TERUG                                                       

Genealogische website van Jurjen de Boer
    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  M-P
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
66   Headammen 1 1905-19..   Tj. van Manen      
112   Opperbuorren West 1 1981-   Els   Martin      
22   Buorren 11 1953-1962   Franke van der Meer 1916 1990  
22   Buorren 11 1962-1978   Romke van der Meer      
94   Manjepetswei 11 1996-   Marijke W.   Meeuwse      
152   p.m.       A. van der Meulen     Anne vd Meulen
95   Manjepetswei 12 1940-1963   Anne van der Meulen 1903 1995  
162 It West 24 1963-1989   Anne van der Meulen 1903 1995  
110   Opperbuorren East 8 1916-1920   Durk van der Meulen      
147   Utein 14 1907-1916   Durk J. van der Meulen      
24   Buorren 15 1966-   Hielke Sipkes van der Meulen 1932   Hijlke vd Meulen
24   Buorren 15 1926-1966   Sipke van der Meulen 1884 1966  
24   Buorren 15 2001-   Sipke van der Meulen 1960    
51   Gealânswei 2 1919-1926   Sipke van der Meulen 1884 1966  
139 It Soal 6 1951-1952   Sjoerd van der Meulen      
197     18 1983-1990   Ido van der Molen      
182 It West p.m.       Bareld W.   Mud 1877 1960 Bareld Jans Mud
160 It West 20 1945-1955   Bouwe T.   Mud 1912 2005  
92   Manjepetswei 6 1949-1956   Gauke   Mud      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 ??   Klaas   Mud 1919 1942  
92   Manjepetswei 6 1933-1941   Rienk   Mud      
127   Skeane Heawei 1 1929-1934   Ritske   Mud 1902 1981  
148   Utein 16 1908-1925   Taede   Mud 1875 1954  
160 It West 20 1925-1945   Taede   Mud 1875 1954  
182 It West 76 1939-1973   Willem   Mud 1909 1996  
59 de Geasten 9 1913-1914   Pieter   Mudstra 1836    
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 ??   Ybeltje   Mud-van der Heide      
182 It West 76 1939-1974   Antsje   Mud-Wieling 1910    
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1922-1925   Adolf   Mulder 1873 1959  
136   Slotsingel 32 1925-1959   Adolf   Mulder 1873 1959  
192   Westersanning 26 1998-   Auke   Mulder      
117   Sânbuorren 14 1991-   Bouke   Mulder      
22   Buorren 11 1917-1921   fam.   Mulder      
136   Slotsingel 32 1986-   fam.   Mulder      
18   Aldegeasterdyk 3 1963-1986   fam. Adolf   Mulder      
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1952-1962   Feike   Mulder 1928 2006  
98   Manjepetswei 23 1936-1939   Heinze   Mulder      
17   Aldegeasterdyk 2 1908-1912   Hendrik   Mulder      
21   Buorren 2 1900-19..   Hendrik   Mulder 1866 1932  
23   Buorren 14     Hendrik   Mulder 1925 1997 Hendrik Adolf Mulder
22   Buorren 11 1900-1917   Hendrik A.   Mulder 1855 1917  
127   Skeane Heawei 1 1951-1991   Hendrik A.   Mulder 1925 1997  
157 It West   p.m.   Jan H.   Mulder 1838 1874  
25   Buorren 16 1900-1919   Jan Meints   Mulder (1844 1919) vermoedelijk: Jan Adolfs Mulder?
89 polder de Loete   1918-1920   Minne   Mulder      
22   Buorren 11 1921-1953   Wietze   Mulder 1895 1988  
21   Buorren 2 1900-19..   Aafke   Mulder-... 1871 1949 Aafke Mulder-Linting
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1952-1962   Fokje   Mulder-......     Fokje Mulder-van der Heide
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1922-1925   Froukje   Mulder-deVries 1883 1974  
136   Slotsingel 32 1925-1963   Froukje   Mulder-deVries 1883 1974  
187   Westersanning 6 1945-1958   Klaas   Nauta 1875    
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1925-1931   Atze   Nicolai 1888 1973  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1925-1931   Hinke   Nicolai-..... 1890 1961 Hinke Nicolai-Teyema
12   Achterwei 24 1998-1999   Bouko   Noor      
31   Buorren 41/51 19..-1914   Durk   Noordenbos 1876   Dirk Noordenbos
23   Buorren 12     Jouke   Noordstra 1894 1968  
82 de Koai 1 1934-1936   Jouke   Noordstra      
86 de Koai 3 1925-1934   Jouke   Noordstra 1894 1968  
23   Buorren 12     Jitske   Noordstra-....... 1892 1982 Jitske Noordstra-van Houten
71   Hegewarren 19 2000-2002   Doede   Okkema      
120   Sânbuorren 19 2001-2002   Doede   Okkema      
120   Sânbuorren 19 2002-   Eesger   Okkema      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Johannes   Oldenburger      
55 de Geasten (achter Skeane Heawei 15)   1904- ?? Aaltje   Oldenburger-de Jong      
68   Headammen 8 1938-1939   Geert   Olivier 1906 1959  
36   Eastersanning 6 19..-19..   Haring   Oosterbaan      
69   Hegewarren 10 1990-   Ate jr.   Oosterhof      
69   Hegewarren 10 1969-1990   Ate sr.   Oosterhof      
92   Manjepetswei 6 1966-1995   Ieme   Oosterhof 1936    
173 It West 48 1979-1998   Loek jr.   Oosterhof      
166 It West 29 1940-1968   Louw   Oosterhof 1908 1987  
173 It West 48 1968-1979   Louw   Oosterhof      
166 It West 29 1968-1992   Sjoerd   Oosterhof      
8   ("De Blauwe zone")       Yme   Oosterhof      
137 It Soal 2 1968-1989   Kees   Oosterhuis      
191   Westersanning 20 1977-   Jan H. van Osnabrugge      
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1900-1905   wed.   Oude Oeke 1831 1910 Uilkje Minzes Welling-Wijma
131   Skeane Heawei 25 1998-   Jentje   Paulusma 1941    
130   Skeane Heawei 23 1963-1998   Jentje S.   Paulusma 1941    
159 It West 16 1956-1978   Oebele   Paulusma 1930 2009  
65   Great Haersmawei 18 1925-1947   Rypke   Paulusma 1897 1991  
130   Skeane Heawei 23 1948-1963   Sietse   Paulusma 1904 1983 Sytze Paulusma
139 It Soal 6 1936-1948   Sietze   Paulusma 1904 1983  
159 It West 16 1956-1978   Gryt H.   Paulusma-Jacobsma     Grietje Paulusma-Jacobsma
130   Skeane Heawei 23 1948-1963   Anna   Paulusma-Slotegraaf 1906 1952 Antje Paulusma-Slotegraaf
125   Sytebuorren 1 1939-1968   Gooitzen   Peenstra      
125   Sytebuorren 1 1918-1939   Jacob   Peenstra      
120   Sânbuorren 19 1976-1987   Oeds   Pietersma      
194   Wolwarren 4 1980-   Gauke van der Plaats      
151   Utein 26 1971-1986   Jaap van der Plaats      
194   Wolwarren 4 1980-   Attie van der Plaats-......      
180 It West 67 1999-   fam. J.   Plantinga 1939 2005 Jan Plantinga
51   Gealânswei 2 1984-   Anton van der Ploeg      
88 polder de Kreilen   1930-1932   Durk van der Ploeg 1897 1953  
155   Utein 32 1910-1923   Germ van der Ploeg      
63   Goudtsjepoel 6 1923-1926   Rinke van der Ploeg      
82 de Koai 1 1917-1923   Rinke van der Ploeg      
168 It West 31 1926-1932   Rinke van der Ploeg      
88 polder de Kreilen   1930-1932   Wip van der Ploeg-...... 1903 1970 Wipke vd Ploeg-Wijmenga
24   Buorren 15 1900-1905   Minte   Poelstra 1825 1911 Meinte Pyters Poelstra
24   Buorren 15 1905-1911   Rein M.   Poelstra 1871 1915  
135   Slotsingel 10 1990-   Eelke   Poeze      
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1900-1927   Pieter   Pool 1858 1942  
136   Slotsingel 32 1964-1977   Sjoerd   Pool 1944 2001  
136   Slotsingel 32 1964-1977   Tineke   Pool-......     Tineke Pool-Bruinsma
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1982-1988   Christina   Pool-Bruinsma      
155   Utein 32 2001-   Jacob   Poppema      
135   Slotsingel 10 1925-1949   Freark   Postema 1864 1951 Freerk Posthuma
135   Slotsingel 10 1925-1949 1925-1936 Aafke   Postema-..... 1857 1936 Aafke Posthuma-Heddema
21   Buorren 2 19..-1917   Fokke   Posthuma 1875 1917 Fokke Posthumus
193   Wolwarren 2 1936-1938   Jan   Posthuma 1881 1936 Jan Posthumus
134   Slotsingel 9 1918-1919 1918?-1918 Wiebe   Posthuma 1889 1918  
100   Mounehoek 2 1918-1920   Aukje   Posthuma-Wilkens 1880   Aukje Posthumus-Wilkens
39   Eastersanning 20 1947-1954   Auke   Postma      
149   Utein 22 1914-1947   Auke   Postma 1880 1954  
157 It West 3 1918-1925   Freerk   Postma      
61 de Geau 2 1988-1998   Henk   Postma      
172 It West 41 1919-1936   Jan   Postma 1881 1936 Jan Posthumus
197     18 1947-1964   Oeds   Postma 1902 1978  
92   Manjepetswei 6 1996-   Ulbe   Postma      
92   Manjepetswei 6 1996-   Mirjam   Postma-.....      
124   Sânbuorren 47 1999-   Marten   Postmus      
144   Utein 2 1972-1982   Jan   Prins      
24   Buorren 15 1920-1926   Sikke P.   Procee      

          NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

         TERUG