsma-de Jong 1905 2006  
135   Slotsingel 10 1949-1990   Detje   Jelsma-Postema 1894 1990 Dettje Jelsma-Posthuma
77   zo van woonark       Abraham W. de Jong 1926    
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1929-1946   Ale de Jong 1898 1946  
23   Buorren 14     Andries de Jong 1912 1994  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Anne de Jong 1891    
174 It West 53 1937-1958   Auke de Jong 1893 1974  
175 It West 55 1968-1974   Auke de Jong 1893 1974  
170 It West 36 1991-1999   Auke Lambertus de Jong 1932 1999 Auke de Jong
124   Sânbuorren 47 1947-1953   Bareld de Jong      
73   Hegewarren 22 1977-1999   Dirk J. de Jong 1941    
80   Jan Dirks polder-b   1910-1953   Dirk J. de Jong 1879 1957  
164 It West 25 1999-   Dirk Jans de Jong 1941    
161 It West 22 1969-   Durk H. de Jong 1928 2005  
68   Headammen 8 1963-1977   Durk J. de Jong 1941   Dirk de Jong
68   Headammen 8 1953-1958   Durk Jans de Jong 1879 1957 Dirk Jans de Jong
59 de Geasten 9 1974-1980   fam. de Jong      
45   Eksteursreed 2 1968-1993   Fokke de Jong 1944 1993  
134   Slotsingel 9 1935-1977   Fokke W. de Jong 1910 1988  
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Folkert de Jong 1891    
147   Utein 14 1902-1904   Gjalt Aalzens de Jong 1839 1909  
50   Gariperwei achter 26 1905-1917   Gjalt. J. de Jong      
188   Westersanning 10 1942-1961   Halbe de Jong 1912 2003  
99   Mounehoek-a   1939-1954   Harm de Jong 1915 2006  
16   Aldegeasterdyk 1 1900-..... 1900-1906 Hendrik de Jong 1834 1906  
186   Westersanning 4 1923-1968   Hendrik de Jong 1889 1968  
186   Westersanning 4 1982-   Hendrik de Jong      
190   Westersanning 18 1922-1958   Hendrik de Jong 1892 1958  
181 It West 68 1900-1916   Hendrik F. de Jong      
174 It West 53 1900-1925   Hendrik H. de Jong 1867 1925  
116   Sânbuorren 1 1919-1947   Hendrik J. de Jong 1894 1947  
136   Slotsingel 32 1964-1976   J.F. de Jong      
81   Jan Dirks polder-c   1941-1951   Jacob D. de Jong 1915    
16   Aldegeasterdyk 1 1934-1945   Jacob H. de Jong      
66   Headammen 1 1929-1934   Jacob H. de Jong 1882 1964  
181 It West 68 1916-1929   Jacob H. de Jong      
86 de Koai 3 1934-1963   Jan de Jong 1906 1988  
116   Sânbuorren 1 1902-1914   Jan Dirks de Jong 1855 1914  
80   Jan Dirks polder-b   1953-1967   Jan Dirks jr. de Jong 1912 1986  
68   Headammen 8 1939-1953   Jan Durks de Jong 1912 1986 Jan de Jong
80   Jan Dirks polder-b   1886-1902   Jan Durks sr. de Jong 1855 1914  
147   Utein 14 1904-1907   Jan G. de Jong 1871 1953  
122   Sânbuorren 36 1946-1973   Jan Tj. de Jong 1918 1985  
185   Westersanning 2 1910-1932   Johannes de Jong      
21   Buorren 2 1918-1925   Klaas de Jong      
93   Manjepetswei 7 1923-1932   Lambertus de Jong 1894 1976  
170 It West 36 1932-1976   Lambertus (Bertus) de Jong 1894 1976  
72   Hegewarren 20 1967-1977   maatsch. J.D.en D.J. de Jong     Jan Dirks en Dirks Jans de Jong
173 It West 48 1998-   Menno de Jong      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Mine de Jong      
134   Slotsingel 9 1977-1999   Piebe F. de Jong 1943    
110   Opperbuorren East 8 1958-1994   Siebren de Jong 1925   Sieberen de Jong
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1962-1963   Siemen de Jong 1936   Symen de jong
187   Westersanning 6 1963-1967   Siemen de Jong 1936   Simon de jong
110   Opperbuorren East 8 1920-1936   Tabe de Jong 1869 1937  
90   Manjepetswei 3 1953-2000   Taede de Jong 1929 2000  
44   Eksteursreed 1 1958-1974   Thomas de Jong 1897 1984  
62 de Geau 11 1927-1941   Thomas de Jong 1897 1984  
39   Eastersanning 20 1970-   Tjibbe de Jong      
71   Hegewarren 19/21 1967-1981   Tjibbe de Jong 1935    
116   Sânbuorren 1 1956-1967   Tjibbe de Jong 1935    
117   Sânbuorren 14 1958-1968   Tjibbe de Jong 1935    
122   Sânbuorren 36 1914-1946   Tjibbe J. de Jong 1888 1960  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Tjitse de Jong 1920 1994  
139 It Soal 6 1993-   Tjitte de Jong      
174 It West 53 1937-1958   Tjitze de Jong 1901 1972  
175 It West 55 1968-1972   Tjitze de Jong 1901 1972  
72   Hegewarren 20 1977-   Uilke J. de Jong 1951    
71   Hegewarren 19/21 1967-1969   Uitze de Jong 1924 1969  
116   Sânbuorren 1 1956-1967   Uitze de Jong 1924 1969  
15   Achterwei 35 1981-   Wiebren de Jong 1926    
100   Mounehoek 2 1959-1981   Wiebren de Jong 1926    
81   Jan Dirks polder-c   1923-19..   Wietse de Jong      
98   Manjepetswei 23 1925-1936   Wietse de Jong      
134   Slotsingel 9 1922-1935   Willem de Jong 1879 1930  
189   Westersanning 16 1960-1966   Willem de Jong      
36   Eastersanning 6 19..-1944   Wopke de Jong      
117   Sânbuorren 14 1958-1968   Akke de Jong-... 1939   Akke de Jong-de Haan
87     5 1962-1963   Hennie de Jong-.... 1939   Hendrikje de Jong-Elzinga
116   Sânbuorren 1 1902-1919   wed. J. de Jong-.... 1856 1923 Sijtske Tjibbes de Jong-van der Veer
187   Westersanning 6 1963-1967   Hennie de Jong-..... 1939   Hendrikje de Jong-Elzinga
23   Buorren 14     Jelske de Jong-..... 1915 2008 Jelske de Jong-vd Meulen
186   Westersanning 4 1923-1982   Jitske de Jong-.....     Jitske de Jong-van der Zee
66   Headammen 1 1929-1934   Meintje de Jong-..... 1888 1961 Meintje de Jong-Stenekes
190   Westersanning 18 1922-1958   Renskje de Jong-..... 1899 1976 Rinske de Jong-Bakker
124   Sânbuorren 47 1947-1953   Tiete de Jong-.....      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Trijntje de Jong-.....   1994 Trijntje de Jong-van der Tuin
110   Opperbuorren East 8 1920-1958   wed.t. de Jong-..... 1883 1980 Antje de Jong-Vlietstra
147   Utein 14 1902-1904   Akke (Aukjen) Jans de Jong-...... 1844 1917 Aukje Jans de Jong-Elzinga
173 It West 48 1998-   Alina de Jong-......      
188   Westersanning 10 1942-1961   Anna de Jong-...... 1919   Anna de Jong-Veenstra
99   Mounehoek-a   1939-1954   Griet de Jong-...... 1918   Grietje de Jong-de Vries
93   Manjepetswei 7 1923-1932   Jantje de Jong-...... 1900 1991 Jantje de Jong-Mud
62 de Geau 11 1927-1941   Tjitske de Jong-.............. 1905 1980 Tjitske de Jong-van den Berg
45   Eksteursreed 2 1968-   Jantsje de Jong-de Boer 1947    
174 It West 53 1900-1937   wed. H. de Jong-de Boer 1869 1937 Hylkje de Jong-de Boer
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Wopkje (Wobbigje) de Jong-de Jong 1896    
15   Achterwei 35 1981-   Gaatske de Jong-Hoekstra 1930    
100   Mounehoek 2 1966-1981   Gatske de Jong-Hoekstra 1930   Gaatske de Jong-Hoekstra
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1929-1962   Wietske de Jong-Jelsma 1904 1997  
87   Koaidyk, Earnewâld 5 1963-1969   Wietske de Jong-Jelsma 1904 1997  
16   Aldegeasterdyk 1 ......-1917   fam. Aaltje de Jong-Kloosterman 1854 1915 Aaltje Kloosterman
33   Dwarssingel 41 2003-   fam.   Jongsma      
187   Westersanning 6 1940-1945   Germ J.   Jongsma 1910 1989 Gerben Jongsma
81   Jan Dirks polder-c   19..-1923   Jan   Jongsma 1866 1948  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1957-1964   Jan   Jongsma 1932    
187   Westersanning 6 1923-1940   Jan   Jongsma 1866 1948  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1931-1934   Johannes   Jongsma 1908 1989  
54   Geasten,de (Boorlocatie)   1933-1936   Wietse   Jongsma      
191   Westersanning 20 1926-1933   Wietze   Jongsma 1899 1972  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1931-1934   Tsjet   Jongsma-.... 1911 1988 Tjetje Jongsma-vd Heide
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1957-1964   Trijnie   Jongsma-.....      
187   Westersanning 6 1923-1940   Jacoba   Jongsma-.............. 1874   Jacoba Jongsma-Baron
191   Westersanning 20 1926-1933   Grietje   Jongsma-Kooistra 1904 1980 Grietje Jongsma-Kooistra
44   Eksteursreed 1 1958-1974   Tjitske de Jong-van den Berg 1905 1980 Tjitske de Jong-van den Berg
186   Westersanning 4 1982-   Tjitske de Jong-van der Zee      
86 de Koai 3 1934-1963   Bintje de Jong-van Houten 1907 1988  
116   Sânbuorren 1 1919-1956   wed. R. de Jong-Wijma 1899 1989 Riemkje de Jong-Wijma
27   Buorren 24 1917-1955   Harm W.   Jonker 1891 1968 Harmen Jonker
167 It West 30 1955-1963   Harm W.   Jonker 1891 1968  
165 It West 27 1983-   Henk   Jonker 1963   Hendrik Douwe Jonker
123   Sânbuorren 42 1922-1951   Jacob W.   Jonker 1883 1972  
153   Utein 28 1900-1905   Jan   Jonker 1832 1914 Jan Henricus Sietzes Jonker
167 It West 30 1963-1968   Jan   Jonker 1931    
187   Westersanning 6 1958-1963   Jan   Jonker 1931    
27   Buorren 24 1968-1988   Jan H.   Jonker 1931   Jan Jonker
39   Eastersanning 20 1954-1963   Johannes   Jonker 1920 1999  
27   Buorren 24 1963-1968   maatsch.   Jonker      
125   Sytebuorren 1 1975-   Sietse   Jonker      
27   Buorren 24 1988-1993   Sietse J.   Jonker 1961   Sijtze Jonker
100   Mounehoek 2 1993-   Sietse J.   Jonker 1961   Sijtze Jonker
20   Alle Om Slachte 1 1938-1946   Sietze   Jonker      
51   Gealânswei 2 1930-1938   Sietze   Jonker      
125   Sytebuorren 1 1975-   Tjeerd   Jonker      
128           Wieberen   Jonker 1925 1998  
165 It West 27 1967-1988   Wieberen   Jonker 1925 1998  
167 It West   p.m.   Wieberen   Jonker 1925 1998  
27   Buorren 24 1879-1917   Wiebren   Jonker 1857 1924 Wieberen Jacobs Jonker
27   Buorren 24 1955-1963   Wiebren H.   Jonker 1925 1998 Wieberen Jonker
165 It West 27 1983-1998   Wolter   Jonker 1958    
51   Gealânswei 2 1930-1938   Hinke   Jonker-......      
1   (voorwoord-p.m.)       Dieke   Jonker-Algra      
167 It West 30 1963-1968   Dieke   Jonker-Algra 1935    
187   Westersanning 6 1958-1963   Dieke   Jonker-Algra 1935    
86 de Koai 3 1913-1925   Hendrik   Jonkman      

         NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

      TERUG