TERUG                                                      

Genealogische website van Jurjen de Boer

    INDEX
    boek "Boeren van Oudega 1900-2000"
Letter  W
blz. straat nr. van-tot gecorrigeerd voornaam achternaam geb.jr. ovl.jr. Correcties en opmerkingen
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   ..... - 1930   Tie   Waaier     Thee Wayer
179 It West c 1900-1922   Ale (Alle)   Wagenaar 1841 1921 Alle Wagenaar
130   Skeane Heawei 23 1932-1937   Sjoerd   Wagenaar      
58 de Geasten 8 1966- ??     Wagenaar      
179 It West c 1900-1922   Hanne   Wagenaar-..... 1845 1931 Johanna Wagenaar-de Jong
47   Fabrykswei 11 1963-1967   Anne van der Wal      
133   Skieppekampen 16 1942-1963   Anne van der Wal      
61 de Geau 2 1998-   Bea van der Wal      
60 de Geasten 10 1925-1940   Berend B. van der Wal 1899 1959  
114   Opperbuorren West 3 1896-1941   Binne van der Wal 1866 1941  
114   Opperbuorren West 3 1967-1989   Binne M. van der Wal 1943    
144   Utein 2 1989-   Binne M. van der Wal 1943    
160 It West 20 1966-1967   Binne M. van der Wal 1943    
121   Sânbuorren 25 1998-   Eelke van der Wal      
20   Alle Om Slachte 1 1946-1970   Gurbe van der Wal 1906 1980  
94   Manjepetswei 11 1934-1946   Gurbe van der Wal 1906 1980  
172 It West 41 1970-1980   Gurbe J. van der Wal 1906 1980 Gurbe K. vd Wal
132   Skieppekampen 8 1924-1935   Haaije van der Wal 1874 1943 Haaye Van der Wal
114   Opperbuorren West 3 1950-1965   Harm Binnes van der Wal 1909 2002  
52   Geasten,de 1 1942-1972   Hattum P. van der Wal 1912 2005  
36   Eastersanning 6 1944-1948   Hendrik van der Wal 1912 1992  
50   Gariperwei achter 26 1946-1971   Hendrik van der Wal 1912 1992  
140   Swartewei 19 1971-1992   Hendrik van der Wal 1912 1992  
172 It West 41 1968-1970   Jacob G. van der Wal 1939    
85 de Koai 2 1910-1925   Jan van der Wal      
1   (voorwoord-p.m.)       Jan Binnes van der Wal      
151   p.m.       Jan Binnes van der Wal 1911 2007  
45   Eksteursreed 2 1962-1963   Jan Joh. van der Wal      
157 It West 3 1925-1935   Jan Joh. van der Wal 1884 1964  
121   Sânbuorren 25 1935-1958   Jan Tj. van der Wal 1890 1958  
154   Utein 30 1900-1912   Jelle van der Wal 1862 1928  
167 It West 30 1926-1928   Jelle van der Wal 1862 1928  
169 It West 32 1912-1925   Jelle van der Wal 1862 1928  
157 It West   p.m.   Johannes J. van der Wal 1840 1897  
132   Skieppekampen 8 1935-1950   Kornelis van der Wal 1903 1965  
106   Opperbuorren East 1 1935-1955   Melle B. van der Wal 1900 1996  
148   Utein 16 1925-1935   Melle B. van der Wal 1900 1996  
160 It West 20 1955-1966   Melle B. van der Wal 1900 1996  
167 It West 30 1954-1955   N. van der Wal      
52   Geasten,de 1 1907-1942 1907-1932 Paulus van der Wal 1871 1932  
89 polder de Loete   1900-1907   Paulus van der Wal 1871 1932  
114   Opperbuorren West 3 1989-   Piet B. van der Wal      
36   Eastersanning 6 1957-1962   Renze van der Wal 1930    
19   Aldegeasterdyk 13 1934-1940   Romke B. van der  Wal 1907 1988  
19   Aldegeasterdyk 13 1958-1988   Romke B. van der Wal 1907 1988  
58 de Geasten 8 1933-1934   Romke B. van der Wal 907 1988  
17   Aldegeasterdyk 2 1922-1924   Sjamme de Wal      
140   Swartewei 19 1992-1993   Taede van der  Wal 1940    
150   Utein 24 1900-1908   Tamme van der Wal 1858 1936  
137 It Soal 2 1923-1930   Tjitze van der Wal      
137 It Soal 2 1944-1949   Wiebe J. van der Wal      
114   Opperbuorren West 3 1896-1950   Gooitske van der Wal-.... 1875 1957 Goitske vd Wal-Duursma
157 It West 3 18..-1918   wed. Elisabeth van der Wal-.... 1840 1922 Elisabeth vd Wal-Mulder
121   Sânbuorren 25 1958-1984   wed. J.Tj. van der Wal-....     Geertje van der Wal-van der Zee
132   Skieppekampen 8 1924-1935   Wimke van der Wal-..... 1870 1925 Wimke vd Wal-van der Zee
137 It Soal 2 1923-1930   Akke van der Wal-......      
36   Eastersanning 6 1944-1948   Hendrikje van der Wal-...... 1916 1985 Hendrikje vd Wal-de Vries
89 polder de Loete   1900-1907   Jantje van der Wal-....... 1870 1938 Jantje vd Wal-Herder
36   Eastersanning 6 1957-1962   Johanna van der Wal-....... 1932   Johanna vd Wal-Kooistra
19   Aldegeasterdyk 13 1958-1988   Janke van der Wal-........ 1907 2002 Janna vd Wal-Wijmenga
133   Skieppekampen 16 1942-1963   Zwaantje van der Wal-........      
132   Skieppekampen 8 1950-1971   F.   Walstra      
172 It West 41 1970-1986   Willemke van der Wal-van der Bij 1908 1987  
167 It West 30 1926-1954   Jeltje van der Wal-Wijma 1875 1954  
51   Gealânswei 2 1959-1973   Hielke   Weening 1940    
13   Achterwei 27 1991-   Hielke Kl.   Weening 1940    
122   Sânbuorren 36 1973-1990   Hielke Kl.   Weening 1940    
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1938-1959   Klaas   Weening 1904 1991  
51   Gealânswei 2 1959-1966   Klaas   Weening 1904 1991  
11   Achterwei-Hoek Goartersreed   1959-1965   Rita   Weening 1933 2010 Eritia Weening
51   Gealânswei 2 1918-1919   Alle   Welling 1863 1928  
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1905-1937   Alle   Welling 1864 1937  
134   Slotsingel 9 1902-1918   Alle   Welling 1863 1928  
47   Fabrykswei 11 1928-1936   Alle K.   Welling 1900 1987  
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1905-1939   Antsje   Welling 1868 1946 Antje Welling
41   Eastersanning 26 1922-19..   Douwe H.   Welling 1898 1978  
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1900-193.   Gjalt H.   Welling 1869 1949  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1900-1913   Gjalt W.   Welling 1860 1913  
71   Hegewarren 19 1998-1998   Hans   Welling 1963    
113   Opperbuorren West 2 18..-1894   Hendrik Alles   Welling 1833 1906  
36   Eastersanning 6 1900-19..   Kornelis   Welling 1862    
47   Fabrykswei 11 1928-1936   Kornelis J.   Welling 1862    
104   Op 'e Wâl (Skippersseal) 4 1988-   Wietze H.   Welling 1938    
36   Eastersanning 6 1900-19..   Sjoerdje   Welling-.... 1872 1935 Sjoerdje Welling-Blaauw
51   Gealânswei 2 1918-1919   Janna   Welling-..... 1879 1954 Janna Welling-Kuperus
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 1913-1915   Froukje   Welling-deVries 1883 1974  
134   Slotsingel 9 1902-1918 1902-1918? Janna   Welling-Kuperus 1879 1954  
113   Opperbuorren West 2 18..-1889   Tjitske   Welling-Wijma 1838 1889  
173 It West 48 1932-1935   N. van der Werf      
110   Opperbuorren East 8 1994-   Fokke v.d. West      
175 It West 55 1946-1968   Minte   Westenbrink 1916 1972 Mente Westerbrink
175 It West 55 1914-1934   Siebe   Westenbrink 1884 1934 Siebe Westerbrink
175 It West 55 1914-1946   wed. K.   Westenbrink-....... 1890   Korneliske Westerbrink-Edema
138 It Soal 4 1958-1964   Fokke   Wester      
195   Wolwarren 14 1930-1936   Piebe Jeens   Wester 1871   Piebe Jeens van der Berg
195   Wolwarren 14 1923-1928   Renze   Wester      
95   Manjepetswei 12 1985-1998   Ruurd   Wester      
108   Opperbuorren East 2 1937-1960   Lubbert van Wieren 1903 1987  
161 It West 22 1960-1969   Lubbert van Wieren 1903 1987  
95   Manjepetswei 12 1998-   André   Wiersma      
45   Eksteursreed 2 1946-1962   Bouwe   Wiersma 1899 1977  
150   Utein 24 1926-1946   Bouwe   Wiersma 1899 1977  
45   Eksteursreed 2 1926-1937   Fokke   Wiersma 1864    
68   Headammen 8 1958-1963   Fokke   Wiersma 1931 2008  
91   Manjepetswei 5 1963-1985   Fokke   Wiersma 1931 2008  
150   Utein 24 1908-1926   Fokke   Wiersma 1864    
14   Achterwei 28 1960-1971   Haaie   Wiersma 1901 1971 Haike Wiersma
182 It West 76 1903-1927   Jan S.   Wiersma 1875 1935 Jan Sjirks Wiersma
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1927-1962   Lolke   Wiersma 1900    
8   ("De Blauwe zone")       Louis   Wiersma      
91   Manjepetswei 5 1985-1995   Louis jr.   Wiersma      
91   Manjepetswei 5 1922-1963   Louis sr.   Wiersma 1897 1977  
14   Achterwei 28 1932-1950   Marinus (Tienke)   Wiersma 1871 1950 Martinus Wiersma
36   Eastersanning 6 19..-1935   Martinus (Tienke)   Wiersma      
42   Eastersanning 37 1926-1964   Reinder   Wiersma 1898 1960  
36   Eastersanning 6 1935-19..   Renze M.   Wiersma      
182 It West 76 1900-1903 ....-1898 Sjirk J.   Wiersma 1849 1898 Sjirk Siebes Wiersma
45   Eksteursreed 2 1926-   Hendrikje   Wiersma-.... 1868 1930 Hendrikje Wiersma-Jansma
150   Utein 24 1908-1927   Hendrikje   Wiersma-..... 1868 1930 Hendrikje Wiersma-Jansma
43   Eastersanning 37 1926-1964   Jeltje   Wiersma-..... 1904 1982 Jeltje Wiersma-Herder
150   Utein 24 1926-1946   Griet   Wiersma-...... 1902 1990 Grietje Wiersma-Boonstra
14   Achterwei 28 1962-1971   Ant   Wiersma-....... 1915 1993 Antje Wiersma-Laanstra
45   Eksteursreed 2 1946-1962   Griet   Wiersma-....... 1902 1990 Grietje Wiersma-Boonstra
56 de Geasten (ten oosten van nr 7)   1927-1962   Sjoltsje   Wiersma-.......     Tjaltje Wiersma-Ypma
14   Achterwei 28 1932-1960   Sietske   Wiersma-Pijl 1878 1960 Sytske Pijl
108   Opperbuorren East 2 1900-1910   Gjalt   Wijma      
23   Buorren 12     Grietzen   Wijma      
174 It West 53 1958-   Grietzen   Wijma 1937    
172 It West 41 1962-1968   Grietzen W.   Wijma 1937    
167 It West 30 1968-   Jelle   Wijma 1939    
46   Fabrykswei 9 1993-   Marten   Wijma 1955    
106   Opperbuorren East 1 1929-1933   Minse G.   Wijma 1869 1949  
63   Goudtsjepoel 6 1926-1929   Minze   Wijma      
173 It West 48 1908-1911   Minze   Wijma   1911 (ov.l. datum onzeker?)
109   Opperbuorren East 6 1957-   Tjeerd   Wijma 1931    
169 It West 32 1988-1993   Tjeerd U.   Wijma 1958    
145   Utein 7 1905-1913 1904?-1913 Uitze   Wijma 1870 1960  
168 It West 31 1900-1905   Uitze   Wijma 1870 1960  
117   Sânbuorren 14 1931-1942   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
162 It West 24 1923-1931   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
163 It West 26/28 1913-1923   Uitze W.   Wijma 1870 1960  
163 It West 26/28 1965-1969   Uitze W.   Wijma 1928 1984  
172 It West 41 1952-1962   Uitze W.   Wijma 1928 1984  
169 It West 32 1969-1988   Uitze Wiebrens   Wijma 1928 1984  
163 It West 26/28 1923-1965   Wiebren U.   Wijma 1900 1971  
163 It West 26/28 1965-1969   Afke   Wijma-..... 1929   Afke Wijma-Hoekstra
163 It West 26/28 1923-1965   Iekje   Wijma-......... 1902 1977 Iekje Wijma-Veninga
163 It West 26/28 1913-1923   Aaltje Binnes   Wijma-............ 1876 1954 Aaltje Wijma-Wietzema
167 It West 30 1968-   Hieke   Wijma-van der Wal 1943   Hielkje Wijma-van der Wal
115   Opperbuorren West 5 1933-1971   Albert   Wijmenga 1904 1983  
145   Utein 7 1943-1946   Berend   Wijmenga 1915 1984  
167 It West 30 1928-1952   Berend   Wijmenga 1915 1984  
169 It West 32 1952-1955   Berend   Wijmenga 1915 1984  
166 It West 29 1992-   Gjalt   Wijmenga      
119   Sânbuorren 18 1972-   Harm Kl.   Wijmenga 1949    
19   Aldegeasterdyk 13 1933-1934   Jan A.   Wijmenga      
115   Opperbuorren West 5 1918-1933   Jan J.   Wijmenga 1873 1966  
106   Opperbuorren East 1 1933-1935   Jan R.   Wijmenga      
145   Utein 7 1900-1905 1900-1904? Jan Roels   Wijmenga 1854 1904  
115   Opperbuorren West 5 1971-1991   Jochem   Wijmenga      
119   Sânbuorren 18 1963-1972   Klaas R.   Wijmenga 1911 1986  
120   Sânbuorren 19 1937-1964   Klaas R.   Wijmenga 1911 1986  
145   Utein 7 1943-1971   Reinder   Wijmenga 1914 1991  
167 It West   p.m.   Reinder   Wijmenga 1914 1991  
120   Sânbuorren 19 1900-1937   Roel   Wijmenga 1872 1937  
145   Utein 7 1943-1946   Roel   Wijmenga 1878 1946  
120   Sânbuorren 19 1964-1976   Roel Kl.   Wijmenga 1933 1991  
136   Slotsingel 32 1977-1986   Roel Kl.   Wijmenga 1933 1991  
167 It West 30 1928-1952   Tine   Wijmenga-van der Wal 1916 1992 Trijntje Wijmenga-vd Wal
136   Slotsingel 32 1977-1986   Antje   Wijmenga-Wijmenga-...... 1936   Antje Wijmenga-van der Sluis
156   Utein 34 1969-1986   Piet   Wijnia      
169 It West 32 1955-1969   Piet   Wijnia      
172 It West 41 1986-   Piet   Wijnia      
156   Utein 34 1986-   Wieger   Wijnia      
100   Mounehoek 2 1910-1918   Jinke   Wikens-Douma 1888 1967  
112   Opperbuorren West 1 1975-1981   Evert   Wilhelm      
100   Mounehoek 2 1910-1918   Anske   Wilkens 1887 1918  
134       p.m.   Anske   Wilkens 1887 1918  
23   Buorren 14     Dieke   Wilkens 1923   Dieke Mulder-Wilkens
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1944-1952   Jacobus   Wilkens      
119   Sânbuorren 18 1945-1952   Johannes   Wilkens 1909 1952  
100   Mounehoek 2 1900-1910   Wilco   Wilkens 1843 1917  
107   Opperbuorren (tussen nr 1 en 8)   1944-1952   Anna   Wilkens-.... 1924   Antje Wilkens-de Jong
101   Mounehoek 4 1918-1923   Jinke   Wilkens-Douma 1888 1967  
119   Sânbuorren 18 1945-1963   wed. H.   Wilkens-Kuperus 1913 1997 Hinke Wilkens-Kuperus
187   Westersanning 6 1967-1969   Cor   Wolters      
187   Westersanning 6 1967-1969   Jetske   Wolters-van der Bij      
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Joeke van der Woude 1866 1954  
103   Op 'e Wâl (jeugdsoos) 3 19..-19..   Wiepkje van der Woude-.... 1871 1944 Wiepkje vd Woude-Pijl
60 de Geasten 10 1993-2001   Sjoerd   Woudsma 1962    
123   Sânbuorren 42 1899-1916   wed.    Wymenga-..... 1862 1921 Fokje Tjeerdsma-Kramer
123   Sânbuorren 42 1890-1899   wed.Folkerts Fokje   Wymenga-..... 1862 1921 Fokje Wymenga-Kramer

          NAAR LETTER:      A       B      C-E      F-H      I-J      K-L      M-P       R-S      T       V      W      Z

         TERUG